Виконання бюджету

Версія для друкуВерсія для друку

Інформація

про виконання районного бюджету Кобеляцького району

за І квартал 2019 року

За підсумками виконання районного бюджету Кобеляцького району за І квартал 2019 року, маємо такі результати:

Доходи

За І квартал  2019 року  до районного бюджету надійшло податків та зборів загального і спеціального фондів (без урахування трансфертів з Державного бюджету)  у сумі  17 млн. 638,2 тис. грн., при плані  17 млн. 897,0 тис. грн., що становить 98,5 відсотка до уточненого  плану. Недовиконання становить  258,8 тис. грн. В порівнянні з отриманими доходами за відповідний період 2018 року надходження збільшилися на 1 млн. 559,7 тис. грн.

Із загальної суми надходжень бюджету податки та збори загального фонду складають 15 млн. 992,8 тис. грн., або 93,2 % до уточнених планових завдань, або  недоотримано податків та зборів у сумі  1 млн. 184,2 тис. грн.

Основним бюджетоутворюючим  джерелом районного бюджету є податок  та збір на доходи фізичних осіб, який складає 99,3 % обсягу надходжень до загального фонду бюджету. Даного податку отримано  15  млн. 878,7 тис. грн., або 92,3 %, до плану (невиконання становить 1 млн. 207,5 тис. грн.). В порівнянні з відповідним періодом минулого року обсяг надходжень збільшився  на 1 млн. 326,3 тис. грн., або на 9,1 %.

Рентної плата за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування надійшло у сумі 15,8 тис. грн.

Адміністративного збору за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців та громадських формувань отримано 21,3 тис. грн., за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень – 62,9 тис. грн., адміністративних штрафів та інших санкцій – 0,9 тис. грн.

Інші надходження склали 13,2 тис. грн. - це кошти отримані, як відшкодування витрат за рішеннями суду.

Базової дотації  з державного бюджету отримано – 1 млн. 7,1  тис. грн.,                  

Дотації з місцевого бюджету  на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров"я за рахунок  відповідної додаткової дотації з державного бюджету надійшло в сумі 2 млн. 536,9 тис. грн.

Освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам надійшло 16 млн. 495,8 тис.грн., що відповідає запланованому.

Медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам отримано в сумі 6 млн. 424,9 тис.грн., відповідно до планових призначень.

Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій - 1 млн. 400,0 тис.грн.

          Субвенцій з державного бюджету на надання пільг окремим категоріям громадян та субсидій населенню, виплату допомоги сім’ям з дітьми та на дітей – сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування отримано – 47 млн. 184,7 тис. грн., що становить 98,0 % до затвердженого.

Субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок  коштів освітньої субвенції надійшло 2 млн. 822,2 тис.грн.

Субвенції з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 90,4 тис.грн.

Субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров"я  за рахунок коштів медичної субвенції – 690,6 тис. грн., що відповідає запланованому.

Субвенції з місцевого бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету надійшло 222,6 тис. грн.

Іншої субвенції з місцевого бюджету по загальному фонду отримано в сумі 3 млн. 437,4 тис.грн..

Доходи спеціального фонду районного бюджету з урахуванням міжбюджетних трансфертів виконано на 185,7 %. Із запланованих  946,5 тис. грн. отримано 1 млн. 757,3 тис. грн., що на 810,8 тис. грн. більше.

          Власних надходжень бюджетних установ отримано 1 млн. 645,4  тис. грн., з яких: плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством надійшло 526,4 тис. грн., плати за оренду майна бюджетних установ – 8,3 тис. грн., надходження бюджетних установ від реалізації майна – 6,0 тис. грн., благодійні внески, гранти та дарунки –1 млн. 44,6 тис. грн.,  кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів –  60,1 тис. грн.

Іншої субвенції з місцевого бюджету по спеціальному фонду надійшло 111,9 тис. грн.

Видатки

         Видатки загального фонду районного бюджету з урахуванням міжбюджетних трансфертів за перший квартал 2019 року освоєно в сумі 102 млн. 808,2 тис. грн., або 85,1 % до уточненого плану та менше видатків за перший квартал 2018 року на 46 млн. 266,8 тис. грн.

Фінансування установ районного бюджету по галузях бюджетної сфери проведено за наступними напрямками: на  освіту використано кошти в сумі – 37 млн. 261,0 тис. грн., що становить  76,4% до уточнених призначень та на 4 млн. 243,8 тис. грн. більше видатків аналогічного періоду 2018 року; на  охорону здоров’я – 10 млн. 368,3 тис. грн. (80,8 % до плану), що менше показника першого кварталу 2018 року на 2 млн. 309,9 тис. грн.; соціальний захист  та соціальне забезпечення –  49 млн. 367,0 тис. грн. (97,1% запланованого), або на 49 млн. 545,8 тис. грн. (50%) менше минулорічного показника; на галузь  "Культура і мистецтво" – 2 млн. 668,5 тис. грн. (виконання 70,1%) та на 41,6 тис. грн. менше видатків першого кварталу 2018 року; на фізкультуру і спорт спрямовано – 601,4 тис. грн. (50,9% ) та на 247,9 тис. грн. менше профінансованого у січні – березні 2018 року; на органи місцевого самоврядування – 907,5 тис. грн. (79,6%), на іншу діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів використано – 207,7 тис. грн.

         За звітний період, в першу чергу бюджетні кошти спрямовувались на захищені статті, а саме: на оплату праці і нарахування на заробітну плату спрямовано 43 млн. 478,2 тис. грн., або на 744,0 тис. грн. більше відповідних видатків за перший квартал 2018 року, на медикаменти – 445,7 тис. грн., на продукти харчування використано 1 млн. 111,4 тис. грн., або більше на 270,7 тис. грн. минулого року, на оплату енергоносіїв 7 млн. 723,5 тис. грн., або на 632,4 тис. грн. більше касових видатків за січень – березень минулого року.

Загалом, видатки на захищені статті бюджету за звітний період склали 100 млн. 621,1 тис. грн., або 97,9% проведених касових видатків.

 

         Детальніше по галузям маємо такі показники: із загальної суми видатків на утримання районної ради та районного трудового архіву по галузі "Державне управління", спрямовано 907,5 тис. грн., що більше видатків аналогічного періоду 2018 року на 195,8 тис. грн. Витрати на захищені статті бюджету склали – 883,7 тис. грн. ( на оплату праці і нарахування на заробітну плату – 868,1 тис. грн., на оплату за спожиті енергоносії – 15,6 тис. грн.).

         Галузь Освіта профінансовано у сумі 37 млн. 261,0 тис. грн., що становить 76,4% уточненого плану на квартал.

Із загальної суми видатків на галузь “Освіта”, витрати на надання дошкільної освіти склали 5 млн. 769,2 тис. грн., або 15,5% обсягу видатків на галузь, видатки на надання загальної середньої освіти за звітний квартал склали - 28 млн. 145,5 тис. грн., що становить 75,5 % загального обсягу видатків по галузі, на надання спеціальної освіти школами естетичного виховання використано 1 млн. 762,0 тис. грн.

 Із загального обсягу фінансування, за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам проведено видатків на оплату праці педагогічним працівникам у сумі 15 млн. 826,8 тис. грн.; за рахунок субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції, отриманої із бюджету Бутенківської ОТГ – 1 млн. 736,3 тис. грн., із обласного бюджету на утримання інклюзивно -  ресурсного центру – 203,4 тис. грн.; за рахунок субвенції з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами – 38,3 тис. грн.; за рахунок дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров"я за рахунок відповідної дотації з державного бюджету (на оплату праці непедагогічним працівникам та утримання закладів) – 449,7 тис. грн., за рахунок іншої субвенції, отриманої із сільських бюджетів та бюджету Бутенківської ОТГ – 927,2 тис. грн.

За звітний період на оплату праці і нарахування на заробітну плату працівників освіти використано 30 млн. 25,9 тис. грн., на продукти харчування – 1 млн. 18,3 тис. грн., оплату енергоносіїв та комунальних послуг – 5 млн. 770,6 тис. грн.

         На утримання закладів охорони здоров’я спрямовано 10 млн. 678,3 тис грн., або 80,8% бюджетних призначень, з яких видатки проведені за рахунок медичної субвенції склали – 6 млн. 480,1 тис. грн., за рахунок субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров"я за рахунок коштів медичної субвенції, отриманої із бюджету Бутенківської ОТГ – 1 млн. 188,7 тис. грн., за рахунок дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів охорони здоров"я за рахунок відповідної дотації з державного бюджету на оплату енергоносіїв – 1 млн. 80,4 тис. грн., за рахунок іншої субвенції, отриманої із сільських бюджетів та бюджету Бутенківської ОТГ – 9,7 тис. грн.

Із загального обсягу видатків на галузь, видатки на багатопрофільну стаціонарну медичну допомогу населенню склали 9 млн. 696,5 тис. грн., на первинну медичну допомогу населенню – 267,8 тис. грн., на інші заклади у сфері охорони здоров"я – 191,0 тис. грн.

На захищені статті видатків бюджету по галузі "Охорона здоров"я" спрямовано 9 млн. 714,8 тис. грн., що становить 93,7 % загальних видатків, а саме: на оплату праці працівників охорони здоров’я витрачено 7 млн. 357,3 тис. грн.; на придбання медикаментів використано 445,7 тис. грн.; на продукти харчування спрямовано 93,1 тис. грн.; на енергоносії -  1 млн. 494,3 тис. грн., пільгові пенсії та медикаменти – 324,4 тис. грн.

Галузь “Соціальний захист  та соціальне забезпечення” за січень – березень 2019 року профінансовано у сумі 49 млн. 367,0 тис. грн.  Найбільшу питому вагу у загальному обсязі видатків на галузь займають видатки, які здійснюються за рахунок субвенцій з державного бюджету на надання пільг окремим категоріям громадян, субсидій та допомоги населенню та становлять 97,9 %, або 46 млн. 832,1 тис. грн. Так, на надання пільг окремим категоріям громадян на оплату комунальних послуг, енергоносіїв, придбання скрапленого газу та твердого палива спрямовано 5 млн. 44,1 тис. грн., що більше минулорічних видатків на 2 млн. 745,6 тис. грн., на надання субсидій населенню – 27 млн. 160,8 тис. грн., та менше проведених касових видатків за перший квартал минулого року на 51 млн. 996,5 тис. грн., на надання допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, тимчасової допомоги дітям, надання допомоги  особам з інвалідністю, дітям  з інвалідністю спрямовано – 14 млн. 627,2 тис. грн., що менше відповідного періоду минулого року на  423,8 тис. грн., на виплату державної соціальної допомоги на дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам – вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у трьох дитячих будинках сімейного типу та двох  прийомних сім’ях становлять 349,6 тис. грн.

За рахунок субвенції з обласного бюджету надано пільги на медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи – 2,7 тис. грн., та проведено видатків на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни на суму 1,2 тис. грн. 

На утримання та забезпечення діяльності центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді  використано 74,3 тис. грн. Із загального обсягу касових видатків на оплату праці і нарахування на заробітну плату спрямовано 73,9 тис. грн. 

Видатки на забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв"язку із похилим віком, хворобою, інвалідністю, які надаються районним територіальним центром соціального обслуговування (надання соціальних послуг) становлять 1 млн. 934,8 тис. грн., що становить 95% до плану. Із загального обсягу кошторисних призначень, які  освоєно,  на заробітну плату з нарахуваннями  спрямовано 1 млн. 897,6 тис. грн., або 98% загального обсягу касових видатків. На оплату за спожиті енергоносії використано 36,1 тис. грн.  На інші поточні видатки спрямовано 1,1 тис. грн. 

 Видатків на надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги за звітний період проведено на суму 52,8 тис. грн. Фінансування заходів районних програм соціального спрямування за звітний період складає 71,8 тис. грн., а саме: Комплексна програма соціального захисту осіб з особливими потребами, ветеранів війни, учасників антитерористичної операції – 46,6 тис. грн., програма відшкодування компенсації за перевезення окремих пільгових категорій громадян на приміських маршрутах загального користування автомобільним транспортом – 13,2 тис. грн., залізничним транспортом – 12,0 тис. грн.  

По галузі Культура і мистецтво кошторисні призначення за звітний період використано у сумі 2 млн. 668,5 тис. грн., що менше видатків першого кварталу 2018 року на 41,6 тис. грн. Із загальної суми витрат, на оплату праці і нарахування на заробітну плату направлено 87,7% (2 млн. 339,0 тис. грн.), на оплату за спожиті енергоносії використано 319,5 тис. грн., на незахищені статті кошторису спрямовано 9,9 тис. грн. На забезпечення діяльності бібліотек використано – 916,0 тис. грн., забезпечення діяльності музеїв – 95,2 тис. грн., забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів – 1 млн. 540,1 тис. грн.

По галузі Фізична культура і спорт видатки на утримання та навчально – тренувальну роботу дитячої юнацької спортивної школи становлять 421,1 тис. грн., або 53,2% кошторисних призначень. Із загальної суми витрат, на оплату праці і нарахування на заробітну плату направлено 353,3 тис. грн. Питома вага заробітної плати в загальній сумі витрат складає 83,9%. На оплату енергоносіїв використано 66,4 тис. грн.

Фінансова підтримка  апарату Кобеляцької районної організації ВФСТ „Колос” за січень – березень 2019 року складає 22,6 тис. грн., або 65,3% кошторисних призначень. На фінансову підтримку спортивних споруд спрямовано 68,3 тис. грн., або 73,2% планових призначень, на фінансову підтримку для проведення навчально – тренувальної та спортивної роботи спрямовано 89,5 тис. грн.

         На виконання районної програми фінансової підтримки регіонального ландшафтного парку "Нижньоворсклянський" на 2016 - 2020 роки  спрямовано кошти в сумі 207,7 тис. грн., що більше касових видатків за перший квартал минулого року на 12,1 тис. грн.

Видаткову частину  спеціального фонду районного бюджету виконано у сумі 1 млн. 577,6 тис. грн., що становить  15 % кошторисних призначень із змінами на рік.

Заборгованість

Станом на 01.04.2019 року кредиторська заборгованість по районному бюджету складає 8 млн. 68,0 тис. грн. У порівнянні з обсягом кредиторської заборгованості по районному бюджету на початок року (20 млн. 711,0 тис. грн.), її обсяг зменшився на 12 млн. 643,0 тис. грн. 

Заборгованість по заробітній платі працівникам бюджетних установ, які фінансуються за рахунок коштів районного бюджету становить 1 млн. 618,1 тис. грн., по розрахунках за спожиті енергоносії і комунальні послуги – 2 млн. 663,1 тис. грн., по розрахунках за продукти харчування – 449,4 тис. грн., по інших виплатах населенню (КЕКВ 2730) - 1 млн. 181,9 тис. грн., з якої: 828,7 тис. грн. - це заборгованість по виплатах, які проводяться за рахунок субвенцій з державного бюджету за надання субсидій населенню; 27,7 тис. грн. – це заборгованість місцевого бюджету по наданих пільгах окремим категоріям громадян з оплати послуг зв"язку, компенсаційних виплатах на пільговий проїзд автомобільним транспортом – 1,3 тис. грн., залізничним транспортом – 247,8 тис. грн., інших пільгах окремим категоріям громадян відповідно до законодавства – 6,8 тис. грн., інших заходах у сфері соціального захисту і соціального забезпечення – 43,5 тис. грн. (на матеріальну допомогу згідно програми), наданню соціальних гарантів фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам – 26,1 тис. грн. Кредиторська заборгованість за незахищеними статтями районного бюджету за звітний період становить – 2 млн. 155,6 тис. грн., з якої 602,6 тис. грн. – прострочена.


Інформація

про виконання бюджету Кобеляцького району

за І квартал 2019 року

Одним з основних показників економічного і соціального розвитку району є стан виконання зведеного бюджету. Проаналізувавши підсумки виконання місцевих бюджетів Кобеляцького району за І квартал 2019 року, маємо такі результати:

                                                                                                       Доходи

Бюджет району за доходами загального та спеціального фондів бюджету (з урахуванням міжбюджетних трансфертів) за I квартал 2019 року   склав 117 млн. 416,3 тис. грн.. В порівнянні з відповідним періодом 2018 року обсяг надходжень зменшився на 41 млн. 205,7 тис. грн..

Планові показники за доходами загального та спеціального фондів (без урахування міжбюджетних трансфертів) виконано в сумі 33 млн. 380,0 тис. грн., при плані 32 млн. 760,8 тис. грн. або 101,9 %. Перевиконання становить 619,2 тис. грн..

          До загального фонду  бюджету зараховано (без урахування міжбюджетних трансфертів) 29 млн. 304,3 тис. грн., що складає 99,5 відсотка до уточненого плану на звітній період.

          До міського, селищного і сільських бюджетів зараховано 13 млн. 311,5 тис. грн., що складає 109,5 % до уточненого плану.

Із загальної суми надходжень районного бюджету податки та збори загального фонду складають 15 млн. 992,8 тис. грн., або 93,2 % до уточнених планових завдань, або  недоотримано податків та зборів у сумі  1 млн. 184,2 тис. грн. Зменшення  надходжень відбулося у зв'язку із об'єднанням Бутенківської та Дрижиногреблянської сільських рад у Бутенківську об'єднану територіальну громаду, реорганізацією та ліквідацією підприємств.

           Податкових надходжень загального фонду зведеного  бюджету району за звітний період отримано 28 млн. 793,8 тис. грн., при уточненому плані  28 млн. 871,3 тис. грн.

Неподаткових надходжень загального фонду бюджету при уточненому плані на  1 квартал 448,5 тис. грн. отримано – 510,5 тис. грн.

Із 27 місцевих бюджетів району, 16 бюджетів забезпечили виконання планових показників дохідної частини загального фонду бюджету. Найбільше недовиконання планових показників за доходами загального фонду допустили  Орлицька сільська рада на суму 105,4 тис. грн.,  Червоноквітівська сільська рада на суму 118,8 тис. грн

         Обсяг міжбюджетних трансфертів, які отримав Кобеляцький районний бюджет до загального фонду з державного та місцевих бюджетів різних рівнів складає 82 млн. 312,7 тис. грн.

Видатки

Протягом  першого кварталу 2019 року здійснено видатків загального  та спеціального фондів зведеного бюджету району на суму 119 млн. 695,2 тис. грн., що менше показника за відповідний період 2018 року на 40 млн. 717,1 тис. грн. Видатки загального фонду складають 115 млн. 430,7 тис. грн., що менше 2018 року на 42 млн. 780,3 тис. грн.. Видатки спеціального фонду бюджету становлять 4 млн. 264,4  тис. грн.

Із загального обсягу видатків загального фонду видатки на соціально – культурну сферу складають 87,3 % (100 млн. 816,5 тис. грн.), з них на освіту – 37 % (37 млн. 261,0 тис. грн.), на охорону здоров"я – 10,3 % (10 млн. 368,3 тис. грн.), соціальний захист та соціальне забезпечення – 49,1 % (49 млн. 568,3 тис. грн.), культуру і мистецтво – 2,8 % (2 млн. 821,0 тис. грн.), фізичну культуру і спорт – 0,8 % (797,9 тис. грн.).

Видатки на забезпечення діяльності районної, міської, селищної та сільських рад склали 8 млн. 961,6 тис. грн., що становить 7,8 % обсягу видатків загального фонду місцевих бюджетів.

На галузь "Житлово–комунальне господарство" використано 2 млн. 63,8 тис. грн.

Видатки на утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури з бюджетів місцевого самоврядування за рахунок коштів загального фонду склали 392,5 тис. грн., спеціального фонду – 19,8 тис. грн.

На забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони, а саме  Озерянської та Білицької місцевих пожежних команд видатки становлять по загальному фонду 374,9 тис. грн., спеціальному фонду – 23,1 тис. грн.

Видатки на охорону навколишнього природного середовища склали 207,7 тис. грн. (загальний фонд).    

Пріоритетними у виконанні видаткової частини місцевих бюджетів залишаються питання своєчасної виплати заробітної плати у бюджетній сфері, проведення розрахунків за спожиті бюджетними установами енергоносії та комунальні послуги, забезпечення інших виплат соціального спрямування.

Так, на оплату праці і нарахування на заробітну плату працівників бюджетної сфери по загальному фонду бюджету спрямовано 50 млн. 788,8 тис. грн., що складає 44 % від загальної суми видатків загального фонду бюджету району, на соціальні виплати населенню – 47 млн. 813,9 тис. грн., або 41,4 %, на оплату за використані енергоносії – 8 млн. 649,2 тис. грн., або 7,5 %, на медикаменти та продукти харчування – 445,7 тис. грн. (0,4 %) та 1 млн. 111,4 тис. грн., відповідно (1 %).

Середньомісячна заробітна плата в бюджетній сфері у розрахунку на 1 працюючого склала  6 115  гривень.

Одним із проблемних питань звітного періоду є невиконання дохідної частини районного бюджету. З метою своєчасної та в повному обсязі виплати заробітної плати працівникам бюджетних установ, проведення розрахунків за спожиті енергоносії, за придбані медикаменти та продукти харчування постійно проводиться робота щодо оформлення та отримання в органах держказначейства у районі позичок на покриття тимчасових касових розривів, що виникають у процесі виконання бюджету. Так, за звітний період отримано позичок у сумі 19 млн. 966,3 тис. грн., повернено - 13 млн. 398,8 тис. грн. (80% від суми щоденних надходжень доходів до районного бюджету). Станом на 01.04.2019 року невиконання доходів у районному бюджеті та постійна заборгованість по поверненню позичок не дає можливості для своєчасного здійснення фінансування зареєстрованих фінансових зобов'язань головними розпорядниками коштів районного бюджету навіть за захищеними статтями бюджету. Відповідно, за кожен звітний період по районному бюджету існує кредиторська заборгованість.

На виконання вимог статті 77 Бюджетного кодексу України та з метою підвищення рівня забезпеченості та збалансованості показників місцевих бюджетів району впродовж січня – березня 2019 року сільськими, селищною та міською радами згідно рішень сесій додатково спрямовано вільні залишки бюджетних коштів.

Станом на 01.01.2019 року загальний обсяг коштів вільного залишку органів місцевого самоврядування (включаючи районний бюджет) складав 11 млн. 11,4 тис. грн., що менше обсягу залишку бюджетних коштів на 01.01.2018 року на 46%.  Впродовж звітного періоду бюджетами місцевого самоврядування розподілено таких залишків на суму 5 млн. 896,0 тис. грн., або 53,5 %, в тому числі на видатки загального фонду – 3 млн. 978,0 тис. грн., на видатки спеціального фонду (бюджет розвитку) – 1 млн. 918,0 тис. грн.

         Використання коштів спеціального фонду  бюджетних установ району за перший квартал 2019 року складає 4 млн. 264,4 тис. грн. Із загального обсягу видатків спеціального фонду, поточні видатки проведено на суму 819,7 тис. грн., капітальні видатки проведено на суму 3 млн. 444,7 тис. грн.. В складі  видатків спеціального фонду бюджету, видатки, проведені за рахунок коштів, отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами складають – 1 млн. 699,7 тис. грн., за рахунок коштів, отриманих з інших джерел власних надходжень – 2 млн. 148,9 тис. грн., видатки, проведені за рахунок доходів спеціального фонду бюджету, що направляються на спеціальні видатки становлять 415,8 тис. грн.

Заборгованість

Дебіторська заборгованість по загальному фонду бюджетних установ, що утримуються із місцевих бюджетів становить 65,7 тис. грн., а саме по галузі державне управління. 

 

Кредиторська заборгованість по районному бюджету станом на 01.04.2019 року становить 8 млн. 68,0 тис. грн. У порівнянні з обсягом заборгованості на початок року, її обсяг зменшився на 12 млн. 643,0 тис. грн.


Інформація

про виконання бюджету Кобеляцького району за 2018 рік

Одним з основних показників економічного і соціального розвитку району є стан виконання зведеного бюджету. Проаналізувавши підсумки виконання місцевих бюджетів Кобеляцького району за 2018 рік, маємо такі результати:

Доходи

Бюджет району за доходами загального та спеціального фондів бюджету (з урахуванням міжбюджетних трансфертів) за  2018 рік  склав 516 млн. 985,1 тис. грн.. В порівнянні з відповідним періодом 2017 року обсяг надходжень збільшився на 55 млн. 277,8 тис. грн..

Планові показники за доходами загального та спеціального фондів (без урахування міжбюджетних трансфертів) виконано в сумі 154 млн. 463,9 тис. грн., при плані 160 млн. 395,8 тис. грн. або 96,3 %. Недовиконання становить 5 млн. 931,9 тис. грн..

          До загального фонду районного бюджету зараховано (без урахування міжбюджетних трансфертів) 79 млн. 482,5 тис. грн., що складає 85,9 відсотка до уточненого плану на звітній період.

          До міського, селищного і сільських бюджетів зараховано 60 млн. 298,2 тис. грн., що складає 106,8 % до уточненого плану.

           В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження податків та зборів до загального фонду бюджету зменшилися на 6 млн. 654,9 тис. грн. Зменшення  надходжень відбулося у зв'язку із об'єднанням Бутенківської та Дрижиногреблянської сільських рад у Бутенківську об'єднану територіальну громаду, реорганізацією та ліквідацією підприємств.

           Податкових надходжень загального фонду зведеного  бюджету району за звітний період отримано 137 млн. 445,4 тис. грн., при уточненому плані  147 млн. 164,7 тис. грн. Найбільшу питому вагу по платежах до бюджету займають:

-         єдиний податок - 20 млн. 825,7 тис. грн. – 105,6% до плану        

-         податок на нерухоме  майно – 1 млн. тис. грн. (184,3%),

-         плата за землю – 26 млн. 499,7 тис. грн. (100,5%);

-         податок та збір на доходи фізичних осіб – 79 млн. 163,7 тис. грн. (85,9%),

Основним бюджетоутворюючим платежем дохідної частини загального фонду місцевого бюджету є податок та збір на доходи фізичних осіб, питома вага якого у загальному обсязі доходів складає 57,6 %, основними платниками району  по даному податку є:

-         Відділ освіти РДА;

-         Сектор культури і туризму РДА;

-         Центральна районна лікарня;

-         ТОВ агрофірма "Добробут";

-         ТОВ агрофірма "Аршиця";

-         ТОВ "Цукроагропром";

-         ТСТ "Колос";

-         СК "Радянський".

         

Неподаткових надходжень загального фонду бюджету при уточненому плані на рік 1 млн. 857,5 тис. грн. отримано – 2 млн. 335,3 тис. грн. З них найбільшу питому вагу займають:

-         адміністративний збір  - 1 млн. 561,7 тис. грн.,

-         державне мито – 267,4 тис. грн.,

-         інші надходження – 201,1 тис. грн.

Із 27 місцевих бюджетів району, 19 бюджетів забезпечили виконання планових показників дохідної частини загального фонду бюджету. Найбільше недовиконання планових показників за доходами загального фонду допустили  Лучківска сільська рада на суму 509,4 тис. грн.,  Придніпрянська сільська рада на суму 328,5 тис. грн

До складу доходів спеціального фонду бюджету району входять наступні податки та збори:

-         екологічний податок – 92,1 тис. грн.,

-         грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону НПС – 1 млн. 880,1 тис. грн.,

-         власні надходження бюджетних установ - 11 млн. 923,8 тис. грн.,

-         кошти від  відчуження майна, що перебуває у комунальній власності – 78,0 тис. грн.;

-         кошти від продажу землі – 232,7 тис. грн.,

-         цільові фонди – 500,2 тис. грн.

                    Обсяг міжбюджетних трансфертів, які отримав Кобеляцький районний бюджет до загального фонду з державного та місцевих бюджетів інших рівнів складає 349 млн. 522,3 тис. грн. з них:

          - базової дотації  з державного бюджету -  870,5 тис. грн.,

          - дотації з місцевого бюджету за рахунок стабілізаційної дотації з ддержавного бюджету – 217,0 тис. грн.,

- додаткової дотації на здійснення переданих з державного бюджету видатків на утримання закладів освіти та охорони здоров'я - 10 млн. 687,1 тис. грн.,

- освітньої субвенції з державного бюджету – 65 млн. 978,9 тис. грн.,

- медичної субвенції з державного бюджету - 31 млн. 649,1 тис. грн.,

-  субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально – економічного розвитку окремих територій  - 895,0 тис. грн.;

         - субвенцій з місцевого бюджету  на соціальний захист населення - 210 млн. 356,7 тис. грн.,

                   - субвенції на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" з державного бюджету – 433,2 тис. грн.,

- субвенції на відшкодування лікарських засобів для лікування окремих захворювань з державного бюджету – 997,3 тис. грн.,

- субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами з держбюджету – 298,0 тис. грн.,

           - субвенції з місцевих бюджетів на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах отримано 1 млн. 124,5 тис. грн. та перераховано до обласного бюджету.

          - субвенції від Бутенківської ОТГ на здійснення переданих видатків у сфері освіти  та охорони здоров'я – 12 млн. 826,1 тис. грн.,

         - інших субвенцій з місцевих бюджетів - 13 млн. 188,9 тис. грн

          До спеціального фонду районного бюджету іншої субвенції надійшло 9 млн. 46,0 тис. грн

           Субвенції з обласного бюджету на здійснення природоохоронних заходів надійшло 407,0 тис. грн.

            Субвенція з місцевого бюджету на співфінансування інвестиційних проектів 1 млн. 350,0 тис.грн.

 

Видатки

Протягом 2018 року здійснено видатків загального  та спеціального фондів зведеного бюджету району на суму 524 млн. 461,0 тис. грн., що більше показника за відповідний період 2017 року на 62 млн. 632,2 тис. грн. Видатки загального фонду складають 480 млн. 406,0 тис. грн., що більше 2017 року на 83 млн. 484,7 тис. грн.. Видатки спеціального фонду бюджету становлять 44 млн. 055,0 тис. грн.

Із загального обсягу видатків загального фонду видатки на соціально – культурну сферу складають 88,5 % (425 млн. 323,2 тис. грн.), з них на освіту – 32,2 % (137 млн. 258,5 тис. грн.), на охорону здоров"я – 11,6 % (49 млн. 371,5 тис. грн.), соціальний захист та соціальне забезпечення – 52,0 % (220 млн. 539,7 тис. грн.), культуру і мистецтво – 3,1 % (13 млн. 223,5 тис. грн.), фізичну культуру і спорт – 1,1 % (4 млн. 930,0 тис. грн.).

Видатки на забезпечення діяльності районної, міської, селищної та сільських рад склали 33 млн. 776,8 тис. грн., що становить 7,0 % обсягу видатків загального фонду місцевих бюджетів.

На галузь "Житлово–комунальне господарство" використано 7 млн. 251,4 тис. грн.

Видатки на утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури з бюджетів місцевого самоврядування за рахунок коштів загального фонду склали 3 млн. 281,3 тис. грн., спеціального фонду – 2 млн. 247,5 тис. грн.

На забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони, а саме  Озерянської та Білицької місцевих пожежних команд видатки становлять 1 млн. 401,2 тис. грн.

Видатки на охорону навколишнього природного середовища склали 1 млн. 101,7 тис. грн. по загальному фонду та 407,0 тис. грн. по спеціальному фонду.    

Пріоритетними у виконанні видаткової частини місцевих бюджетів залишаються питання своєчасної виплати заробітної плати у бюджетній сфері, проведення розрахунків за спожиті бюджетними установами енергоносії та комунальні послуги, забезпечення інших виплат соціального спрямування.

Так, на оплату праці і нарахування на заробітну плату працівників бюджетної сфери спрямовано 212 млн. 970,3 тис. грн., що складає 44,3 % від загальної суми видатків загального фонду бюджету району, на соціальні виплати населенню – 214 млн. 774,9 тис. грн., або 44,7 %, на оплату за використані енергоносії – 17 млн. 981,6 тис. грн., або 3,7 %, на медикаменти та продукти харчування – 1 млн. 97,7 тис. грн. (0,2 %) та 3 млн. 733,0 тис. грн., відповідно (0,8 %).

Середньомісячна заробітна плата в бюджетній сфері у розрахунку на 1 працюючого склала  5 964  гривень.

Одним із проблемних питань звітного бюджетного року було невиконання доходної частини районного бюджету. З метою своєчасної та в повному обсязі виплати заробітної плати працівникам бюджетних установ, проведення розрахунків за спожиті енергоносії, за придбані медикаменти та продукти харчування постійно проводилася робота щодо оформлення та отримання в органах держказначейства у районі позичок на покриття тимчасових касових розривів, що виникають у процесі виконання бюджету. Так, за звітний період отримано та повернено позичку у загальній сумі 37 млн. 865,3 тис. грн. (80% від суми щоденних надходжень доходів до районного бюджету). Станом на 01.01.2019 року невиконання доходів у районному бюджеті не дало можливості для своєчасного здійснення фінансування зареєстрованих фінансових зобов'язань головними розпорядниками коштів районного бюджету за незахищеними статтями видатків.

На виконання вимог статті 77 Бюджетного кодексу України та з метою підвищення рівня забезпеченості та збалансованості показників місцевих бюджетів району впродовж 2018 року сільськими, селищною та міською радами додатково спрямовувалися вільні залишки бюджетних коштів та кошти від перевиконання дохідної частини бюджетів на вищезазначені видатки.

Станом на 01.01.2018 року загальний обсяг коштів вільного залишку органів місцевого самоврядування (включаючи районний бюджет) складав 23 млн. 787,8 тис. грн. Впродовж звітного періоду бюджетами місцевого самоврядування розподілено таких залишків на суму 22 млн. 167,4 тис. грн., або 93,4 %, в тому числі:

-         на оплату праці працівників – 2 млн. 560,8 тис. грн. (11,6 %);

-         на оплату енергоносіїв  - 100,2 тис. грн. (0,5 %);

-         на медикаменти – 104,7 тис. грн. (0,5 %);

-         на продукти харчування – 427,9 тис. грн. (1,9 %);

-         на інші поточні видатки – 9 млн. 274,3 тис. грн. (41,8 %);

-         на капітальні видатки (передано до спеціального фонду) – 9 млн. 699,5 тис. грн. (43,7 %).

Станом на 01.01.2019 року загальний обсяг коштів, отриманих від перевиконання дохідної частини місцевих бюджетів складає 10 млн. 159,8 тис. грн. (не менше ніж 5%).

Кошти, отримані від перевиконання дохідної частини місцевих бюджетів міської, селищної та сільських рад  розподілено таким чином:

-         на оплату праці працівників – 1 млн. 689,6 тис. грн. (16,6 %);

-         на оплату комунальних послуг – 50,5 тис. грн. (0,5 %);

-         на інші поточні видатки – 4 млн. 393,6 тис. грн. (43,2%)

-         на капітальні видатки (передано до спеціального фонду) – 4 млн. 26,1 тис. грн. (39,6 %).

         Використання коштів спеціального фонду  бюджетних установ району за 2018 рік складає 44 млн. 055,0 тис. грн.. Із загального обсягу видатків спеціального фонду, поточні видатки проведено на суму 7 млн. 068,6 тис. грн., капітальні видатки проведено на суму 36 млн. 986,4 тис. грн.. В складі  видатків спеціального фонду бюджету, видатки, проведені за рахунок коштів, отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами складають – 3 млн. 234,9 тис. грн., за рахунок коштів, отриманих з інших джерел власних надходжень – 8 млн. 283,0 тис. грн., видатки, проведені за рахунок доходів спеціального фонду бюджету, що направляються на спеціальні видатки становлять 32 млн. 537,1 тис. грн.

 

Заборгованість

За даними звітності, станом на 01.01.2019 року:

Дебіторська заборгованість по загальному фонду бюджетних установ, що утримуються із місцевих бюджетів становить 68,9 тис. грн., а саме по галузі державне управління.  

Кредиторська заборгованість по районному бюджету станом на 01.01.2019 року становить 20 млн. 711,0 тис. грн. У порівнянні з обсягом заборгованості на початок року, її обсяг зменшився на 50 млн. 158,8 тис. грн.

Заборгованість по заробітній платі працівникам бюджетних установ, які фінансуються за рахунок коштів місцевих бюджету відсутня. По розрахунках за спожиті енергоносії і комунальні послуги станом на 01.01.2019 року заборгованість становить 2 млн. 6,4 тис. грн.  По інших захищених статтях бюджету за звітний рік кредиторська заборгованість складає 16 млн. 543,4 тис. грн., з них: за продукти харчування – 1 млн. 24,7 тис. грн., по виплатах, які проводяться за рахунок субвенцій з державного бюджету за надання пільг окремим категоріям громадян з оплати житлово – комунальних послуг у сумі 40,2 тис. грн. та субсидій населенню - 15 млн. 168,3 тис. грн., за надання інших пільг окремим категоріям громадян за рахунок коштів місцевого бюджету – 264,7 тис. грн. (заборгованість по компенсаційних виплатах за пільговий проїзд громадян на залізничному транспорті – 205,3 тис. грн. - 175,3 тис. грн. прострочена; по компенсаційних виплатах за пільговий проїзд громадян на автомобільному транспорті – 13,2 тис. грн. – 1,1 тис. грн. – прострочена; по пільгах окремим категоріям громадян з оплати послуг зв"язку – 39,3 тис. грн. – 15,0 тис. грн. – прострочена заборгованість).

 

 

Інформація про виконання районного бюджету Кобеляцького району за 2018 рік

 
       

(тис.грн.)

 

Доходи районного бюджету                                                                                        

 

Найменування

2017 рік

2018 рік

Відхилення

 

Сума

%

 
 

Загальний  фонд

 

 

 

 

 

Податкові надходження (податок та збір на  доходи фізичних осіб)

73 715,4

79 163,7

5 448,3

7,4

 

Неподаткові надходження

286,5

318,8

32,3

11,3

 

Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам

23 534,8

870,5

-22 664,3

-96,3

 

Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам

250 517,7

98 523,0

-151 994,7

-60,7

 

Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам

0,0

10 904,1

10 904,1

#ДЕЛ/0!

 

Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам

5 502,3

239 224,7

233 722,4

4247,7

 

Разом доходів  загального фонду

353 556,7

429 004,8

75 448,1

21,3

 

Спеціальний  фонд

 

 

Власні надходження бюджетних установ

7 556,1

8 394,9

838,8

11,1

 

Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам

2 150,0

10 803,0

8 653,0

402,5

 

Інші трансферти (інші субвенції)

10 125,0

 

 

 

 

Разом доходів  спеціального фонду

19 831,1

19 197,9

-633,2

-3,2

 

Видатки районного бюджету                                                                                        

 

Найменування

2017 рік

2018 рік

Відхилення

 

Сума

%

 
 

Загальний  фонд

 

 

 

 

 

Організаційне, інформаційно - аналітичне та матеріально - технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради ( у разі її створення), міської, селищної, сільської рад

2 436,9

3 353,8

916,9

37,6

 

Освіта

104 234,2

137 258,6

33 024,4

31,7

 

Охорона  здоров'я

46 376,5

49 371,5

2 995,0

6,5

 

Соціальний  захист та соціальне забезпечення

169 394,5

219 074,3

49 679,8

29,3

 

Культура і мистецтво

15 719,7

12 115,0

-3 604,7

-22,9

 

Фізична культура і спорт

3 176,5

3 540,3

363,8

11,5

 

Економічна діяльність

0,0

367,9

367,9

 

 

Інша діяльність

2 081,4

1 201,7

-879,7

-42,3

 

Разом видатків загального  фонду

343 419,7

426 283,1

82 863,4

24,1

 

Міжбюджетні трансферти

3 123,5

1 828,6

-1 294,9

-41,5

 

Всього видатків загального фонду з трансфертами

346 543,2

428 111,7

81 568,5

-17,3

 

Спеціальний  фонд

 

 

Організаційне, інформаційно - аналітичне та матеріально - технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради ( у разі її створення), міської, селищної, сільської рад

                24,4     

 

-24,4

-100,0

 

Освіта

11 404,8

7 131,5

-4 273,3

-37,5

 

Охорона здоров"я

7 358,5

6 541,8

-816,7

-11,1

 

Соціальний  захист та соціальне забезпечення

2 840,7

1 482,2

-1 358,5

-47,8

 

Культура і мистецтво

2 504,4

2 133,0

-371,4

-14,8

 

Фізична культура  і  спорт

35,0

299,9

264,9

756,9

 

Економічна діяльність

955,2

856,3

-98,9

-10,4

 

Інша діяльність

1 334,6

434,3

-900,3

-67,5

 

Разом видатків спеціального фонду

26 457,6

18 879,0

-7 578,6

-28,6

 

Міжбюджетні трансферти

2 524,7

3 407,8

883,1

35,0

 

Всього видатків спеціального фонду з трансфертами

28 982,3

22 286,8

-6 695,5

6,3

 

 

Наверх ↑