Виконання бюджету

Версія для друкуВерсія для друку

Інформація

про виконання бюджету Кобеляцького району за 2018 рік

Одним з основних показників економічного і соціального розвитку району є стан виконання зведеного бюджету. Проаналізувавши підсумки виконання місцевих бюджетів Кобеляцького району за 2018 рік, маємо такі результати:

Доходи

Бюджет району за доходами загального та спеціального фондів бюджету (з урахуванням міжбюджетних трансфертів) за  2018 рік  склав 516 млн. 985,1 тис. грн.. В порівнянні з відповідним періодом 2017 року обсяг надходжень збільшився на 55 млн. 277,8 тис. грн..

Планові показники за доходами загального та спеціального фондів (без урахування міжбюджетних трансфертів) виконано в сумі 154 млн. 463,9 тис. грн., при плані 160 млн. 395,8 тис. грн. або 96,3 %. Недовиконання становить 5 млн. 931,9 тис. грн..

          До загального фонду районного бюджету зараховано (без урахування міжбюджетних трансфертів) 79 млн. 482,5 тис. грн., що складає 85,9 відсотка до уточненого плану на звітній період.

          До міського, селищного і сільських бюджетів зараховано 60 млн. 298,2 тис. грн., що складає 106,8 % до уточненого плану.

           В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження податків та зборів до загального фонду бюджету зменшилися на 6 млн. 654,9 тис. грн. Зменшення  надходжень відбулося у зв'язку із об'єднанням Бутенківської та Дрижиногреблянської сільських рад у Бутенківську об'єднану територіальну громаду, реорганізацією та ліквідацією підприємств.

           Податкових надходжень загального фонду зведеного  бюджету району за звітний період отримано 137 млн. 445,4 тис. грн., при уточненому плані  147 млн. 164,7 тис. грн. Найбільшу питому вагу по платежах до бюджету займають:

-         єдиний податок - 20 млн. 825,7 тис. грн. – 105,6% до плану        

-         податок на нерухоме  майно – 1 млн. тис. грн. (184,3%),

-         плата за землю – 26 млн. 499,7 тис. грн. (100,5%);

-         податок та збір на доходи фізичних осіб – 79 млн. 163,7 тис. грн. (85,9%),

Основним бюджетоутворюючим платежем дохідної частини загального фонду місцевого бюджету є податок та збір на доходи фізичних осіб, питома вага якого у загальному обсязі доходів складає 57,6 %, основними платниками району  по даному податку є:

-         Відділ освіти РДА;

-         Сектор культури і туризму РДА;

-         Центральна районна лікарня;

-         ТОВ агрофірма "Добробут";

-         ТОВ агрофірма "Аршиця";

-         ТОВ "Цукроагропром";

-         ТСТ "Колос";

-         СК "Радянський".

         

Неподаткових надходжень загального фонду бюджету при уточненому плані на рік 1 млн. 857,5 тис. грн. отримано – 2 млн. 335,3 тис. грн. З них найбільшу питому вагу займають:

-         адміністративний збір  - 1 млн. 561,7 тис. грн.,

-         державне мито – 267,4 тис. грн.,

-         інші надходження – 201,1 тис. грн.

Із 27 місцевих бюджетів району, 19 бюджетів забезпечили виконання планових показників дохідної частини загального фонду бюджету. Найбільше недовиконання планових показників за доходами загального фонду допустили  Лучківска сільська рада на суму 509,4 тис. грн.,  Придніпрянська сільська рада на суму 328,5 тис. грн

До складу доходів спеціального фонду бюджету району входять наступні податки та збори:

-         екологічний податок – 92,1 тис. грн.,

-         грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону НПС – 1 млн. 880,1 тис. грн.,

-         власні надходження бюджетних установ - 11 млн. 923,8 тис. грн.,

-         кошти від  відчуження майна, що перебуває у комунальній власності – 78,0 тис. грн.;

-         кошти від продажу землі – 232,7 тис. грн.,

-         цільові фонди – 500,2 тис. грн.

                    Обсяг міжбюджетних трансфертів, які отримав Кобеляцький районний бюджет до загального фонду з державного та місцевих бюджетів інших рівнів складає 349 млн. 522,3 тис. грн. з них:

          - базової дотації  з державного бюджету -  870,5 тис. грн.,

          - дотації з місцевого бюджету за рахунок стабілізаційної дотації з ддержавного бюджету – 217,0 тис. грн.,

- додаткової дотації на здійснення переданих з державного бюджету видатків на утримання закладів освіти та охорони здоров'я - 10 млн. 687,1 тис. грн.,

- освітньої субвенції з державного бюджету – 65 млн. 978,9 тис. грн.,

- медичної субвенції з державного бюджету - 31 млн. 649,1 тис. грн.,

-  субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально – економічного розвитку окремих територій  - 895,0 тис. грн.;

         - субвенцій з місцевого бюджету  на соціальний захист населення - 210 млн. 356,7 тис. грн.,

                   - субвенції на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" з державного бюджету – 433,2 тис. грн.,

- субвенції на відшкодування лікарських засобів для лікування окремих захворювань з державного бюджету – 997,3 тис. грн.,

- субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами з держбюджету – 298,0 тис. грн.,

           - субвенції з місцевих бюджетів на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах отримано 1 млн. 124,5 тис. грн. та перераховано до обласного бюджету.

          - субвенції від Бутенківської ОТГ на здійснення переданих видатків у сфері освіти  та охорони здоров'я – 12 млн. 826,1 тис. грн.,

         - інших субвенцій з місцевих бюджетів - 13 млн. 188,9 тис. грн

          До спеціального фонду районного бюджету іншої субвенції надійшло 9 млн. 46,0 тис. грн

           Субвенції з обласного бюджету на здійснення природоохоронних заходів надійшло 407,0 тис. грн.

            Субвенція з місцевого бюджету на співфінансування інвестиційних проектів 1 млн. 350,0 тис.грн.

 

Видатки

Протягом 2018 року здійснено видатків загального  та спеціального фондів зведеного бюджету району на суму 524 млн. 461,0 тис. грн., що більше показника за відповідний період 2017 року на 62 млн. 632,2 тис. грн. Видатки загального фонду складають 480 млн. 406,0 тис. грн., що більше 2017 року на 83 млн. 484,7 тис. грн.. Видатки спеціального фонду бюджету становлять 44 млн. 055,0 тис. грн.

Із загального обсягу видатків загального фонду видатки на соціально – культурну сферу складають 88,5 % (425 млн. 323,2 тис. грн.), з них на освіту – 32,2 % (137 млн. 258,5 тис. грн.), на охорону здоров"я – 11,6 % (49 млн. 371,5 тис. грн.), соціальний захист та соціальне забезпечення – 52,0 % (220 млн. 539,7 тис. грн.), культуру і мистецтво – 3,1 % (13 млн. 223,5 тис. грн.), фізичну культуру і спорт – 1,1 % (4 млн. 930,0 тис. грн.).

Видатки на забезпечення діяльності районної, міської, селищної та сільських рад склали 33 млн. 776,8 тис. грн., що становить 7,0 % обсягу видатків загального фонду місцевих бюджетів.

На галузь "Житлово–комунальне господарство" використано 7 млн. 251,4 тис. грн.

Видатки на утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури з бюджетів місцевого самоврядування за рахунок коштів загального фонду склали 3 млн. 281,3 тис. грн., спеціального фонду – 2 млн. 247,5 тис. грн.

На забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони, а саме  Озерянської та Білицької місцевих пожежних команд видатки становлять 1 млн. 401,2 тис. грн.

Видатки на охорону навколишнього природного середовища склали 1 млн. 101,7 тис. грн. по загальному фонду та 407,0 тис. грн. по спеціальному фонду.    

Пріоритетними у виконанні видаткової частини місцевих бюджетів залишаються питання своєчасної виплати заробітної плати у бюджетній сфері, проведення розрахунків за спожиті бюджетними установами енергоносії та комунальні послуги, забезпечення інших виплат соціального спрямування.

Так, на оплату праці і нарахування на заробітну плату працівників бюджетної сфери спрямовано 212 млн. 970,3 тис. грн., що складає 44,3 % від загальної суми видатків загального фонду бюджету району, на соціальні виплати населенню – 214 млн. 774,9 тис. грн., або 44,7 %, на оплату за використані енергоносії – 17 млн. 981,6 тис. грн., або 3,7 %, на медикаменти та продукти харчування – 1 млн. 97,7 тис. грн. (0,2 %) та 3 млн. 733,0 тис. грн., відповідно (0,8 %).

Середньомісячна заробітна плата в бюджетній сфері у розрахунку на 1 працюючого склала  5 964  гривень.

Одним із проблемних питань звітного бюджетного року було невиконання доходної частини районного бюджету. З метою своєчасної та в повному обсязі виплати заробітної плати працівникам бюджетних установ, проведення розрахунків за спожиті енергоносії, за придбані медикаменти та продукти харчування постійно проводилася робота щодо оформлення та отримання в органах держказначейства у районі позичок на покриття тимчасових касових розривів, що виникають у процесі виконання бюджету. Так, за звітний період отримано та повернено позичку у загальній сумі 37 млн. 865,3 тис. грн. (80% від суми щоденних надходжень доходів до районного бюджету). Станом на 01.01.2019 року невиконання доходів у районному бюджеті не дало можливості для своєчасного здійснення фінансування зареєстрованих фінансових зобов'язань головними розпорядниками коштів районного бюджету за незахищеними статтями видатків.

На виконання вимог статті 77 Бюджетного кодексу України та з метою підвищення рівня забезпеченості та збалансованості показників місцевих бюджетів району впродовж 2018 року сільськими, селищною та міською радами додатково спрямовувалися вільні залишки бюджетних коштів та кошти від перевиконання дохідної частини бюджетів на вищезазначені видатки.

Станом на 01.01.2018 року загальний обсяг коштів вільного залишку органів місцевого самоврядування (включаючи районний бюджет) складав 23 млн. 787,8 тис. грн. Впродовж звітного періоду бюджетами місцевого самоврядування розподілено таких залишків на суму 22 млн. 167,4 тис. грн., або 93,4 %, в тому числі:

-         на оплату праці працівників – 2 млн. 560,8 тис. грн. (11,6 %);

-         на оплату енергоносіїв  - 100,2 тис. грн. (0,5 %);

-         на медикаменти – 104,7 тис. грн. (0,5 %);

-         на продукти харчування – 427,9 тис. грн. (1,9 %);

-         на інші поточні видатки – 9 млн. 274,3 тис. грн. (41,8 %);

-         на капітальні видатки (передано до спеціального фонду) – 9 млн. 699,5 тис. грн. (43,7 %).

Станом на 01.01.2019 року загальний обсяг коштів, отриманих від перевиконання дохідної частини місцевих бюджетів складає 10 млн. 159,8 тис. грн. (не менше ніж 5%).

Кошти, отримані від перевиконання дохідної частини місцевих бюджетів міської, селищної та сільських рад  розподілено таким чином:

-         на оплату праці працівників – 1 млн. 689,6 тис. грн. (16,6 %);

-         на оплату комунальних послуг – 50,5 тис. грн. (0,5 %);

-         на інші поточні видатки – 4 млн. 393,6 тис. грн. (43,2%)

-         на капітальні видатки (передано до спеціального фонду) – 4 млн. 26,1 тис. грн. (39,6 %).

         Використання коштів спеціального фонду  бюджетних установ району за 2018 рік складає 44 млн. 055,0 тис. грн.. Із загального обсягу видатків спеціального фонду, поточні видатки проведено на суму 7 млн. 068,6 тис. грн., капітальні видатки проведено на суму 36 млн. 986,4 тис. грн.. В складі  видатків спеціального фонду бюджету, видатки, проведені за рахунок коштів, отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами складають – 3 млн. 234,9 тис. грн., за рахунок коштів, отриманих з інших джерел власних надходжень – 8 млн. 283,0 тис. грн., видатки, проведені за рахунок доходів спеціального фонду бюджету, що направляються на спеціальні видатки становлять 32 млн. 537,1 тис. грн.

 

Заборгованість

За даними звітності, станом на 01.01.2019 року:

Дебіторська заборгованість по загальному фонду бюджетних установ, що утримуються із місцевих бюджетів становить 68,9 тис. грн., а саме по галузі державне управління.  

Кредиторська заборгованість по районному бюджету станом на 01.01.2019 року становить 20 млн. 711,0 тис. грн. У порівнянні з обсягом заборгованості на початок року, її обсяг зменшився на 50 млн. 158,8 тис. грн.

Заборгованість по заробітній платі працівникам бюджетних установ, які фінансуються за рахунок коштів місцевих бюджету відсутня. По розрахунках за спожиті енергоносії і комунальні послуги станом на 01.01.2019 року заборгованість становить 2 млн. 6,4 тис. грн.  По інших захищених статтях бюджету за звітний рік кредиторська заборгованість складає 16 млн. 543,4 тис. грн., з них: за продукти харчування – 1 млн. 24,7 тис. грн., по виплатах, які проводяться за рахунок субвенцій з державного бюджету за надання пільг окремим категоріям громадян з оплати житлово – комунальних послуг у сумі 40,2 тис. грн. та субсидій населенню - 15 млн. 168,3 тис. грн., за надання інших пільг окремим категоріям громадян за рахунок коштів місцевого бюджету – 264,7 тис. грн. (заборгованість по компенсаційних виплатах за пільговий проїзд громадян на залізничному транспорті – 205,3 тис. грн. - 175,3 тис. грн. прострочена; по компенсаційних виплатах за пільговий проїзд громадян на автомобільному транспорті – 13,2 тис. грн. – 1,1 тис. грн. – прострочена; по пільгах окремим категоріям громадян з оплати послуг зв"язку – 39,3 тис. грн. – 15,0 тис. грн. – прострочена заборгованість).

 

 

Інформація про виконання районного бюджету Кобеляцького району за 2018 рік

 
       

(тис.грн.)

 

Доходи районного бюджету                                                                                        

 

Найменування

2017 рік

2018 рік

Відхилення

 

Сума

%

 
 

Загальний  фонд

 

 

 

 

 

Податкові надходження (податок та збір на  доходи фізичних осіб)

73 715,4

79 163,7

5 448,3

7,4

 

Неподаткові надходження

286,5

318,8

32,3

11,3

 

Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам

23 534,8

870,5

-22 664,3

-96,3

 

Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам

250 517,7

98 523,0

-151 994,7

-60,7

 

Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам

0,0

10 904,1

10 904,1

#ДЕЛ/0!

 

Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам

5 502,3

239 224,7

233 722,4

4247,7

 

Разом доходів  загального фонду

353 556,7

429 004,8

75 448,1

21,3

 

Спеціальний  фонд

 

 

Власні надходження бюджетних установ

7 556,1

8 394,9

838,8

11,1

 

Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам

2 150,0

10 803,0

8 653,0

402,5

 

Інші трансферти (інші субвенції)

10 125,0

 

 

 

 

Разом доходів  спеціального фонду

19 831,1

19 197,9

-633,2

-3,2

 

Видатки районного бюджету                                                                                        

 

Найменування

2017 рік

2018 рік

Відхилення

 

Сума

%

 
 

Загальний  фонд

 

 

 

 

 

Організаційне, інформаційно - аналітичне та матеріально - технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради ( у разі її створення), міської, селищної, сільської рад

2 436,9

3 353,8

916,9

37,6

 

Освіта

104 234,2

137 258,6

33 024,4

31,7

 

Охорона  здоров'я

46 376,5

49 371,5

2 995,0

6,5

 

Соціальний  захист та соціальне забезпечення

169 394,5

219 074,3

49 679,8

29,3

 

Культура і мистецтво

15 719,7

12 115,0

-3 604,7

-22,9

 

Фізична культура і спорт

3 176,5

3 540,3

363,8

11,5

 

Економічна діяльність

0,0

367,9

367,9

 

 

Інша діяльність

2 081,4

1 201,7

-879,7

-42,3

 

Разом видатків загального  фонду

343 419,7

426 283,1

82 863,4

24,1

 

Міжбюджетні трансферти

3 123,5

1 828,6

-1 294,9

-41,5

 

Всього видатків загального фонду з трансфертами

346 543,2

428 111,7

81 568,5

-17,3

 

Спеціальний  фонд

 

 

Організаційне, інформаційно - аналітичне та матеріально - технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради ( у разі її створення), міської, селищної, сільської рад

                24,4     

 

-24,4

-100,0

 

Освіта

11 404,8

7 131,5

-4 273,3

-37,5

 

Охорона здоров"я

7 358,5

6 541,8

-816,7

-11,1

 

Соціальний  захист та соціальне забезпечення

2 840,7

1 482,2

-1 358,5

-47,8

 

Культура і мистецтво

2 504,4

2 133,0

-371,4

-14,8

 

Фізична культура  і  спорт

35,0

299,9

264,9

756,9

 

Економічна діяльність

955,2

856,3

-98,9

-10,4

 

Інша діяльність

1 334,6

434,3

-900,3

-67,5

 

Разом видатків спеціального фонду

26 457,6

18 879,0

-7 578,6

-28,6

 

Міжбюджетні трансферти

2 524,7

3 407,8

883,1

35,0

 

Всього видатків спеціального фонду з трансфертами

28 982,3

22 286,8

-6 695,5

6,3

 

 

Наверх ↑