Виконання бюджету

Версія для друкуВерсія для друку

Інформація про виконання бюджету Кобеляцького району

за 9 місяців 2017 року

Проаналізувавши підсумки виконання місцевих бюджетів Кобеляцького району за 9 місяців 2017 року, відзначаємо наступне.

Доходи

Бюджет району за доходами загального та спеціального фондів бюджету (з урахуванням міжбюджетних трансфертів) за 9 місяців 2017 року  склав 330 млн. 677,1 тис.грн.. Понад план надійшло 716,5 тис.грн.. В порівнянні з відповідним періодом 2016 року, обсяг надходжень збільшився на 78 млн. 512,9 тис.грн.. 

Базової дотації  з державного бюджету отримано  2 млн. 780,7 тис.грн., що відповідає запланованому.

Іншої додаткової дотації отримано в сумі 14 млн. 144,5 тис.грн..

Субвенцій з державного бюджету на надання пільг окремим категоріям громадян та субсидій населенню, виплату допомоги сім’ям з дітьми та на дітей – сиріт,  дітей, позбавлених батьківського піклування отримано – 122 млн. 423,0 тис. грн., що становить 95,0 %  до затвердженого.

         Субвенції на утримання об’єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об’єктів спільного користування – 416,8 тис. грн., або 100 %.

Освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам  отримано 38 млн. 440,2 тис.грн., що відповідає запланованому. 

 Медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам отримано в сумі 24 млн. 783,3 тис.грн.,  відповідно до планових призначень.

Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на відшкодування лікарських засобів для лікування окремих захворювань 512,3 тис.грн. (100%).

Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтимки особам з особливими освітніми потребами – 122,3 тис.грн. (100%).

          Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих осіб, визначених абзацами 5-8 пункту 1 статті 10, а також для осіб з інвалідністю I-II групи, визначених абзацами 11-14 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та осіб, які втратили функціональні можливості нижніх кінцівок, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, та потребують поліпшення житлових умов - 1 млн. 954,3 тис.грн., що відповідає запланованому.

           Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів – 20,4 тис.грн..

          Іншої субвенції по загальному фонду надійшло 4 млн. 305,6 тис. грн., іншої субвенції по спеціальному фонду – 11 млн. 877,0 тис.грн..

          Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально - економічного розвитку окремих територій по спеціальному фонду надійшло 2 млн. 150,0 ис.грн..

         Планові показники за доходами загального та спеціального фонду (без урахування міжбюджетних трансфертів) виконано в сумі 106 млн. 737,5 тис. грн., при плані 96 млн. 568,4 тис.грн. або 110,5 %. Понад план надійшло 10 млн. 169,1 тис.грн..

Із 29 місцевих бюджетів району, 24 бюджети забезпечили виконання затверджених планових показників доходної частини бюджету.

До загального фонду бюджету району отримано податкових та неподаткових надходжень в сумі 96 млн. 107,1 тис.грн., при уточненому плані 87 млн. 271,6 тис.грн., що на  8 млн. 835,5 тис.грн. більше плану (110,1 %). В порівнянні  з відповідним періодом 2016 року обсяг надходжень збільшився  на  22 млн. 857,2 тис.грн..

Планові показники податкових надходжень, що входять до загального фонду бюджету району виконано на 108,9%, при плані 86 млн. 44,2 тис.грн., фактично надійшло 93 млн. 726,1 тис.грн..

Неподаткових надходжень загального фонду бюджету району отримано 2 млн. 381 тис. грн., що становить 194% до уточненого плану (1 млн. 227,3 тис. грн.).

Доходи спеціального фонду району (без урахування міжбюджетних трансфертів)  виконано на 114,3 %.  Так, при плані 9 млн. 296,8 тис.грн., виконано 10 млн. 630,4 тис. грн. (перевиконання становить 1 млн. 333,6 тис. грн.).

         До складу спеціального фонду входять: екологічний податок  – 90,8 тис.грн.; грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності – 9,9 тис.грн.; власні надходження бюджетних установ - 9 млн. 245,6 тис. грн., що становить 110,2%,  до плану (8 млн. 390,5 тис. грн.);  цільові фонди – 638,4 тис.; надходження бюджету розвитку: надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту – 92,1 тис.грн., кошти від відчуження майна, що перебуває у комунальній власності – 73,8 тис.грн.,  кошти від продажу землі  –  479,8 тис. грн..

           

Видатки

 

Видаткова частина зведеного бюджету району за загальним та спеціальним фондом освоєна у сумі 327 млн. 168,1 тис.грн., що більше показника за відповідний період 2016 року на 88 млн. 495,7 тис.грн.. Видатки загального фонду складають 283 млн. 764,0 тис.грн., що більше 2016 року на 67 млн. 641,3 тис.грн.. Видатки спеціального фонду бюджету становлять 43 млн. 404,1 тис.грн..

На оплату праці спрямовано – 123 млн. 968,3  тис.грн., або на 58,4% більше відповідних видатків за 9 місяців 2016 року (78 млн. 260,7 тис.грн.),  на продукти харчування використано – 1 млн. 633,1 тис.грн., або на 594,4 тис.грн. більше видатків 2016 року, на оплату енергоносіїв – 11 млн. 180,4 тис.грн., або на 36,3% (2 млн. 981,0 тис. грн.) більше витрат попереднього року, на придбання пільгових медикаментів та виплату пенсій спрямовано – 838,8 тис. грн., на медикаменти та вироби медичного призначення використано  579,5 тис. грн..

Із загального обсягу видатків по загальному фонду бюджету за звітний період на утримання соціально – культурної сфери використано кошти у сумі 248 млн. 879,1 тис.грн., що становить 87,7% до проведених касових видатків. За січень – вересень 2016 року касові видатки на соціально – культурну сферу становили 190 млн. 969,8 тис. грн., що менше витрат поточного року на 23,3%.

 

На утримання виконавчих комітетів органів місцевого самоврядування на січень – вересень 2017 року було затверджено бюджетні асигнування з урахуванням змін у сумі 21 млн. 122,0 тис.грн., використано 17 млн. 942,4 тис.грн. (85,0%).  Найбільшу питому вагу у загальному обсязі видатків займають витрати на заробітну плату з нарахуваннями – 15 млн. 255,9 тис.грн., або 85,0%, придбання предметів, матеріалів, обладнання, інвентарю – 1 млн. 309,6 тис.грн. (7,3%), на оплату комунальних послуг – 691,4 тис.грн., або 3,9%. Фактична чисельність працівників виконавчих комітетів місцевих рад складає 192,75 одиниці з  фактичним фондом оплати праці - 12 млн. 527,5 тис. грн..  Середній розмір заробітної плати одного працівника за  січень – вересень 2017 року складає 7 221 грн..

        

На галузь “Місцева пожежна охорона” за рахунок коштів сільських та селищного бюджету спрямовано 796,4 тис.грн. на утримання та фінансову підтримку Озерянської та Білицької місцевих пожежних команд.

        

На утримання закладів галузі „Освіта” району за 9 місяців 2017 року спрямовано кошти в сумі 73 млн. 184,2 тис.грн., що становить 93,3% до  уточненого плану звітного року.  Із загальної суми видатків на утримання установ освіти, видатки на оплату праці з нарахуваннями склали 61 млн. 566,8 тис.грн., що становить 84,1% загального обсягу видатків, на інші захищені статті бюджету  спрямовано – 9 млн. 001,5 тис.грн..

Касові видатки на фінансування дошкільних навчальних закладів становлять 11 млн. 952,1 тис.грн., що складає 16,3 % загального обсягу видатків на галузь “Освіта”. На придбання продуктів харчування використано 543,5 тис. грн., оплату за спожиті енергоносії – 1 млн. 411,8 тис.грн., на оплату праці і нарахування – 9 млн. 809,8 тис. грн..

Видатки на утримання загальноосвітніх навчальних закладів за звітний період склали 55 млн. 951,8 тис.грн., що становить 76,5% загального обсягу видатків на галузь. На оплату праці і нарахування використано 39 млн. 066,6 тис.грн., на продукти харчування – 1 млн.грн., на енергоносії – 4 млн. 958,4 тис.грн..  

         По галузі "Освіта" отримують заробітну плату 1 224,25 одиниці. Середня заробітна плата одного працівника за звітний період становить – 4 573 грн..

         Крім того, по галузі проведені видатки за рахунок коштів субвенції з державного бюджету на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування батькам – вихователям і прийомним батькам у сумі 956,3 тис.грн..

        

План видатків на утримання закладів по галузі „Охорона здоров’я” на звітний період складає 35 млн. 27,0 тис.грн., використано 32 млн. 561,3 тис. грн., або 93% до уточненого плану.

Видатки на заробітну плату з нарахуваннями медичних працівників і обслуговуючого персоналу в кількості 602 фактично зайнятих штатних одиниць склали 27 млн. 539,6 тис.грн., в тому числі за рахунок коштів місцевих рад на оплату праці працівників ФАПів використано - 593,8 тис.грн.. Середня заробітна плата по галузі становить 4 285 грн.. Питома вага видатків на оплату праці складає 87,6% від загального обсягу витрат. Видатки на медикаменти  за звітний період становлять – 579,5 тис.грн., продукти харчування – 89,1 тис. грн., енергоносії та комунальні послуги – 2 млн. 195,5 тис.грн., пільгові пенсії та медикаменти – 838,8 тис. грн., в тім числі за рахунок субвенції з державного бюджету  - 333,4 тис. грн..

 

         Видатки на галузь ”Соціальний захист та соціальне забезпечення”, при уточненому плані 136 млн. 157,4 тис.грн. виконано у сумі 128 млн. 573,6 тис. грн., або на 94,4%.

         В складі видатків найбільшу питому вагу (94,5%) займають видатки на надання пільг окремим категоріям громадян, субсидій населенню, допомоги сім’ям з дітьми та малозабезпеченим сім"ям, дітям – інвалідам та інвалідам з дитинства, які проведено за рахунок субвенцій з державного бюджету у сумі 121 млн. 460,8 тис. грн..

За рахунок субвенції з обласного бюджету на пільгове медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи спрямовано – 21,1 тис.грн., на поховання учасників бойових дій, інвалідів війни – 4,0 тис.грн.. За рахунок коштів районного бюджету видатки на надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв"язку склали 73,8 тис.грн., компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом за рахунок коштів субвенції сільських рад та районного бюджету за звітний період склали 267,0 тис.грн..

На утримання територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) витрачено 4 млн. 685,5 тис.грн.. Із загального обсягу кошторисних призначень, які  освоєно,  на оплату праці з нарахуваннями  спрямовано 4 млн. 573,0 тис.грн., або 97,6% загального обсягу касових видатків (за рахунок коштів субвенції селищної ради 22,7 тис.грн.). На оплату за спожиті енергоносії використано 52,3 тис.грн..  На інші поточні видатки спрямовано 60,2 тис.грн.. 

 На утримання центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді використано планових асигнувань у сумі 275,1 тис.грн.. Із загального обсягу касових видатків на оплату праці спрямовано 265,4 тис.грн., (за рахунок коштів сільських рад на утримання фахівців із соціальної роботи використано 94,2 тис. грн.), на оплату енергоносіїв використано 5,5 тис. грн. 

Видатки на виплати грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги проведено у сумі 172,3 тис.грн.; 50,2 тис.грн. – на надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів (міська програма підтримки діяльності ради міської організації ветеранів – 36,2 тис.грн.; районна програма підтримки діяльності районної організації ветеранів – 14,0 тис.грн..

Інші видатки на соціальний захист населення становлять 747,4 тис. грн., в тому числі по районному бюджету – 277,0 тис. грн. (102,4 тис. грн. використано на оздоровлення та відпочинок демобілізованих військовослужбовців учасників антитерористичної операції, сімей загиблих учасників антитерористичної операції, 174,6 тис. грн. спрямовано на заходи Комплексної програми соціального захисту осіб з особливими потребами, ветеранів війни, учасників АТО на 2013 – 2020 роки), по міському  – 119,5 тис. грн. (допомога населенню за рішеннями виконкому), по селищному – 89,4 тис. грн. (селищна програма надання допомоги військовим, що перебували у зоні проведення АТО, допомога населенню за рішенням виконкому), сільських бюджетах – 261,6 тис. грн. (сільські програми соціального захисту населення).  

 

За 9 місяців 2017 року обсяг видатків на галузь “Житлово-комунальне господарство” складає 5 млн. 971,7 тис.грн., з яких фінансової підтримки об"єктам житлово-комунального господарства надано 773,1 тис.грн. (селищний бюджет – 173,8 тис.грн., сільські бюджети – 599,3 тис.грн.), на благоустрій міст, сіл, селищ використано  5 млн. 32,3 тис.грн..

        

Плановий обсяг видатків по галузі “Культура і мистецтво” за звітний період складає 12 млн. 112,2 тис.грн., використано - 11 млн. 246,7 тис.грн., або 92,9%. Витрати на оплату праці з нарахуваннями  працівників культури становлять 9 млн. 876,5 тис.грн., або 87,8 % обсягу витрат на утримання установ галузі. Середній розмір заробітної плати працівників культури склав 4 626 грн. (191,81 ставок). На оплату комунальних послуг та енергоносіїв  спрямовано 676,1 тис. грн..

         На  утримання  бібліотек району за звітний період використано 2 млн. 468,1 тис.грн., або 99% кошторисних призначень.

Музеї профінансовано у сумі 254,8 тис. грн., що складає 96,1% до уточнених кошторисних призначень.

         На фінансування будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу використано 4 млн. 98,4 тис. грн., або виконано кошториси установ на 91%.

         Школи естетичного виховання дітей профінансовано у сумі 3 млн. 861,7 тис. грн., що становить 93,1% до уточнених кошторисних призначень на вказану мету.

         На інші культурно – освітні заклади і заходи використано 563,6 тис. грн.

        

На галузь “Засоби масової інформації” за звітний період використано бюджетних коштів у сумі 118,0 тис. грн. (на надання фінансової підтримки редакції районної газети “Колос”).

       

По галузі ”Фізична культура і спорт” касові видатки склали 3 млн. 313,3 тис. грн., або 86,1% до плану. На утримання та навчально – тренувальну роботу дитячо – юнацької спортивної школи використано 1 млн. 451,6 тис.грн. Середній розмір заробітної плати працівників школи складає 3 360 грн..  

         На підтримку спортивних споруд та утримання апарату РО ВФСТ “Колос” використано 205,8 тис. грн., на проведення спортивної роботи міською, селищною радами та сільськими бюджетами спрямовано –  652,2 тис.грн., на підтримку фізкультурно – спортивного руху РО ВФСТ "Колос" використано 630,8 тис. грн., на інші заходи з розвитку культури та спорту міським та сільськими бюджетами використано 372,9 тис.грн..

        

Сільськими бюджетами проведено оплату послуг по землеустрою на суму 69,8 тис.грн..

        

На утримання та розвиток інфраструктури доріг  місцевого значення за рахунок коштів загального фонду місцевих бюджетів (обласного, районного, сільських) використано кошти у сумі 4 млн. 474,5 тис.грн..

        

Видатки на проведення природоохоронних заходів РЛП "Нижньоворсклянським" складають  575,0 тис.грн., або 91,0% до плану.

        

Інші видатки бюджету району за звітний період складають 648,5 тис. грн., в тому числі по районному бюджету на утримання районного трудового архіву  використано 221,5 тис. грн.,  з яких захищені видатки  склали 213,4 тис. грн.. На виконання заходів районної програми забезпечення виконання заходів з підготовки, організації та проведення мобілізації людських і транспортних ресурсів на території Кобеляцького району на 2015 – 2017 роки – 11,5 тис.грн., програми створення та використання місцевого матеріального резерву Кобеляцького району на 2016 – 2017 роки – 31,1 тис.грн., програми забезпечення функціонування та фінансової підтримки комунального підприємства "Кобеляцьке бюро технічної інвентаризації" на 2017 рік – 20,0 тис. грн. По міському бюджету проведено інших видатків у сумі 232,7 тис. грн., по сільських бюджетах – 130,5 тис. грн.,  селищному бюджету – 1,3 тис.грн..

 

Використання коштів спеціального фонду  бюджетних установ району за 9 місяців 2017 року складає 43 млн. 404,1 тис. грн.. Із загального обсягу видатків спеціального фонду, поточні видатки проведено на суму 3 млн. 395,9 тис.грн., капітальні видатки проведено на суму 40 млн. 8,2 тис.грн.. В складі  видатків спеціального фонду бюджету, видатки, проведені за рахунок коштів, отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами складають – 3 млн. 182,2 тис.грн., за рахунок коштів, отриманих з інших джерел власних надходжень – 5 млн. 416,9 тис.грн., видатки, проведені за рахунок доходів спеціального фонду бюджету, що направляються на спеціальні видатки становлять 34 млн. 805,0 тис.грн. (в тому числі на утримання та розвиток інфраструктури доріг використано 3 млн. 322,9 тис.грн., на природоохоронні заходи – 108,3 тис. грн.).

Заборгованість

 

Станом на 01.10.2017 року  дебіторська заборгованість загального фонду бюджетних установ, що утримуються із місцевих бюджетів складає 220,7 тис. грн..

Кредиторська заборгованість загального фонду бюджету станом на 01.10.2017 року становить 50 млн. 295,6 тис.грн. Станом на 01.01.2017 року заборгованість становила 43 млн. 368,9 тис. грн. ( “+“ 6 млн. 926,7 тис. грн.). За рахунок коштів субвенцій з Державного бюджету по наданих пільгах населенню заборгованість складає – 716,4 тис.грн., по субсидіях населенню - 49 млн. 84,4 тис. грн. По компенсаційних виплатах за пільговий проїзд залізничним транспортом окремих категорій громадян складає 175,3 тис. грн., по наданих пільгах окремим категоріям громадян з оплати послуг зв"язку – 69,7 тис.грн.. 

По спеціальному фонду бюджету району дебіторська заборгованість на звітну дату становить 973,4 тис.грн. (попередня оплата за проведення робіт з капітального ремонту, оплати послуг), кредиторська заборгованість спеціального фонду бюджету відсутня.

 

 

Начальник фінансового   

управління Кобеляцької

райдержадміністрації                                                               А. Дацко

Наверх ↑