Виконання бюджету

Версія для друкуВерсія для друку

Інформація про виконання бюджету Кобеляцького району

за І квартал 2018 року

Проаналізувавши підсумки виконання місцевих бюджетів району за  І квартал 2018 року, відзначаємо наступне.

 

Доходи

Бюджет району за доходами загального та спеціального фондів бюджету (з урахуванням міжбюджетних трансфертів) за перший квартал 2018 року  становить 158 млн. 622,0 тис. грн. Бюджет недовиконано на 4 млн. 327,4 тис. грн. В порівнянні з 2017 роком, обсяг надходжень збільшився на 23 млн. 856,5 тис. грн. 

Базової дотації з державного бюджету отримано  217,8 тис. грн., що відповідає запланованому.

Дотації з місцевого бюджету  на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров"я за рахунок  відповідної додаткової дотації з державного бюджету надійшло в сумі 1 млн. 470,6 тис. грн.

Освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам надійшло 15 млн. 241,2 тис.грн., що відповідає запланованому.

Медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам отримано в сумі 8 млн. 568,1 тис.грн., відповідно до планових призначень.

Субвенцій з державного бюджету на надання пільг окремим категоріям громадян та субсидій населенню, виплату допомоги сім’ям з дітьми та на дітей – сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування отримано – 96 млн. 845,2 тис. грн., що становить 98,5 % до затвердженого.

Субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок  коштів освітньої субвенції надійшло 2 млн. 41,2 тис.грн.

Субвенції з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету - 41,8 тис.грн.

Субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров"я  за рахунок коштів медичної субвенції - 847,5 тис. грн., що відповідає запланованому.

Субвенції з місцевого бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету надійшло 221,6 тис. грн.

Субвенції з місцевого бюджету на утримання об"єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків об"єктів спільного користування – 163,5 тис.грн. (100%)

Іншої субвенції з місцевого бюджету по загальному фонду отримано в сумі 2 млн. 373,2 тис.грн., по спеціальному фонду – 186,0 тис. грн.

          Планові показники за доходами загального та спеціального фонду (без урахування міжбюджетних трансфертів) виконано в сумі 30 млн. 404,3 тис. грн., при плані 33 млн. 258,1 тис. грн., або 91,4 %. Недотримано  2 млн. 853,8 тис. грн.

До загального фонду бюджету району отримано податкових та неподаткових надходжень в сумі 28 млн. 847,7 тис. грн., при плані 32 млн. 246,8 тис. грн., або менше планових показників на 3 млн. 339,0 тис. грн. Виконання становить 89,5 %. Надходжень податків та зборів за перший квартал поточного року отримано на рівні аналогічного періоду 2017 року.

Із 27 місцевих бюджетів району, 17 забезпечили виконання затверджених  планових показників доходної частини  загального фонду бюджету.

Із 11 видів податкових надходжень, що входять до загального фонду бюджету виконано планові показники  по 7  податках: акцизний податок з ввезених на територію України  підакцизних товарів,  податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки сплачений юридичними та фізичними особами,   податок на прибуток з підприємств, що знаходяться в комунальній власності, транспортний податок з юридичних осіб,  рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів, туристичний збір, єдиний податок. Не виконано планові показники по податку та збору на доходи фізичних осіб (77,7%),  рентній платі за користування надрами, акцизному податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів (43,7%). Загальний обсяг вищевказаних доходів за звітний період становить 28 млн. 318,8 тис. грн., або 88,8 % до плану (31 млн. 889,2 тис. грн.).

Неподаткових надходжень, які входять до складу загального фонду бюджету отримано 528,9 тис. грн., виконання становить  147,9% плану.

Доходи спеціального фонду району (без урахування міжбюджетних трансфертів)  виконано на 153,9%.  Так, при плані 1 млн. 11,3 тис. грн., виконано 1 млн. 556,6 тис. грн. (понад план отримано 545,3 тис. грн.).

До складу спеціального фонду входять: екологічний податок – 36,4 тис.грн.; грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності  – 6,1 тис.грн., власні надходження бюджетних установ – 1 млн 466,3 тис. грн., що становить 161,8 %,  до плану (905,8 тис. грн.), цільові фонди – 13,4 тис. грн., надходження бюджету розвитку: кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення – 34,4 тис. грн.

 

Видатки

Видаткова частина зведеного бюджету району за загальним  та спеціальним фондом  освоєна у сумі 160 млн. 412,3 тис. грн., що більше показника за відповідний період 2017 року   на 27 млн. 338,3 тис. грн. Видатки загального фонду складають 158 млн. 211,0 тис. грн., що більше 2017 року на 31 млн. 320,3 тис. грн. Видатки спеціального фонду бюджету становлять 2 млн. 201,3 тис. грн. та менше видатків першого кварталу 2017 року на 3 млн. 982,0 тис. грн.

Виконання видаткової частини місцевих бюджетів по загальному фонду здійснювалось в першу чергу за захищеними статтями бюджету, а саме: на оплату праці і нарахування на заробітну плату спрямовано – 48 млн. 347,3  тис. грн., або на 24,7% більше відповідних видатків за І квартал 2017 року (9 млн. 583,7 тис. грн.),  на продукти харчування використано – 840,7 тис. грн., або на 408,5 тис. грн. більше видатків 2017 року, медикаменти – 153,5 тис. грн., на оплату енергоносіїв і комунальних послуг – 8 млн. 9,0 тис. грн., що менше витрат аналогічного періоду минулого року на 369,8 тис. грн., на оплату пільгових медикаментів спрямовано 158,2 тис. грн.

          Для забезпечення діяльності районної, міської, селищної та сільських рад на січень – березень 2018 року затверджено бюджетні асигнування з урахуванням змін у сумі 8 млн. 997,7 тис. грн., з яких використано 6 млн. 895,5 тис. грн. (77,7%).  Найбільшу питому вагу у загальному обсязі видатків займають витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату – 5 млн. 703,3 тис. грн., або 82,7%, придбання предметів, матеріалів, обладнання, інвентарю – 384,4 тис. грн. (5,6%), оплату енергоносіїв і комунальних послуг – 542,9 тис. грн., або 7,8%. Фактична чисельність працівників виконавчих комітетів місцевих рад складає 200 одиниць з  фактичним фондом оплати праці - 4 млн. 692,5 тис. грн.  Середній розмір заробітної плати одного працівника за  січень – березень 2018 року склав 7 820 грн. По галузі "Інша діяльність у сфері державного управління" за звітний квартал використано кошти на утримання районного трудового архіву у сумі 88,2 тис. грн.

            На утримання закладів району по галузі „Освіта” за І квартал 2018 року спрямовано кошти в сумі 33 млн. 17,2 тис. грн., що становить 85,5% до  уточненого плану звітного періоду. Із загальної суми видатків на утримання установ та закладів освіти, видатки на оплату праці і нарахування на заробітну плату склали 26 млн. 993,2 тис. грн., що становить 81,8% загального обсягу видатків, на інші захищені статті кошторису  спрямовано – 5 млн. 588,5 тис. грн.    

Касові видатки на надання дошкільної освіти становлять 5 млн. 89,0 тис. грн., що складає 15,4 % загального обсягу видатків на галузь “Освіта”. На придбання продуктів харчування використано 199,2 тис. грн., оплату за спожиті енергоносії – 865,9 тис. грн., на оплату праці і нарахування – 4 млн. 7,4 тис. грн.

Видатки на надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами за звітний період склали 24 млн. 775,6 тис. грн., що становить 69% загального обсягу видатків на освіту. На оплату праці і нарахування використано  19 млн. 992,1 тис. грн., на продукти харчування – 608,1 тис. грн., на енергоносії – 3 млн. 791,3 тис. грн.

На надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти використано 506,7 тис. грн., на надання спеціальної освіти школами естетичного виховання  - 1 млн. 542,9 тис. грн.

         По галузі "Освіта" отримують заробітну плату 1 327 одиниць. Середня заробітна плата одного працівника за звітний період становить – 5 558 грн.

        

             План видатків на утримання закладів по галузі „Охорона здоров’я” на звітний період складає 15 млн. 618,5 тис. грн., використано 12 млн. 678,3 тис. грн., або 81,2% до уточненого плану.

На надання багатопрофільної стаціонарної медичної допомоги населенню спрямовано 8 млн. 455,4 тис. грн. Із загального обсягу видатків на стаціонарну медичну допомогу, видатки на заробітну плату з нарахуваннями медичних працівників і обслуговуючого персоналу в кількості 409,5 фактично зайнятих штатних одиниць склали 6 млн. 709,4 тис. грн. Середня заробітна плата по галузі становить 4 490 грн. Питома вага видатків на оплату праці і нарахуваннями на заробітну плату складає 79,3% від загального обсягу витрат. Видатки на медикаменти склали 142,2 тис. грн., продукти харчування – 33,4 тис. грн., енергоносії та комунальні послуги – 1 млн. 301,0 тис. грн., пільгові медикаменти та пенсії – 159,9 тис. грн.

На первинну медичну допомогу населенню, що надається центрами первинної медичної (медико – санітарної) допомоги спрямовано 3 млн. 852,5 тис. грн. із запланованих 5 млн. 120,1 тис. грн. (75,2%). Із загального обсягу видатків на первинну медичну допомогу населенню на захищені статті бюджету використано 3 млн. 761,6 тис. грн., або 97,6%. На оплату праці і нарахування на заробітну плату спрямовано 3 млн. 242,4 тис. грн., на оплату енергоносіїв – 453,8 тис. грн., пільгові медикаменти – 55,1 тис. грн. Розмір середньої заробітної плати 201,25 фактично зайнятих посад медичних та немедичних працівників у звітному періоді становить 4 408 грн.

На відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету використано 55,1 тис. грн.

         Видатки на галузь ”Соціальний захист та соціальне забезпечення”, при уточненому плані 101 млн. 456,1 тис. грн. виконано у сумі 99 млн. 29,8 тис. грн., або на 97,6%.

            В складі видатків на галузь найбільшу питому вагу (97,8%) займають видатки на надання пільг та субсидій населенню, надання допомоги сім"ям з дітьми, малозабезпеченим сім"ям, тимчасової допомоги дітям, надання допомоги особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім"ях, які проведено за рахунок субвенції з державного бюджету у сумі 96 млн. 844,9 тис. грн.

Крім того, на звітний період у бюджеті району затверджені видатки на надання пільг з оплати послуг зв"язку, інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян та компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян за рахунок коштів місцевих рад та районного бюджету у обсязі 158,8 тис. грн.  Дані кошти використано у сумі 76,7 тис. грн.

 На забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв"язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю витрачено 1 млн. 855,2 тис. грн., або 90,9% до плану. На оплату праці з нарахуваннями на заробітну плату 119 штатних  одиниць працівників районного територіального центру соціального обслуговування спрямовано 1 млн. 799,2 тис. грн., що становить 97% обсягу касових видатків. Середній розмір заробітної плати за звітний період – 4 108 грн. За спожиті енергоносії та комунальні послуги сплачено 47,4 тис. грн.

 На утримання та забезпечення діяльності центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді використано планових асигнувань у сумі 68,3 тис. грн., при планових призначеннях 78,4 тис. грн. Кошторис установи виконано на 87,1%.

Видатки на надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги становлять 58,6 тис. грн.; 13,6 тис. грн. спрямовано на фінансову підтримку громадських організацій інвалідів і ветеранів (міська програма підтримки діяльності ради міської організації ветеранів), 1,4 тис. грн. становлять видатки на організацію та проведення громадських робіт.

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення становлять 101,9 тис. грн., в тому числі по  міському бюджету – 38,5 тис. грн. (допомога населенню за рішеннями виконкому), по селищному – 28,9 тис. грн., сільських бюджетах – 34,6 тис. грн. (програми соціального захисту різних категорій населення).  

         Плановий обсяг видатків по галузі “Культура і мистецтво” на звітний період складає 3 млн. 479,6 тис. грн., використано - 2 млн. 766,2 тис. грн., або 79,5%. Видатки на оплату праці і нарахування на заробітну плату  працівників культури становлять 2 млн. 193,1 тис. грн., або 79,3 % обсягу витрат на утримання закладів по галузі. Середній розмір заробітної плати працівників культури склав 5 090 грн. (113,75 ставок). На оплату комунальних послуг та енергоносіїв  спрямовано 495,2 тис. грн.

         На  забезпечення діяльності бібліотек району за звітний період використано 924,8 тис. грн., або 85,3 % кошторисних призначень.     

На забезпечення діяльності музеїв спрямовано 101,3 тис. грн., що складає 72,5%.

         На забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів використано 1 млн. 585,6 тис. грн., або виконано кошториси на 82,6 %.

         На інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва використано 154,4 тис. грн.

        По галузі ”Фізична культура і спорт” касові видатки склали 1 млн. 17,3 тис. грн., або 67% до плану. На утримання та навчально – тренувальну роботу дитячо – юнацької спортивної школи використано 561,8 тис. грн. Середній розмір заробітної плати працівників школи складає 3 876 грн.  

         На фінансову підтримку спортивних споруд, які належать громадським організаціям фізкультурно – спортивної спрямованості використано 79,6 тис. грн. на фінансову підтримку місцевого осередку ГО ВФСТ у Кобеляцькому районі “Колос” використано 28,1 тис. грн., на проведення навчально – тренувальної та спортивної роботи спрямовано –  179,8 тис. грн.  

         Інші заходи з розвитку фізичної культури та  спорту міським,  селищним та сільськими бюджетами профінансовано у сумі  168,1 тис. грн.

За І квартал 2018 року обсяг касових видатків на галузь “Житлово-комунальне господарство” складає 1 млн. 512,1 тис. грн. при планових показниках 2 млн. 654,9 тис. грн., що становить 57%. Видатки проведені за по селищному бюджету складають 198,8 тис. грн., міському бюджету – 943,1 тис. грн., сільських бюджетах – 370,1 тис. грн. Із загального обсягу касових видатків на організацію благоустрою населених пунктів використано  1 млн. 327,3 тис. грн.

         По галузі "Економічна діяльність" використано кошти у сумі 187,0 тис. грн. Із загального обсягу видатків по галузі на утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів  місцевого бюджету  спрямовано  117,0 тис. грн. (по міському бюджету – 99,9 тис. грн.., сільських – 17,1 тис. грн.).

                По галузі "Інша діяльність" план на звітний період з урахуванням змін становить 685,1 тис. грн., касові видатки проведено на суму 536,8 тис. грн. Із загального обсягу видатків по галузі, видатки на забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони за рахунок коштів сільських та селищного бюджетів склали 320,3 тис. грн. (на утримання та фінансову підтримку Озерянської та Білицької місцевих пожежних команд). Видатки на  утримання РЛП "Нижньоворсклянський" проведено на суму 195,6 тис. грн.  На галузь “Засоби масової інформації” за звітний квартал бюджетні кошти використано бюджетом м. Кобеляки  на суму 20,9 тис. грн.

         Використання коштів спеціального фонду  бюджетних установ району за перший квартал 2018 року складає 2 млн. 201,3 тис. грн. Із загального обсягу видатків спеціального фонду, поточні видатки проведено на суму 651,6 тис. грн., капітальні видатки проведено на суму 1 млн. 549,7 тис. грн. До  складу  видатків спеціального фонду включено видатки, проведені за рахунок коштів, отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами складають – 440,5 тис. грн., за рахунок коштів, отриманих з інших джерел власних надходжень – 623,9 тис. грн., видатки, проведені за рахунок доходів спеціального фонду бюджету, що направляються на спеціальні видатки становлять 1 млн. 136,9 тис. грн.

 

Заборгованість

 

Станом на 01.04.2018 року  дебіторська заборгованість загального фонду бюджетних установ, що утримуються із місцевих бюджетів складає 225,6 тис. грн., або збільшився її обсяг у порівнянні з показником на початок року на суму 101,8 тис. грн.  

Кредиторська заборгованість загального фонду бюджету станом на 01.04.2018 року становить 46 млн. 614,8 тис. грн., на початок року обсяг заборгованості становив 70 млн. 869,8 тис. грн. Із загального обсягу заборгованості, заборгованість, що фінансується за рахунок коштів освітньої та медичної субвенцій відсутня. За рахунок коштів субвенцій з державного бюджету по наданих пільгах окремим категоріям громадян заборгованість складає – 2 млн. 605,2 тис. грн.,  по наданих субсидіях населенню - 43 млн. 270,4 тис. грн. По наданих пільгах окремим категоріям громадян з оплати послуг зв"язку становить – 52,6 тис. грн., по компенсаційних виплатах на пільговий проїзд автомобільним та залізничним транспортом заборгованість за звітний період складає – 209,6 тис. грн.  Інша сума заборгованості 477,0 тис. грн. – це заборгованість головних розпорядників коштів по місцевому бюджету за незахищеними статтями.  

Наверх ↑