Запобігання проявам корупції

Версія для друкуВерсія для друку

Районний план заходів щодо запобігання та протидії корупції на 2018 рік

Розпорядження голови райдержадміністрації "Про районний план заходів щодо запобігання  та протидії корупції на 2018 рік" №147 від 30.03.2018р.

Додаток 1

Додаток 2

Додаток 3

План перевірки в 2018 році органів місцевого самоврядування  щодо виконання вимог Закону України «Про запобігання корупції»

Графік перевірок управлінь та відділів райдержадміністрації щодо виконання вимог Закону України «Про засади запобігання та протидії корупції» на 2018 рік

Список посадових осіб, на яких покладено обов’язки  з організації роботи щодо запобігання проявам корупції у Кобеляцькій районній державній адміністрації 

Закон України "Про засади запобігання і протидії корупціїi"

Протидія корупціїi

ПОСТАНОВА КМУ "Питання запобігання та виявлення корупції"

Закон України "Про державну службу"

Форма повідомлення про суттєві зміни в майновому стані суб'єкта декларування

 

Боротьба з корупцією

Одним із важливих аспектів сучасної державної правової політики в Україні є реформування системи запобігання і протидії корупції. Досягнення успіху у цьому процесі є передумовою для формування у суспільства довіри до влади, зростання економічного потенціалу держави, покращення добробуту громадян України.

Реформа антикорупційної системи в Україні розпочалася із створенням Національного антикорупційного комітету та подальшого прийняття низки законодавчих актів, серед яких ключовим є Закон України «Про засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014-2017 роки» Закон України „Про запобігання корупції».

Запорукою успішного виконання завдання із мінімізації проявів корупції є забезпечення належного рівня знань антикорупційного законодавства як представниками державних органів та органів місцевого самоврядування, так і суспільством в цілому. З одного боку, це сприяє ефективній дії встановлених законодавством превентивних антикорупційних механізмів, а з іншого - підвищує рівень правової обізнаності громадян, що зменшує ризик порушення їхніх основних прав і свобод у повсякденному житті, а також сприяє формуванню у населення нетерпимого ставлення до проявів корупції.

За 2017 рік районною державною адміністрацією здійснено комплекс організаційно-профілактичних заходів серед державних службовців органів виконавчої влади та посадових осіб місцевого самоврядування. Як результат проведеної роботи звернень підприємств, установ, організацій, фізичних осіб-підприємців, органів місцевого самоврядування і громадян щодо фактів корупції серед державних службовців не надходило.

 

ІНФОРМАЦІЯ

про  осіб, на яких покладені обов’язки по профілактиці корупції в Кобеляцькій райдержадміністрації

 

п/п

Прізвище, ім.”я,

по батькові

Посада

Робочий, мобільний телефон

Примітка

1

2

3

4

5

1

Катишков Володимир Миколайович 

Заступник голови райдержадміністрації

3-12-93

066

6347399

 

2

Сєргєєв Валерій Валентинович

Завідувач сектору взаємодії з правоохо-ронними органами, оборонної та мобілі-заційної роботи апа-рату райдержадмі-ністрації

3-17-03

066

9032694

 

 

Про виконання районною державною адміністрацією комплексу основних антикорупційних заходів за  9 місяців 2017 року

          Робота з профілактики та протидії корупції серед державних службовців  органів виконавчої влади та посадових осіб органів місцевого самоврядування району проводиться відповідно до районної програми щодо запобігання та протидії корупції на 2017 рік, затвердженого розпорядженням  голови  райдержадміністрації від 23.06.2017 № 172 та плану заходів щодо попереджен-ня корупції на 2017 рік, затвердженого розпорядженням  голови  райдержадмі-ністрації від 02.02.2017 № 19.

Стан роботи щодо попередження та профілактики проявам корупції серед державних службовців органів виконавчої влади та посадових осіб органів місцевого самоврядування району за 9 місяців 2017 року розглядався на 4 колегіях райдержадміністрації (2016-2), на 10 оперативно-розпорядчих нарадах при заступнику голови райдержадміністрації (2016-9), на 2 оперативно-розпорядчих нарадах при керівнику апарату райдержадміністрації (2016-0), на 40 нарадах в управліннях, відділах, інших структурних підрозділах райдержадміністрації (2016-39), на  44 сесіях, нарадах у сільських радах району (2016-45).

Були здійснені перевірки з питань профілактики корупції в 9 структурних підрозділах райдержадміністрації та 2 сільських радах району. За підсумками перевірок  складено  довідки, в яких вказані основні недоліки та  шляхи їх вирішення, надано  методичну  та консультативну допомогу.

           Робота районної державної адміністрації щодо протидії та запобігання порушенням фінансової дисципліни у бюджетній сфері  організовувалась і проводилась відповідно до вимог керівних документів.

          За 9 місяців 2017 року проведено 12 засідань тендерного комітету відділу освіти райдержадміністрації  щодо цільового використання бюджетних коштів, дотримання процедури державних закупівель (2016-10).

          Протягом звітного періоду 2017 року фінансовим управлінням райдержадміністрації здійснювався аналіз виконання кошторисів головними розпорядниками коштів районного бюджету. За звітний період проведено 8 перевірок правильності складання та затвердження кошторисів бюджетних установ по галузі «Освіта», «Соціальний захист та соціальне забезпечення», «Фізична культура і спорт». Питання підведення підсумків економічного і соціального розвитку та виконання бюджету Кобеляцького району за 2016 рік,  І квартал 2017 року та за перше півріччя 2017 року розглянуто на розширених засіданнях колегії райдержадміністрації 27.02., 29.05. та 28.08.2017 року. 16.01., 15.05. та 10.07.2017 року питання про стан виплати заробітної плати та стан розрахунків за енергоносії установами і організаціями, що фінансуються з районного бюджету, розглянуто на щотижневих нарадах при голові райдержадміністрації.          

За 9 місяців 2017 року Кобеляцькою міжрайонною державною фінансовою інспекцією ознак корупційних діянь  у бюджетній сфері  району  не виявлено (2016-0).   

З метою підвищення рівня знань з питань протидії корупції серед державних службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування в

районі  за 9 місяців 2017 року було проведено 9 навчань, семінарів  з бухгалтерами  та економістами в управліннях, відділах та інших структурних підрозділах райдержадміністрації щодо проходження державної служби та протидії корупційним проявам (2016-9). 

За звітний період 2017 року  пройшли  підвищення кваліфікації на базі обласного центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій 15 державних службовця райдержадміністрації        (2016-19). 

Кобеляцькою райдержадміністрацією проведено роботу щодо перевірки факту своєчасності подання щорічних електронних декларацій за 2016 рік державними службовцями райдержадміністрації, а також суб’єктами декла-рування, які припинили у 2016 році діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави. Станом на 02.10.2017 року повідомлень щодо притягнення до відповідальності працівників райдержадміністрації не надходило.

          Протягом 9 місяців 2017 року на посади державної служби призначено 5 осіб, які також подали е-декларації. 

          З метою забезпечення організації роботи з оцінки ризиків головою райдержадміністрації прийнято розпорядження від 28.02.2017 № 42 «Про проведення оцінки корупційних ризиків в районній державній адміністрації».

           30.03.2017 року державні службовці апарату та структурних підрозділів райдержадміністрації прийняли участь у  семінар-навчанні на тему: «Про оцінку корупційних ризиків відповідно до чинного законодавства».           

           23.06.2017 року на оперативно-розпорядчий нараді при керівнику апарату райдержадміністрації державні службовці апарату та структурних підрозділів райдержадміністрації були ознайомлені з проектом районної програми щодо  запобігання та протидії корупції на 2017 рік.

           Програма доведена до структурних підрозділів райдержадміністрації та органів місцевого самоврядування району, які розробили та затвердили внутрішні плани щодо запобігання та протидії корупції.

За звітний період 2017 року до адміністративної відповідальності  за порушення антикорупційного законодавства державні службовці райдержадмі-ністрації не притягувалися (2016-0).

         В районі проводиться  робота щодо реалізації принципів прозорості та відкритості діяльності органів виконавчої влади в організації антикорупційної роботи, а саме:

           головою райдержадміністрації   затверджені графіки роботи «гарячої» телефонної лінії за участю голови, заступників та керівника апарату райдержадміністрації. На інформаційному стенді райдержадміністрації розміщені відомості про номери телефонів, адресу офіційного веб-сайту, а також інформацію про посадових осіб, яких необхідно повідомити щодо вчинення корупційних правопорушень та розміщено оголошення, що працює «телефон довіри» і телефон, за яким можна отримати безкоштовно юридичну консультацію; 

          в повсякденній діяльності реалізується комплекс заходів з проведення прозорого відбору кандидатів на державну службу, ознайомлення їх із положеннями нормативно-правових актів з питань державної служби та боротьби з корупцією в частині обмежень, пов’язаних з проходженням державної служби, та узгодження призначення працівників на керівні посади;

          на веб-сторонці райдержадміністрації оприлюднені матеріали методично-консультаційного змісту, які регламентують порядок надання адміністративних послуг громадянам структурними підрозділами  райдержадміністрації, а також інформація про  телефони  суб’єктів  надання адміністративних послуг, телефон

урядової «гарячої лінії». Вказані матеріали систематично оновлюються;

          в засобах масової інформації району надруковано 5 статей, на сайті райдержадміністрації  розміщено 12 матеріалів щодо попередження проявам корупції. 

          Питання боротьби з корупцією  знаходиться на постійному контролі в райдержадміністрації.

 

                                                                 

                                           

Завідувач сектору взаємодії з правоохоронними

органами, оборонної та мобілізаційної роботи

апарату райдержадміністрації                                                                                                                                                    В.Сєргєєв

 

 

Заступник голови райдержадміністрації                                                                                                                                   В.Катишков  

 

                                                                     Аналітична інформація

щодо виконання Закону України «Про засади державної антикорупційної політики в Україні на 2014-2017 роки» від 14                                         жовтня 2014 р. № 1699-УІІ за друге  півріччя 2015 року.

 

На виконання вимог  Указу Президента України від 21.10.2011року № 1001/2011 «Про Національну антикорупційну стратегію на 2011-2015 роки»,  розпорядження голови облдержадміністрації 26.12.2014р. № 591 «Про план заходів щодо запобігання корупції на 2015 рік»  в районі розроблений і затверджений  розпорядженням голови райдержадміністрації від 22.01.2015    № 8  «Про районний план заходів щодо попередження корупції на 2015 рік».

За друге півріччя 2015 року в районі були організовані і проведені антикорупційні заходи, а саме :

стан роботи щодо попередження та профілактиці проявам корупції серед державних службовців органів виконавчої влади та посадових осіб органів місцевого самоврядування району  розглядався:

          на колегії райдержадміністрації – 1  (2014 - 0);

          на щотижневих нарадах при голові райдержадміністрації – 2 (2014-2);

     на оперативно-розпорядчих нарадах у першого заступника голови райдержадміністрації – 4 (2014 - 7);

          на нарадах в управліннях, відділах, інших структурних підрозділах райдержадміністрації –26 (2014 - 23);

           на  сесіях, нарадах у сільських радах – 23 (2014 - 25).

           Були здійснені перевірки з питань профілактики корупції:

 в 2 виконкому сільської ради району  і в  6  структурних підрозділах райдержадміністрації. Їм надавалася  методична  та консультативна допомога. За підсумками перевірки  складалися  довідки, де були вказані основні недоліки та  шляхи їх вирішення.

           Відповідно до плану заходів щодо попередження корупції на 2015 рік,  щоквартально робились запити до органів, що ведуть боротьбу з корупцією.   Отримана від них інформація  аналізувалася і вживалися необхідні заходи щодо покращення  стану роботи з профілактики та протидії корупційним проявам серед державних службовців.

           Станом на 30.12.2015 року здійснено перевірку відомостей та встановлено незастосування заборон, визначених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади» щодо 74 державних службовців. На стадії розгляду знаходяться запити щодо 17 державних службовців райдержадміністрації.

 Робота районної державної адміністрації щодо протидії та запобігання порушенням фінансової дисципліни у бюджетній сфері  організовувалась і проводилась відповідно до вимог керівних документів.

         Протягом звітного періоду 2015 року фінансовим управлінням райдержадміністрації відповідно до заходів затверджених розпорядженням голови райдержадміністрації від 23.02.2015 року № 35 «Про заходи щодо наповнення місцевих бюджетів району, вишукання додаткових джерел надходжень до бюджетів, дотримання жорсткого режиму економії бюджетних коштів та посилення фінансово-бюджетної дисципліни у 2015 році» здійснювався аналіз виконання кошторисів головними розпорядниками коштів районного бюджету. За звітний період проведено 6 перевірок правильності складання та затвердження кошторисів бюджетних установ по галузі «Освіта», «Соціальний захист та соціальне забезпечення», «Фізична культура і спорт». 

         06.07.2015 року та 12.10.2015 року питання недопущення фактів порушення фінансово-бюджетної дисципліни в органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування району розглянуто на щотижневих нарадах у голови райдержадміністрації.

Спеціалістами фінансового управління за друге півріччя 2015 року проведено роботу щодо надання роз’яснень головним бухгалтерам органів місцевого самоврядування в частині виконання місцевих бюджетів.

За друге півріччя 2015 року Кобеляцькою міжрайонною державною фінансовою інспекцією ознак корупційних діянь  у бюджетній сфері  району  не виявлено  (2014-0).  

На виконання доручення облдержадміністрації та з метою покращення надання адміністративних послуг збільшено штатну чисельність адміністраторів сектору з питань організації діяльності центру надання адміністративних послуг райдержадміністрації до 5 осіб. 

З метою підвищення рівня знань з питань протидії корупції серед державних службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування в районі  за друге півріччя  2015 року було проведено 8 навчань, семінарів  з бухгалтерами  та економістами в управліннях, відділах та інших структурних підрозділах райдержадміністрації щодо проходження державної служби та протидії корупційним проявам (2014 -6).         

          04.09.2015 року державні службовці апарату та структурних підрозділів райдержадміністрації прийняли участь у  семінар-навчанні на тему: «Про вивчення основних положень Закону України «Про запобігання корупції».

          Відповідно до розділу УІ Закону України «Про запобігання корупції» державні службовці райдержадміністрації ознайомлені з правилами етичної поведінки, про що є відповідні відмітки в їх особових справах.

У другому півріччі  2015 року  пройшли  підвищення кваліфікації на базі   обласного центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій 12 державних службовців райдержадміністрації (2014-10). 

         За звітний період 2015 року в районі проводилася  робота щодо реалізації принципів прозорості та відкритості діяльності органів виконавчої влади в організації антикорупційної роботи, а саме:

          головою райдержадміністрації   затверджені графіки роботи «гарячої» телефонної лінії за участю голови, заступників та керівника апарату райдержадміністрації. На кожен місяць головою райдержадміністрації затверджувався графік роботи постійно діючої прямої телефонної лінії за участю заступників голови райдержадміністрації, керівника апарату райдержадміністрації, начальників управлінь і відділів райдержадміністрації та керівників районних служб. Графіки друкуються в районній газеті «Колос». На інформаційному стенді райдержадміністрації розміщені відомості про номери телефонів, адресу офіційного веб-сайту, а також інформацію про посадових осіб, яких необхідно повідомити щодо вчинення корупційних правопорушень. На стенді розміщено оголошення, що з метою попередження корупційних дій державних службовців працює «телефон довіри» та телефон за яким можна отримати безкоштовно юридичну консультацію;     

          в повсякденній діяльності реалізується комплекс заходів з проведення прозорого відбору кандидатів на державну службу, ознайомлення їх із положеннями нормативно-правових актів з питань державної служби та боротьби з корупцією в частині обмежень, пов’язаних з проходженням державної служби, та узгодження призначення працівників на керівні посади;

          в районній газеті «Колос» надруковано 4 статті, на сайті райдержадміністрації  розміщено 11 матеріалів щодо попередження проявам корупції. 

За  друге півріччя 2015 року  до адміністративної відповідальності  за порушення антикорупційного законодавства державні службовці райдержадмі-ністрації не притягувалися (2014-0).

Антикорупційна робота в райдержадміністрації відповідає вимогам діючого законодавства.

 

 

 

Завідувач сектору взаємодії з

правоохоронними органами,

оборонної та мобілізаційної

роботи апарату райдержадмі-

нітрації                                                                                                       В.Сєргєєв  

 

 

 

                                                                                            Доповідь

              про надання в райдержадміністрацію інформації щодо проведеної антикорупційної роботи виконкомами

                                                                                       місцевих рад.

 

         Робота з профілактики та протидії корупції серед державних службовців  органів виконавчої влади та посадових осіб органів місцевого самоврядування району    проводилась відповідно до плану заходів щодо попередження корупції на 2015 рік, затвердженого розпорядженням  голови  райдержадміністрації від 22.01.2015   № 8.

          Проблемним залишається питання своєчасного і якісного інформування райдержадміністрації щодо антикорупційної роботи, особливо від виконкомів місцевих рад.

          Питання щодо проведеної антикорупційної роботи в 2015 році (в тому числі і питання  своєчасного і якісного інформування райдержадміністрації) розглядалось на 3 засіданнях колегії райдержадміністрації, на 2 щотижневих нарадах при голові райдержадміністрації, 10 оперативно-розпорядчих нарадух у заступників голови райдержадміністрації.

        Відповідно до пункту 1 в та пункту 2 а статті 4 (суб’єкти відповідальні за корупційні правопорушення) Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» антикорупційна робота ведеться не тільки серед державних службовців виконкомів місцевих рад, але і інших працівників, які одержують заробітну плату за рахунок державного чи місцевого бюджету (п. 1в державні службовці, посадові особи місцевого самоврядування; п.2 а посадові особи юридичних осіб публічного права, які не зазначені в п.1 цієї статті, але одержують заробітну плату за рахунок державного чи місцевого бюджету).

         Прохаю помітити, що інформація щодо проведеної антикорупційної роботи надається в райдержадміністрацію до 5 числа наступного місяця, помісячно та щоквартально ( що зроблено за місяць і підсумкова за квартал). Інформація повинна містити в собі дату та номер протоколу проведеної антикорупційної роботи саме в цьому місяці. Дана робота гарно налагоджена в Жуковській сільській раді.

         Серед державних службовців району випадків порушення Закону України «Про засади запобігання та протидії корупції»  протягом 2015 року не виявлено (2014-0).

          Рішень суду про звільнення з посад державних службовців району  за звітний період не було (2014-0).

         Питання боротьби з корупцією та організованою злочинністю  знаходиться на постійному контролі в райдержадміністрації.

 

 

Завідувач сектору взаємодії з правоохоронними

органами, оборонної та мобілізаційної роботи

апарату райдержадміністрації                                                                 В.Сєргєєв

 

 

 

                                                                                    ЗАТВЕРДЖУЮ

 

                                                                                     Голова районної

                                                                                     державної  адміністрації

                                                                                                    Т.В.Шевченко

 

                                                                                            ГРАФІК

перевірок управлінь та відділів райдержадміністрації щодо виконання вимог Закону України «Про засади запобігання та                                                                                            протидії корупції» на 2016 рік

п/п

Назва структурного підрозділу

райдержадміністрації

Період проведення перевірки

 

Відповідальні

1.

Аппарат райдержадміністрації

Сектор економічного розвитку та торгівлі  райдержадміністрації

Сектор культури та туризму райдержадміністарції

 

січень

 

лютий

 

березень

Сєргєєв  В.В.

2.

Відділ агропромислового розвитку райдержадміністрації

Сектор у справах сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації

Відділ житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури райдержадмініст-рації 

       

 

квітень

 

травень

 

 

червень

 

 

Сєргєєв  В.В

3.

Управління праці та соціального захисту населення райдержадмі-ністрації

Відділ освіти райдержадміністра-ції

 

 

липень

 

серпень        

 

Сєргєєв  В.В

4.

Служба у справах дітей райдерж-адміністрації                                              

Фінансове управління райдерж- адміністарції

                                                                            

         

       вересень                                                            

 

      жовтень            

Сергєєв В.В

 

 

Заступник голови

райдержадміністрації                                                              В.М.Катишков        

 

 

                  

 

 

 

                                                                                    ЗАТВЕРДЖУЮ

                                                                                     Заступник голови

                                                                                     райдержадміністрації

                                                                                                         В.Катишков

 

 

                                                                                         ПИТАННЯ

цільових  перевірок структурних підрозділів райдержадміністрації  стосовно виконання ними Закону України «Про                                                                  засади  запобігання та протидії корупції»

 

1.     Наявність необхідної законодавчої бази,  необхідної для планування та проведення антикорупційної роботи.

 

2.     Наказ про призначення  відповідального за ведення роботи по профілактиці корупції.

 

3.     Виконання заходів щодо вчасного подання державними службовцями відомостей про доходи та зобов’язання фінансового характеру за    2015 рік.

 

4.      Правильність заповнення декларацій.

 

5.     Підписи осіб про дотримання спеціальних обмежень  щодо державних службовців уповноважених на виконання функції держави.

 

6.     Наявність планових та звітних антикорупційних документів у відповідального за виконання організаційно-технічних обов’язків з профілактики корупції.

 

 

 

Завідувач сектору взаємодії з

правоохоронними органами,

оборонної та мобілізаційної

роботи апарату райдержадмі-

нітрації                                                                                     В.В.Сєргєєв

 

 

                                                                                      СПИСОК

                     посадових осіб, на яких покладено обов’язки  з організації роботи щодо запобігання проявам корупції

                                                            у Кобеляцькій районній державній адміністрації

п\п

Назва районної державної адміністрації, адреса

Заступник керівника

(з числа заступників районної державної адміністрації)

Керівник структурного підрозділу

(з числа керівників структурних підрозділів)

Спеціаліст

посада, прізвище, ім’я, по батькові, контактний телефон

Період підвищення кваліфікації з питань запобігання проявам корупції та місце підвищення кваліфікації (назва закладу)

посада, прізвище, ім’я, по батькові, контактний телефон

Період підвищення кваліфікації з питань запобігання проявам корупції та місце підвищення кваліфікації (назва закладу)

посада , прізвище, ім’я, по батькові, контактний телефон

Період підвищення кваліфікації з питань запобігання проявам корупції та місце підвищення кваліфікації

(назва закладу)

1

2

3

4

5

6

7

8

 

Кобеляцька,

м.Кобеляки, вул.Шевченка, 15/27

 Заступник голови райдержадмініст-рації

Катишков Володимир Миколайович,

3-12-93

 

Начальник відділу агропромислового розвитку  рай-

держадміністрації

Чердак Тетяна Андріївна,

3-10-06

 

 

 

 

Начальник фінансового управління райдерж-адміністарції

Дацко Андрій Іванович,

3-11-56

 

Начальник відділу освіти арйдерж-адміністарції

Коваль Наталія Мефодіївна,

3-14-63

 

Начальник управління праці та соціального захисту населення райдерж-

адміністрації

Петренко Зоя Іванівна,

3-10-93

 

Завідувач сектору культури та туризму райдерж-адміністрації Кириченко Марія Олександрівна

3-12-80

-

Завідувач сектору взаємодії з правоохоронними органами, оборонної та мобілізаційної роботи апарату райдерж-адміністрації

Сергєєв Валерій Валентинович,

3-11-35      

Головний спеціаліст відділу освіти рай-держадміністрації  Масич Наталія Іванівна  3-14-63

Головний спеціаліст відділу бухгалтер-ського обліку, юри-дичного та кадрового забезпечення управ-ління АПР райдержадміністрації

Письмак Артем Олександрович       

3-10-40

Начальник відділу врегулювання соціально-трудових відносин  управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації

 

Косминіна Ірина Олександрівна

3-10-93

Заступник началь-ника фінансового управління райдерж-адміністрації

Петрушина Олена Іванівна

3-10-68

Головний спеціаліст сектору культури та туризму райдерж-адміністрації Пасько Олександр

3-11-34

22.05. по 25.05.2012

Полтавській обласний центр перепід-готовки та підвищення  кваліфікації працівників органів держ. влади, органів місцевого са-моврядування, державних підприємств, установ і орга-нізацій

                                                                                                                                                                                                       

Завідувач  сектору взаємодії з правоохоронними

 органами, оборонної та мобілізаційної роботи                                                                                                                                                                                                                           апарату райдержадміністрації                                                                                                                                                                      В.Сєргєєв                                        

                                                                                                                                                                   

                                                                                             ДОВІДКА

про заходи щодо запобігання порушень фінансової дисципліни у Кобеляцькій райдержадміністрації в другому                                                                                     півріччі 2015 року.

 

          Впродовж звітного періоду райдержадміністрація у своїй антикорупційній роботі керувались Законами України «Про засади запобігання і протидії корупції», «Про державну службу», рекомендаціями міжнародної антикорупційної організації GREGO, «Планом заходів обласної державної адміністрації щодо попередження корупції на 2015 рік», «Планом заходів райдержадміністрації щодо попередження корупції на 2015 рік», рекомендаціями облдержадміністрації.

         Аналіз виконання районних заходів щодо запобігання проявам корупції в другому півріччі 2015 року показав, що структурні підрозділи райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування з належною відповідальністю віднеслися до питань організації по запобіганню проявам корупції і підтвердженням цього може служити те, що за звітний період 2015 року активізувалась робота на місцях, про що свідчать проведені антикорупційні заходи за звітний період.

    На виконання обласного і районного плану запобігання проявам корупції впродовж другого півріччя 2015 року проведені наступні заходи:

п. п.

Назва антикорупційних заходів

Загальна

кількість

Дата

проведення заходів

1.

Колегії

1

27.07

2.

Семінари, навчання (всього):

- із них з бухгалтерами, економістами

8

30.06.,14.07.,13.08.,11.09.,08.1030.10.,14.11.,11.12

3.

Перевірка сільських рад (згідно делегованих повноважень)

2

30.06.. 30.10

4.

Кількість перевірок (внутрішній контроль) за цільовим використанням бюджетних коштів, дотриманням процедури держав-них закупівель

-

-

5.

Перевірка структурних підрозділів райдержадміністрації

6

30.07.,31.08.,30.09.,27.10.,30.1128.12

6.

Розглянуто на нарадах у голови райдерж-адміністрації та його заступників

4

15.07.,03.08.,22.09.,15.12

7.

Розглянуто на нарадах в управліннях, відділах, інших структурних підрозділах  райдержадміністрації

26

17.07.,22.07.,23.07.,30.07.,31.0720.08.,27.08.,28.08.,10.09.,21.0925.09.,

25.09.,09.10.,23.10.,23.1027.10.,30.10.,04.11.,25.11.,25.1130.11.,15.1216.12.,

24.12.,25.12.,29.12

8.

Розглянуто питання корупції на нарадах, сесіях, засіданнях  виконавчих комітетів  сільських, селищних, районних радах.

23

13.07.,17.07.,21.07.,30.07.,20.0827.08.,20.08.,11.09.,17.09.,21.0922.09.,

29.09.,09.10.,14.10.,21.1027.10.,11.11.,19.11.,24.11.,10.1217.12.,21.12.,

25.12

9.

Антикорупційні публікації в ЗМІ

4

29.07.,10.09.,14.10.,15.12

10.

Всього притягнуто до адміністративної відповідальності: місцеве самоврядування

-

-

Підтримується постійний тісний контакт з Кобеляцьким районним судом, Кобеляцькою районною прокуратурою, Кобеляцьким РВ УМВС України в Полтавській області, Кременчуцьким МВ УСБУ в Полтавській області,

 

                                                                                        2

Кобеляцькою міжрайонною державною фінансовою інспекцією, що дозволяє проводити якісний моніторинг та контроль  за виконанням Закону України «Про засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014-2017 роки», здійснювати узагальнення та своєчасне реагування керівниками структурних підрозділів райдержадміністрації та органів виконавчої влади по недопущенню корупційних порушень, порушень  бюджетного законодавства.

Слід відмітити, що   протоколи, про корупцію, працівниками обласної та районної прокуратури, УМВС України в Полтавській області, УСБУ в Полтавській області за друге півріччя 2015 року не складалися, Кобеляцьким районним судом до адміністративної та кримінальної відповідальності за корупційні діяння та фінансові порушення державні службовці виконавчої влади та посадові особи органів місцевого самоврядування не притягувалися.

  Районною державною адміністрацією створені і постійно удосконалюються  умови для оперативного і прямого інформування влади щодо корупційних проявів, це як на особистих прийомах у голови  та заступників голови райдержадміністрації так і по  «телефонах довіри» і «прямих телефонних лініях», які постійно діють в райдержадміністрації.  

  Впродовж другого півріччя 2015 року райдержадміністрацією використовувалися можливості районної газети «Колос» де розміщувалася інформація щодо виїзних прийомів громадян керівництвом районної державної адміністрації,   про роботу постійно діючих прямих телефонних ліній в органах районної виконавчої влади, про використання бюджетних коштів структурними підрозділами райдержадміністрації та виконкомами сільських(селищних) рад та багато іншої інформації. Всього розміщено таких інформацій 4.

         На офіційному веб-сайті райдержадміністрації функціонує рубрика «Запобігання проявам корупції» де розміщується та систематично поновлюється інформація, що свідчить про загальний стан антикорупційної роботи в райдержадміністрації.

Найбільш ефективними є такі антикорупційні заходи, які практикуються в апараті та структурних підрозділах райдержадміністрації, органах місцевого самоврядування як проведення семінарів(навчань) для підвищення рівня знань з питань протидії корупції.  В другому півріччі 2015 року проведено 8 семінарів, навчань, надано методичної допомоги структурним підрозділам райдержадміністрації та місцевим органам самоврядування.

         Протягом другого півріччя 2015 року фінансовим управлінням райдержадміністрації здійснювався аналіз виконання кошторисів головними розпорядниками коштів районного бюджету. За звітний період проведено 6 перевірок правильності складання та затвердження кошторисів бюджетних установ по галузі «Освіта», «Соціальний захист та соціальне забезпечення», «Фізична культура і спорт». На постійному контролі перебуває питання своєчасної виплати заробітної плати працівникам бюджетних установ і проведення розрахунків за спожиті енергоносії установами і закладами та оптимізації мережі бюджетних установ. 06.07.2015 року та 12.10.2015 року питання недопущення фактів порушення фінансово-бюджетної дисципліни в органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування району розглянуто на апаратних нарадах у голови райдержадміністрації.

 

                                                                                          3

          Питання підведення підсумків економічного і соціального розвитку та виконання бюджету Кобеляцького району за перше півріччя 2015 року розглянуто на розширеному засіданні колегії райдержадміністрації 27.07.2015 року, а питання своєчасної виплати заробітної плати працівникам бюджетних установ і проведення розрахунків за спожиті енергоносії установами і закладами та оптимізації мережі бюджетних установ розглянуто на розширеному засіданні колегії райдержадміністрації 28.09.2015 року.

          Станом на 01.01.2016 року заборгованість по оплаті праці працівників та по розрахунках за спожиті енергоносії відсутня.

На виконання вимог Закону України «Про засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014-2017 роки», розпорядження Кабінету Міністрів України від 26.11.2014 року «Про затвердження плану дій із впровадження Ініціативи «Партнерство «Відкритий уряд» у 2014-2015 роках», з метою недопущення порушень фінансово-бюджетної дисципліни, організації належної роботи по профілактиці корупційних проявів серед державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування та керівників установ і організацій, райдержадміністрацією та органами місцевого самоврядування здійснено 9 внутрішніх перевірок за використання бюджетних коштів.

Робота по недопущенню порушень фінансової дисципліни у бюджетних установах і організаціях Кобеляцького району постійно вдосконалюється завдяки методичній допомозі облдержадміністрації і буде здійснюватися на належному рівні і впродовж першого півріччя 2016 року.

 

 

Завідувач сектору взаємодії з

правоохоронними органами,

оборонної та мобілізаційної

роботи апарату райдержадмі-

нітрації                                                                                            В.В.Сєргєєв

 

                                                                               Що таке корупція?

 

         Корупція є однією з найактуальніших соціальних проблем сучасності. Це повною мірою стосується й України, для якої корупція стала чинником, що реально загрожує національній безпеці і конституційному ладу держави.

          Корупція – це соціальне явище, оскільки має соціальну обумовленість.

         Соціальна сутність корупції полягає в тому, що вона спотворює суспільні відносини, внаслідок чого настає «порча», «корозія» влади. Це спотворення, порушення суспільних відносин має характер ланцюгової реакції. (наприклад ржа на металі).

          Соціальна сутність корупції може бути визначена через призму соціального призначення державної служби, оскільки саме корупція порушує загальні принципи такої служби,  які визначені відповідним законодавством. Корумпована особа, яка обіймає державну посаду , діє, зловживаючи довірою держави, вона діє незаконно, не доброчесно, несправедливо і упереджено.

         Соціальна сутність корупції проявляється, насамперед, у тому, що вона має історичні витоки і соціальні передумови. Корупція як «порча» механізму управління відома людству з прадавніх часів. У Стародавній Греції це явище проявлялось з ІУ-У ст.. до н. є. (зафіксовано в документах). У Старому Завіті йдеться про те, що Мойсею було дано пораду призначати службовцями та суддями тих, хто ненавидить нечесні прибутки. У Корані існує спеціальна заборона платити хабарі. І сьогодні знаходять своє підтвердження слова Будди: «…Несправедливі чиновники – це злодії, які крадуть щастя народу, …вони обдурюють і правителя, і народ, таким чином стають причиною всіх бід нації». Князя Олександра Меншикова, який був фаворитом російського царя Петра І, а пізніше - під час царювання Катерини І – фактично керував державою, вважають одним із основоположників утвердження корупції на державному рівні. Саме О.Меншиков своєю масштабною діяльністю з вимагання і одержанню хабарів, викрадання казенного майна та через інші зловживання глибоко і міцно вкорінював у російське суспільство свідомість, що політичною владою можна користуватися для власного незаконного збагачення. Послідовники О.Меншикова досить успішно реалізують цю ідею і в наші дні, у тому числі на теренах України.

        Проблеми протидії корупції в Україні за своїм змістом багато в чому збігається з аналогічними проблемами в інших країнах, особливо в країнах, що утворилися на теренах колишнього Радянського Союзу. Цей збіг зумовлюється однаковою соціальною сутністю корупції як корозії влади, яка полягає у зловживанні службовими особами органів державної влади та органів місцевого самоврядування владою або службовим становищем у корисливих або інших особистих інтересах. Висновок - корупція як явище не може існувати поза межами влади.

        Корупція як соціальне явище пов’язане з іншими негативними, у тому числі криміногенними процесами. Насамперед це стосується зв’язку корупції з організованою злочинністю та тіньовою економікою.

         Відтак, корупція – це складне і багатоаспектне (економічне, політичне, правове, морально-психологічне) соціальне явище.

 

                                                                                            2

         Міжнародне співтовариство надає значної уваги питанням попередження корупції, що сьогодні стала світовою проблемою. Лише за останні роки ці питання розглядались на багатьох європейських форумах.                                                                                                                               Прийнято спільний проект Комісії Європейського товариства і Ради Європи «Октопус», Конвенцію про корупцію у контексті цивільного права, та інше.

          У травні 1999 року створено «Групу країн проти корупції» (GRECO), що діє в межах Ради Європи, основною метою якої є оцінка рівня корупції в державі. GRECO – один із найважливіших структурних підрозділів Ради Європи, який розробляє рекомендації зі створення антикорупційного законодавства відповідно до європейських норм. Саме GRECO уповноважений надавати керівництву Євросоюзу висновок про якісь системи боротьби з корупцією у державах, що претендують на європейську інтеграцію.

         Однією з головних складових формування і реалізації ефективної системи боротьби з корупцією є чітка взаємодія держав, у першу чергу їх правоохоронних органів, на регіональному і міжнародному рівнях, участь у заходах боротьби з цим негативним явищем, запроваджених у межах ООН, Радою Європи, Інтерполом, Міжнародним валютним фондом, Світовим банком та іншими міжнародними інституціями.

          Короткий огляд цих міжнародних актів свідчить про те, що світова співдружність розглядає корупцію на сучасному етапі як одну з найбільших загроз правопорядку, демократії, правам людини, чесності та соціальної справедливості. Загально визначено, що вона заважає економічному розвитку і становить реальну загрозу устоям суспільства. Тому пропонується загальний для всіх країн принцип – це доброчесність державного службовця.

         Ситуація, що складається в останнє десятиліття в Україні, характеризується, зокрема, небувалим поширенням корупційних проявів. Україна сьогодні є державою з надзвичайно високим рівнем корупції, яка становить реальну загрозу її національній безпеці та конституційному ладу. Так, за рейтингом міжнародної антикорупційної неурядової організації «Міжнародна прозорість», у 2010 році Україна за рівнем корупції посіла 134 місце серед 178 країн світу, отримавши 2,4 бали з 10 можливих. Фахівці вважають, що будь-який результат нижчий від 3 балів, є ганьбою для нації, змушеної жити у повністю корумпованій країні. Тому Верховною Радою України від 7 квітня 2011 року №3206-ІУ прийнято  Закон України «Про засади запобігання і протидії корупції», який набрав чинності з 1 липня 2011 року.        

 

                                                         Досвід Сінгапуру і Грузії в подоланні корупції

         Корупція призводить до системних та глибоких втрат як суспільства, так і для держави. Корупція як непередбачуваний, непрогнозований фактор відохочує ділових людей від інвестицій, породжує надлишкові витрати для бізнесу та гальмує економічні зростання. Вона робить вкрай неефективними функції судів, представницьких та виконавчих органів державної влади і місцевого самоврядування, підриваючи довіру громадян до інститутів публічної влади. Нарешті, саме корупція завдає нищівного удару по іміджу країни.

           Спробуємо проаналізувати логіку підходу до антикорупційної політики двох держав – Сінгапура та Грузії.

 

                                                                                             3

         Влада Сінгапура та Грузії втратила будь-який авторитет, і вищі представники влади демонстрували свій добробут, нажитий абсолютно в очевидний для людей спосіб – корупцією. Представники нової влади, як в  Сінгапурі, так і в  Грузії, змушені були шукати шляхи боротьби в першу чергу з корупцією держслужбовців усіх рівнів, яка унеможливлювала здійснення економічних перетворень. Лідери цих країн зрозуміли, що одним з основних завдань є необхідність приватизації підприємств, що знаходяться в державній власності. Держава повинна мати мінімальний вплив на економіку. Рушійною силою в розвитку економічної стабільності може бути тільки приватний сектор.          За приватизацією пішли інвестиції. Наприклад сукупність прямих іноземних інвестицій в економіку Грузії у 2004-2009 роках склали 6,5 млрд. доларів США.

          Родючим грунтом для розвитку корупційного середовища великою мірою є громіздкий і неефективний бюрократичний апарат та відносно низька оплата праці державних службовців. Нова влада Сінгапура та Грузії зі скороченням бюрократичного апарату одночасно значно підвищила заробітні плати держслужбовцям і поліцейським, і поліцейський, і клерк повинні отримувати такий доход, щоб спокуса брати хабарі зникла. Держслужбовцям, що займають відповідальні посади, були підняті зарплати до рівня, характерного для топ-менеджерів приватних корпорацій. Наприклад міністрам та суддям Сінгапуру встановили астрономічну платню – 100 тис. дол.. США на місяць. Проте ніяких пільг, охорони, автомобіля з водієм та службові дачі не надають – тільки за особисті гроші. Але це не означає щорічного автоматичного збільшення платні можновладцям, тому що доходи приватного сектора то підвищуються, то знижуються. То ж зарплатню держслужбовців на всіх рівнях державної ієрархії уряду Сінгапуру прив’язали до рівня зарплати у приватному секторі та в залежності від нього щороку переглядають. І якщо люди в країні починають отримувати менші доходи – відповідно скорочуються заробітні плати й урядовців. У Грузії з 2003 року середня заробітна плата збільшилася у 8 разів. У той же час, зарплата в армії або поліції набагато перевищує цей рівень.

          Але висока зарплата і суспільне становище повинні накладати на держслужбовців і велику відповідальність, насамперед – перед законом. Тому чи не найголовнішим у боротьбі з корупцією є принцип рівності закону, однакового для всіх. Так в Сінгапурі створено бюро, яке очолюється директором, який безпосередньо підпорядкований главі держави. Агентство не залежить від поліції та інших урядових відомств, включаючи держслужбовців у

ранзі міністрів. А тому має право притягати до суду будь якого громадянина, незалежно від його статусу, рангу або віросповідання. Винятків для вищих держслужбовців не робиться. Грузія свого часу також оголосила війну хабарникам у держструктурах, що керували державою. Нова влада не шкодувала нікого, і ранг підозрюваного не був перешкодою. У міжнародному рейтингу простоти і зручності ведення бізнесу, що розроблявся Світовим банком, Грузія піднялася з 150-го місця, яке вона займала у 2004 році на 11-е місце, випередивши такі поважні країни, як Швеція та Фінляндія.

         Отже, чинники успішної протидії корупції вже давно відомі та апробовані міжнародною спільнотою. Це, насамперед, відкритість влади, прозорість та зрозумілість процедур прийняття державних рішень, дієві механізми контролю за діяльністю державних органів з боку громадського суспільства, свобода слова, свобода та незалежність засобів масової інформації.

 

 

 

                                                                                       СПИСОК

осіб відповідальних за ведення профілактики проявам корупції в структурних підрозділах Кобеляцької                                                                                                        райдержадміністрації

 

 

Відділ освіти                                                       Масич Наталья Іванівна,

                                                                              головний спеціаліст, 3-13-63

 

 

Управління праці та соціального                      Косминіна Ірина Олександрівна,

захисту населення                                               начальник відділу, 3-10-93

 

 

 

Відділ агропромислового                                 Письмак Артем Олександрович

розвитку                                                               спеціаліст І категорії, 3-10-46

 

 

 

Фінансове управління                                        Петрушина Олена Іванівна

                                                                              заступник начальника, 3-19-83

 

 

Відділ культури та туризму                              Пасько Олександр Володимирович

                                                                             головний спеціаліст, 3-12-80

 

 

                                                                              Боротьба з корупцією

 

         Одним із важливих аспектів сучасної державної правової політики в Україні є реформування системи запобігання і протидії корупції. Досягнення успіху у цьому процесі є передумовою для формування у суспільства довіри до влади, зростання економічного потенціалу держави, покращення добробуту громадян України.

          Реформа антикорупційної системи в Україні тільки розпочалася із створенням Національного антикорупційного комітету та подальшого прийняття низки законодавчих актів, серед яких ключовим є Закон України «Про засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014-2017 роки» Закон України „Про запобігання корупції».

          Запорукою успішного виконання завдання із мінімізації проявів корупції є забезпечення належного рівня знань антикорупційного законодавства як представниками державних органів та органів місцевого самоврядування, так і суспільством в цілому. З одного боку, це сприяє ефективній дії встановлених законодавством превентивних антикорупційних механізмів, а з іншого - підвищує рівень правової обізнаності громадян, що зменшує ризик порушення їхніх основних прав і свобод у повсякденному житті, а також сприяє формуванню у населення нетерпимого ставлення до проявів корупції.

         За 2015 рік районною державною адміністрацією здійснено комплекс організаційно-профілактичних заходів серед державних службовців органів виконавчої влади та посадових осіб місцевого самоврядування. Як результат проведеної роботи звернень підприємств, установ, організацій, фізичних осіб-підприємців, органів місцевого самоврядування і громадян щодо фактів корупції серед державних службовців не надходило.

 

 

Завідувач сектору взаємодії з правоохоронними

органами, оборонної та мобілізаційної роботи

апарату райдержадміністрації                                                              В.Сєргєєв

                                                                           ІНФОРМАЦІЯ

                   про  осіб, на яких покладені обов”язки по профілактиці корупції в Кобеляцькій райдержадміністрації

 

п/п

Прізвище, ім.”я,

по батькові

Посада

Робочий, мобільний телефон

Примітка

1

2

3

4

5

1

Катишков Володимир Миколайович 

Заступник голови райдержадміністрації

3-12-93

066

6347399

 

2

Сєргєєв Валерій Валентинович

Завідувач сектору взаємодії з правоохо-ронними органами, оборонної та мобілі-заційної роботи апа-рату райдержадмі-ністрації

3-17-03

066

9032694

 

 

                                                               КОБЕЛЯЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

                                                                                           ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                                                                                РОЗПОРЯДЖЕННЯ

                                                                   ГОЛОВИ РАЙОННОЇ  ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

22.01.2015                                                                                                                                                                 № 15

 

Про районний план заходів

щодо запобігання корупції

на 2016 рік

 

         Відповідно до законів України «Про місцеві державні адміністрації», «Про запобігання корупції», «Про засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014-2017 роки», розпорядження голови обласної державної адміністрації від 20.08.2015 № 434 «Про Програму запобігання корупції у Полтавській області на 2015-2016 роки» та з метою реалізації державної політики у сфері боротьби з корупцією:

 

         1. Затвердити районний план заходів щодо запобігання корупції на 2016 рік  (далі – План заходів), що додається.

        

         2. Відповідальним виконавцям інформувати райдержадміністрацію у встановлені Планом заходів терміни.

 

          3. Рекомендувати виконкомам місцевих рад розробити та затвердити відповідні Плани заходів щодо запобігання корупції на 2016 рік та забезпечити їх виконання.

 

         4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови райдержадміністрації Катишкова В.М.

 

 

Голова

районної державної

адміністрації                                                                                                                                         Т.ШЕВЧЕНКО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                    ЗАТВЕРДЖЕНО

 

                                                                                                                                                                     Розпорядження голови

                                                                                                                                                                     Кобеляцької районної

                                                                                                                                                                     державної адміністрації

                                                                                                                                                                     22.01.2016              № 15

 

                                                                                     Районний  план

                                                           заходів щодо запобігання корупції на 2016 рік

 

п/п

Зміст заходу

Обґрунтування необхідності здійснення заходу

Термін виконання

Відповідальні виконавці

1

2

3

4

5

І.Організаційні заходи

1.1

Забезпечити реалізацію (у межах повноважень) Закону України «Про засади  державної анти-корупційної політики в Україні  на  2014-2017 роки»

Програма запобі-гання корупції у Полтавській області на 2015-2016 роки затвер-джена розпоряд-женням голови облдержадмі-ністрації від 20.08.2015 № 434

до 05 липня 2016 року,

до 05 січня

2017 року

Управління,  відділи, інші структурні під-розділи  рай-             держдміістрації, виконкоми місцевих рад

до 15 липня 2016 року,

до 15 січня

2017 року

сектор взає-модії з право-охоронними органами, обо-ронної та мобі-лізаційної ро-боти апарату райдержадмі-ністрації

1.2

Розробити та затвердити внутрішні плани заходів щодо попередження ко-рупції на 2016 рік з ура-хуванням змін в антико-рупційному законо-давстві та місцевих умов і особливостей

Закон України „Про засади  державної анти-корупційної полі-тики в Україні  на  2014-2017 роки» (Далі –антикорупційній-на стратегія на 2014-2017 роки)

 

До 10 лютого 2016 року

Управління,  відділи, інші структурні під-розділи  рай-             держдміістрації, виконкоми місцевих рад

1.3

Систематично заслухо-вувати керівників струк-турних підрозділів на засіданнях колегій, ви-робничих нарадах щодо комплексного  виконан-ня антикорупційного законодавства, визначати відповідальним за веден-ня цієї роботи конкретні завдання і строки усу-нення недоліків

Антикорупційна стратегія на 2014-2017 роки)

Про-тягом

року

Управління,  відділи, інші структурні під-розділи  рай-             держдміістрації

1.4

Провести нараду у  зас-тупника голови райдерж-адміністрації з розглядом питання: „Про запобіган-ня проявам корупції серед державних служ-бовців за підсумками 2015 року”

Антикорупційна стратегія на 2014-2017 роки)

Лютий-березень

2016 року

Сектор взає-модії з право-охоронними органами, обо-ронної та мобі-лізаційної ро-боти апарату райдержадмі-ністрації

               

 

2

1.5

Провести підсумкову  антикорупційну нараду з держслужбовцями, від-повідальними за орга-нізацію та ведення  про-філактичної роботи в  структурних підрозділах  райдержадміністрації

 

Закон України „Про запобігання корупції”

Січень 2016 року

Сектор взає-модії з право-охоронними органами, обо-ронної та мобі-лізаційної ро-боти апарату райдержадмі-ністрації

1.6

Організовувати спільну  антикорупційну роботу з органами місцевого самоврядування з питань попередження корупції, надавати методичну допомогу та аналізувати процес усунення виявлених недоліків

Антикорупційна  стратегія  на 2014-2017 роки”

Про-тягом

року

Заступник голо-ви райдерж-адміністрвації, сектор взає-модії з право-охоронними органами, обо-ронної та мобі-лізаційної ро-боти апарату райдержадмі-ністрації

1.7

Проводити цільові пере-вірки структурних під-розділів щодо виконання ними антикорупційного законодавства. Визнача-

ти конкретні завдання та строки  усунення вияв-лених недоліків  відпові-дальним за ведення анти-корупційної роботи

„Антикорупційна  стратегія на 2014-2017 роки”

Про-тягом року

Сектор взає-модії з право-охоронними органами, обо-ронної та мобі-лізаційної ро-боти апарату райдержадмі-ністрації

1.8

У разі зміни в  райдерж-адміністрації держ-службовця відповідаль-ного за виконання роботи з профілактики корупції, організовувати короткотермінове стажу-вання його в облдерж-адміністрації  

За окремим пла-ном

Про-тягом

року

Відділ організа-ційно-кадрової роботи апарату райдержадмі-ністрації

1.9

Надавати районній державній адміністрації:

    аналітичну інформа-цію щодо виконання Закону України «Про запобігання  корупції» за перше півріччя 2016 року

Антикорупційна  стратегія  на 2014-2017 роки”

 

До 05 липня 2016 року

Управління,  відділи, інші структурні під-розділи  рай- держадміністрації, виконкоми місцевих рад.

 

     аналітичну інформа-цію щодо виконання Закону України „Про запобігання  корупції” за друге півріччя 2016 року

Антикорупційна  стратегія  на 2014-2017 роки”

 

До 05 січня 2017 року

Управління, відділи, інші структурні під-розділи  рай-держадміністрації, виконкоми місцевих рад.

1.10

Надавати обласній державній адміністрації:

    аналітичну інформа-цію щодо виконання Закону України „Про  запобігання корупції” за перше півріччя 2016 року”

Антикорупційна  стратегія  на 2014-2017 роки”

 

До 15 липня 2016 року

Сектор взає-модії з право-охоронними органами, обо-ронної та мобі-лізаційної ро-боти апарату райдержадмі-ністрації

               

 

 

 

3

 

     аналітичну інформацію щодо виконання Закону України „Про запобігання корупції” за друге півріччя 2016 року

Антикорупційна  стратегія  на 2014-2017 роки”

 

До 15 січня 2017

 року

Сектор взає-модії з право-охоронними органами, обо-ронної та мобі-лізаційної ро-боти апарату райдержадмі-ністрації

1.11

Надавати районній дер-жавній адміністрації ін- формацію про увесь ком-плекс проведеної антико-рупційної роботи у відпо-відності з рекомендаціями міжнародної антикоруп-ційної організації  GRECO

Доручення Кабі-нету Міністрів України від          4 грудня 2007 року  №41915/5/1-07

Щомі-сячно до 05 числа наступ-ного за  звітним місяця

Управління, відділи, інші структурні підрозділи  райдержадмі-ністрації, виконкоми місцевих рад

1.12

Надавати обласній дер-жавній адміністрації ін-формацію про увесь ком-плекс проведеної антико-рупційної роботи у відпо-відності з рекомендаціями міжнародної антикоруп-ційної організації  GRECO

Доручення Кабі-нету Міністрів України від          4 грудня 2007 року  №41915/5/1-07

Щомі-сячно до 10 числа наступ-ного за  звітним місяця

Сектор взає-модії з право-охоронними органами, оборонної та мобілізаційної роботи апарату райдерж-адміністрації

1.13

Забезпечити своєчасне надання облдержадмі-ністрації звітів  про декларування доходів державних службовців за 2015  рік

Указ Президента України від 4 лютого 2003 року  №73/2003 „Про заходи щодо посилення контролю за дек-ларуванням до-ходів особами, уповноважними на виконання функцій держави

 

До 25 квітня 2016 року

Відділ органі-заційно-кад-рової роботи апарату рай-держадмініст-рації

1.14

Висвітлювати факти, з ме-тою прозорості і відкри-тості у діяльності органів виконавчої влади, коруп-ційних діянь, вчинені держслужбовцями та своє-часно інформувати гро-мадськість щодо застосу-вання до правопорушників відповідних  адміністра-тивних заходів

Закон України „Про запобіган-ня корупції",  Закон України „Про захист персональних даних”

Про-тягом

року

Сектор взає-модії з право-охоронними органами, оборонної та мобілізаційної роботи апарату райдерж-адміністрації

1.15

Поповнювати та система-тично оновлювати анти-корупційні матеріали рубрики „Запобігання проявам корупції” на офіційній веб-сторінці райдержадміністрації

Антикорупційна стратегія на 2014-2017 роки)

Про-тягом року

Сектор взає-модії з право-охоронними органами, оборонної та мобілізаційної роботи апара-ту райдерж-адміністрації

             

 

 

 

 

 

 

4

1.16

Продовжити практику інформаційного зв’язку  з громадянами у питаннях діяльності органів влади  щодо боротьби з корупцією („телефон довіри”, „правова консультація”, „гаряча лінія”, тощо)

Доручення Кабі-нету Міністрів України від 04 грудня 2007 року 

№ 41915/5/1-07

щодо рекомен-дацій  між народ-ної антикоруп-ційної організації GRECO

Про-тягом

року

Відділ доку-ментообігу, контролю та розгляду звер-нень громадян апарату рай- держадміністрації, відділ орга-нізаційно-кад-рової роботи апарату рай-держадмініст-рації, юридич-ний сектор апа-рату райдерж-адміністрації

1.17

Запланувати та викону-вати комплекс ідеоло-гічних та масово-полі-тичних заходів, спрямо-ваних на співпрацю з провідними політичними силами району у сфері активізації державної і громадської антикоруп-ційної  діяльності

Постанова Кабі-нету Міністрів України від 03.11.2010 року № 996 „Про забезпе-чення участі гро-мадськості у фор-муванні та реа-лізації державної політики”

 

До 15 лютого

2016 р

Сектор з пи-тань внутріш-ньої політики та зв»язків з громадськістю апарату рай-держадміністрації

1.18

Проводити роботу для забезпечення зменшення кількості безпосередніх контактів громадян і  представників юридич-них осіб з держслужб-бовцями, зокрема, шля-хом застосування систе-ми документообігу та електронного цифрового підпису

Антикорупційна стратегія на 2014-2017 роки

Про-тягом року

Управління, відділи, інші структурні підрозділи  райдержадмі-ністрації, при-четні до видачі дозвільних до-кументів

1.19

Сприяти престижності статусу державного службовця, приймаючи на службу та просува-ючи по службі  працівників винятково за критеріями професіона-лізму, компетентності, наявності управлінсько-го досвіду, удосконалю-вати механізм  відбору і призначення службовців

Антикорупційна  стратегія  на 2014-2017 роки”

Про-тягом року

Управління, відділи, інші структурні підрозділи  райдержадмі-ністрації

1.20

Постійно підтримувати зв`язки та ефективну співпрацю з громадсь-кістю щодо виявлення та повідомлення про факти корупційних правопо-рушень в районі

Антикорупційна стратегія на 2014-2017 роки

Про-тягом року

Сектор з пи-тань внутріш-ньої політики та зв»язків з громадськістю апарату рай-держадміністрації

 

 

 

 

 

 

5

1.21

Забезпечувати доступ громадськості для оз-найомлення з проектами нормативно-правових актів райдержадміністра-ції, розміщуючи їх на веб-сторінці районної державної адміністрації

Антикорупційна стратегія на 2014-2017 роки

Про-тягом року

Юридичний сектор рай-держадміністра-ції

ІІ. Превентивні антикорупційні заходи

2.1

Удосконалювати існуючі та працювати над ство-ренням нових додатко-вих внутрішніх механіз-мів контролю, що сприя-тимуть запобіганню та  виявленню корупційних правопорушень

Антикорупційна стратегія на 2014-2017 роки.

Про-тягом

року

Сектор взаємо-дії з правоохо-ронними орга-нами, оборон-ної та мобіліза-ційної роботи апарату рай-держадміністра-ції, управлін-ня, відділи, інші структур-ні підрозділи  райдержадмі-ністрації

2.2

Забезпечувати постійний доступ громадськості до наявної в органах вико-навчої влади інформації щодо організації та практичного виконання антикорупційних заходів

Антикорупційна стратегія на 2014-2017 роки.

Про-тягом

року

Управління, відділи, інші структурні підрозділи  райдержадмі-ністрації

ІІІ. Здійснення контролю за цільовим використанням

бюджетних коштів та державного майна

3.1

Розглядати на колегіях і службових нарадах пи-тання щодо  поперед-ження правопорушень і зловживань у бюджетній сфері. За результатами розгляду визначати  конкретні заходи і дору-чення, які будуть спря-мовані на усунення недо-ліків

Указ Президента України від  25 грудня 2001 року №1251/2001 „Про зміцнення  фінан-сової дисципліни та  запобігання правопорушен-ням у бюджетній сфері”

Про-тягом

року

Управління, відділи, інші структурні підрозділи  райдержадмі-ністрації

3.2

Посилити контроль за цільовим, ефективним використанням бюджет-них коштів, створенням дієвого механізму протидії правопору-шенням і зловживанням у бюджетній сфері

Указ  Президента України від  16 листопада 2000 року  № 1242/2000 „Про  додаткові заходи щодо поси-лення боротьби з корупцією, інши-ми протиправними діями в соціально-економічній сфері та  забезпечення економного витра-чання державних  коштів”  

Про-тягом

року

Управління, відділи, інші структурні підрозділи  райдержадмі-ністрації

           

 

 

 

3.3

Проводити внутрішній контроль за цільовим використанням бюджет-них коштів, дотриман-ням процедури держав-них закупівель, зако-нодавства з фінансових питань у підвідомчих структурах

Постанова Кабіне-ту Міністрів Укра-їни від 22 жовтня 2008 р.№ 943 „Про економмію бюд-жетних коштів, передбачених на утримання органів державної влади та інших державних органів”

Про-тягом

року

Управління, відділи, інші структурні підрозділи  райдержадмі-ністрації

3.4

Надавати облдержадмі-ністрації звіти щодо запобігання порушенням фінансової дисципліни у бюджетних установах і організаціях

Указ Президента України від 25 грудня 2001 року №1251/2001   „Про зміцнення фінансової дис-ципліни та запо-бігання правопо-рушенням у бюд-жетній сфері”

Двічі на рік:

до 10 липня 2016 року,

до 10 січня

2017 року

Фінансове управління райдержадмі-ністрації

ІУ.Підвищення рівня правової освіти з питань попередження

та профілактики корупційних проявів

4.1

Включати до навчальних програм з питань запо-бігання і протидії коруп-ції для державних служ-бовців та посадових осіб органів місцевого само-врядування ґрунтовне вивчення  антикоруп-ційного законодавства

Розпорядження Кабінету Мініст-рів України від 6 липня 2011 року № 642-р „Про підвищення квалі-фікації державних службовців та по-садових осіб міс-цевого самовря-дування»

Про-тягом року

Відділ організа-ційно-кадрової роботи апарату райдержадмі-ністрації

4.2

 Проводити інформацій-но-роз`яснювальну роботу, спрямовану на підвищення рівня знань населення щодо ролі інститутів громадянсь-кого суспільства в  протидії корупції

Антикорупційна стратегія на 2014-2017 роки

Про-тягом року

Сектор з питань внутрішньої по-літики та зв»яз-ків з громадсь-кістю апарату райдержадмі-ністрації

4.3

Сприяти громадським організаціям у розробці та реалізації спільних програм у напрямку „Суспільство проти корупції”

Доручення Нацдержслужби України від 16 травня 2008 року           № 7

Про-тягом року

Сектор з питань внутрішньої по-літики та зв»яз-ків з громадсь-кістю апарату райдержадмі-ністрації

4.4

Організувати навчання з антикорупційної тема-тики начальників від-ділів  райдержадмі-ністрації, а також керівників і спеціалістів, відповідальних за робо-ту по протидії корупції в усіх структурних підрозділах районної державної адміністрації

Антикорупційна стратегія на 2014-2017 роки

Про-тягом року

Сектор взає-модії з право-охоронними органами, обо-ронної та мобі-лізаційної ро-боти апарату райдержадмі-ністрації

               

 

 

7

4.5

Організувати навчання в структурних підрозділах райдержадміністрації щодо правильності за-повнення держслужбою-цями декларацій

Антикорупційна стратегія на

2014-2017 роки

Лютий-бере-зень

2016 року

Відділ організа-ційно-кадрової роботи апарату райдержадмі-ністрації

4.6

Висвітлювати правові і практичні аспекти най-більш актуальних проб-лем боротьби з коруп-цією у державі та на регіональному рівні, при проведенні єдиних днів інформування населен-ня

Закони України „Про запобігання корупції"

Про-тягом

року

Сектор з питань внутрішньої по-літики та зв»яз-ків з громадсь-кістю апарату райдержадмі-ністрації

4.7

Формувати у державних службовців усвідомлен-ня важливості і  відпо-відальності державної служби, роз`яснювати їм  правову відповідаль-ність за корупційні  пра-

вопорушення,  інфор-мувати про основні  положення українського і міжнародного  законо-давства щодо протидії корупції

Антикорупційна стратегія на

2014-2017 роки

Про-тягом

року

Управління, відділи, інші структурні підрозділи  райдержадмі-ністрації

4.8

Організувати в загально-освітніх, професійно-технічних навчальних закладах району різно-планові заходи  право-виховного характеру з метою негативного ставлення молоді до  корупційних проявів

Антикорупційна стратегія на

2014-2017 роки

Про-тягом

року

Відділ освіти райдержадмі-ністрації спіль-но з Державним професійно-тех-нічним навчаль-ним закладом «Професійний аграрний ліцей»

                                                                                       

 

 

Керівник апарату

райдержадміністрації                                                             В.Олєйнікова      

 

 

 

                        

Наверх ↑