Виконання бюджету

Версія для друкуВерсія для друку

 


Інформація

про виконання районного бюджету

Кобеляцького району

за І квартал 2020 року

Доходи

За І квартал  2020 року  до районного бюджету надійшло податків та зборів загального і спеціального фондів (без урахування трансфертів з Державного бюджету)  у сумі  22 млн. 839,4 тис. грн., при плані  24 млн. 153,5 тис. грн., що становить 94,6 відсотка до уточненого  плану, або недовиконано план на 1 млн. 314,1 тис. грн. В порівнянні з отриманими доходами за відповідний період 2019 року надходження збільшилися на 5 млн. 201,2 тис. грн.

Із загальної суми надходжень бюджету податки та збори загального фонду складають 17 млн. 827,4 тис. грн., або 92,3 % до уточнених планових завдань, або  недоотримано податків та зборів у сумі  1 млн. 481,9 тис. грн. Податкових надходжень до бюджету надійшло 17 млн. 655,4 тис. грн., неподаткових надходжень – 172,0 тис. грн.

Основним бюджетоутворюючим  джерелом районного бюджету у частині податкових надходжень є податок  та збір на доходи фізичних осіб, який складає 99 % обсягу надходжень до загального фонду бюджету. Даного податку отримано  17  млн. 643,7 тис. грн., або 91,8 %, до плану (невиконання становить 1 млн. 577,2 тис. грн.). В порівнянні з відповідним періодом минулого року обсяг надходжень збільшився  на 1 млн. 765,0 тис. грн., або на 11,1 %.

Базової дотації  та освітньої субвенції з державного бюджету отримано у сумі 19 млн. 506,3  тис. грн.       

Дотації з місцевого бюджету  на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров"я за рахунок  відповідної додаткової дотації з державного бюджету надійшло в сумі 1 млн. 837,7 тис. грн.

Субвенцій з місцевих бюджетів різних рівнів на здійснення видатків у сфері освіти, охорони здоров"я надійшло 3 млн. 285,4 тис. грн., іншої субвенції – 5 млн. 617,6 тис. грн.

Доходи спеціального фонду районного бюджету з урахуванням міжбюджетних трансфертів виконано на 102 %.

Власних надходжень бюджетних установ отримано 5 млн. 11,9  тис. грн., з яких: плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством надійшло 511,4 тис. грн., інші джерела власних надходжень становлять – 4 млн. 500,6 тис. грн.

Іншої субвенції з місцевого бюджету по спеціальному фонду надійшло 551,3 тис. грн.

Видатки

Видатки загального фонду районного бюджету з урахуванням міжбюджетних трансфертів за перший квартал 2020 року освоєно в сумі 50 млн. 651,4 тис. грн., або 79,9 % до уточненого плану та менше видатків за перший квартал 2019 року на 52 млн. 156,8 тис. грн.

Фінансування установ районного бюджету по галузях бюджетної сфери проведено за наступними напрямками: на  освіту використано кошти в сумі – 42 млн. 24,5 тис. грн., що становить  84,3% до уточнених призначень та на 4 млн. 763,5 тис. грн. більше видатків аналогічного періоду 2019 року; на  охорону здоров’я – 1 млн. 710,5 тис. грн. (36,7 % до плану); соціальний захист  та соціальне забезпечення –  2 млн. 212,0 тис. грн. (84% запланованого); на галузь  "Культура і мистецтво" – 2 млн. 776,3 тис. грн. (виконання 79,7%) та на 107,8 тис. грн. більше видатків першого кварталу 2019 року; на фізкультуру і спорт спрямовано – 703,2 тис. грн. (60,9% ) та на 101,8 тис. грн. більше профінансованого у січні – березні 2019 року; на органи місцевого самоврядування – 944,5 тис. грн. (96,4%), на іншу діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів використано – 280,4 тис. грн.

За звітний період, в першу чергу бюджетні кошти спрямовувались на захищені статті, а саме: на оплату праці і нарахування на заробітну плату спрямовано 41 млн. 316,8 тис. грн., на медикаменти – 30,4 тис. грн., на продукти харчування використано 1 млн. 290,7 тис. грн., на оплату енергоносіїв 7 млн. 100,2 тис. грн., або на 623,3 тис. грн. менше касових видатків за січень – березень минулого року.

Загалом, видатки на захищені статті бюджету за звітний період склали 49 млн. 900,4 тис. грн., або 98,5% проведених касових видатків.

Детальніше по галузям маємо такі показники: із загальної суми видатків на утримання районної ради та районного трудового архіву по галузі "Державне управління", спрямовано 944,5 тис. грн., що більше видатків аналогічного періоду 2019 року на 37,0 тис. грн. Витрати на захищені статті бюджету склали – 941,6 тис. грн. ( на оплату праці і нарахування на заробітну плату – 926,5 тис. грн., на оплату за спожиті енергоносії – 15,1 тис. грн.).

Галузь Освіта профінансовано у сумі 42 млн. 24,5 тис. грн., що становить 84,3% уточненого плану на квартал.

Із загальної суми видатків на галузь “Освіта”, витрати на надання дошкільної освіти склали 6 млн. 615,5 тис. грн., або 15,7% обсягу видатків на галузь, видатки на надання загальної середньої освіти за звітний квартал склали - 31 млн. 749,6 тис. грн., що становить 75,6 % загального обсягу видатків по галузі, на надання спеціальної освіти мистецькими школами використано 1 млн. 690,3 тис. грн.

 Із загального обсягу фінансування, за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам проведено видатків на оплату праці педагогічним працівникам у сумі 17 млн. 329,8 тис. грн.; за рахунок субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції, отриманої із бюджету Бутенківської ОТГ – 2 млн. 308,1 тис. грн., із обласного бюджету на утримання інклюзивно -  ресурсного центру – 271,3 тис. грн.; за рахунок субвенції з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами – 70,6 тис. грн.; за рахунок дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров"я за рахунок відповідної дотації з державного бюджету (на оплату праці непедагогічним працівникам та утримання закладів) – 326,9 тис. грн., за рахунок іншої субвенції, отриманої із сільських бюджетів та бюджету Бутенківської ОТГ – 1 млн. 680,5 тис. грн.

За звітний період на оплату праці і нарахування на заробітну плату працівників освіти використано 34 млн. 605,4 тис. грн., на продукти харчування – 1 млн. 290,7 тис. грн., оплату енергоносіїв та комунальних послуг – 5 млн. 451,2 тис. грн.

На утримання закладів охорони здоров’я спрямовано 1 млн. 710,5 тис. грн., з яких видатки проведені за рахунок дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів охорони здоров"я за рахунок відповідної дотації з державного бюджету на оплату енергоносіїв – 699,7 тис. грн., за рахунок іншої субвенції, отриманої із сільських бюджетів та бюджету Бутенківської ОТГ – 277,2 тис. грн.

Із загального обсягу видатків на галузь, видатки на багатопрофільну стаціонарну медичну допомогу населенню склали 1 млн. 102,1 тис. грн., на первинну медичну допомогу населенню – 510,6 тис. грн., на заходи у сфері охорони здоров"я (цукровий діабет) – 97,8 тис. грн.

На захищені статті видатків бюджету по галузі "Охорона здоров"я" спрямовано 1 млн. 561,6 тис. грн., що становить 91,3 % загальних видатків, а саме: на оплату праці працівників охорони здоров’я витрачено 243,9 тис. грн.; на придбання медикаментів – 30,4 тис. грн.; на енергоносії -  1 млн. 239,5 тис. грн., пільгові пенсії та медикаменти – 145,6 тис. грн.

Галузь “Соціальний захист  та соціальне забезпечення” за січень – березень 2020 року профінансовано у сумі  2 млн. 212,0 тис. грн. 

На утримання та забезпечення діяльності центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді  використано 89,8 тис. грн. Із загального обсягу касових видатків на оплату праці і нарахування на заробітну плату спрямовано 87,7 тис. грн. 

Видатки на забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв"язку із похилим віком, хворобою, інвалідністю, які надаються районним територіальним центром соціального обслуговування (надання соціальних послуг) становлять 2 млн. 57,6 тис. грн., що становить 97% до плану. Із загального обсягу кошторисних призначень, які  освоєно,  на заробітну плату з нарахуваннями  спрямовано 2 млн. 22,0 тис. грн., або 97,6% загального обсягу касових видатків. На оплату за спожиті енергоносії використано 27,4 тис. грн. 

 Видатків на надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги за звітний період проведено на суму 64,6 тис. грн.

По галузі Культура і мистецтво кошторисні призначення за звітний період використано у сумі 2 млн. 776,3 тис. грн. Із загальної суми витрат, на оплату праці і нарахування на заробітну плату направлено 88,8% (2 млн. 466,3 тис. грн.), на оплату за спожиті енергоносії використано 298,8 тис. грн. На забезпечення діяльності бібліотек використано – 888,6 тис. грн., забезпечення діяльності музеїв – 112,0 тис. грн., забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів – 1 млн. 604,2 тис. грн.

По галузі Фізична культура і спорт видатки на утримання та навчально – тренувальну роботу дитячої юнацької спортивної школи становлять 537,8 тис. грн., або 67,9% кошторисних призначень. Із загальної суми витрат, на оплату праці і нарахування на заробітну плату направлено 497,8 тис. грн. Питома вага заробітної плати в загальній сумі витрат складає 92,6%. На оплату енергоносіїв використано 38,1 тис. грн.

Фінансова підтримка  апарату Кобеляцької районної організації ВФСТ „Колос” за січень – березень 2020 року складає 34,6 тис. грн., або 93,8% кошторисних призначень. На фінансову підтримку спортивних споруд спрямовано 45,5 тис. грн., або 60,8% планових призначень, на фінансову підтримку для проведення навчально – тренувальної та спортивної роботи спрямовано 85,3тис. грн.

На виконання районної програми фінансової підтримки регіонального ландшафтного парку "Нижньоворсклянський" на 2016 - 2020 роки  спрямовано кошти в сумі 280,4 тис. грн., що більше касових видатків за перший квартал минулого року на 72,7 тис. грн.  

Видаткову частину  спеціального фонду районного бюджету виконано у сумі 4 млн. 967,0 тис. грн., що становить  42,7 % кошторисних призначень із змінами на рік.

Заборгованість

Станом на 01.04.2020 року кредиторська заборгованість по районному бюджету складає 1 млн. 32,4 тис. грн. У порівнянні з обсягом кредиторської заборгованості по районному бюджету на початок року (3 млн. 465,2 тис. грн.), її обсяг зменшився на 2 млн. 432,8 тис. грн. 

Заборгованість по заробітній платі працівникам бюджетних установ, розрахунках за спожиті енергоносії і комунальні послуги та за продукти харчування – відсутня.

По галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення"  по інших виплатах населенню (КЕКВ 2730) заборгованість становить 328,9 тис. грн., з якої: 301,4 тис. грн. - це прострочена заборгованість місцевого бюджету по наданих пільгах окремим категоріям громадян з оплати послуг зв"язку, компенсаційних виплатах на пільговий проїзд автомобільним транспортом  та залізничним транспортом; 27,5 тис. грн. – поточна заборгованість по наданню соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам; 29,9 тис. грн. - прострочена заборгованість по  інших заходах у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (оплата транспортних  послуг). Кредиторська заборгованість за незахищеними статтями районного бюджету за звітний період становить – 703,4 тис. грн., з якої 509,1 тис. грн. – прострочена.


Інформація

про виконання бюджету

Кобеляцького району

за І квартал 2020 року

                                                                                                           Доходи

Бюджет району за доходами загального та спеціального фондів бюджету (з урахуванням міжбюджетних трансфертів) за I квартал 2020 року   склав 70 млн. 255,2 тис. грн. В порівнянні з відповідним періодом 2019 року обсяг надходжень зменшився на 47 млн. 161,1 тис. грн. (за рахунок зменшення трансфертів на соціальний захист населення).

Планові показники за доходами загального та спеціального фондів (вже без урахування міжбюджетних трансфертів) виконано в сумі 39 млн. 264,5 тис. грн. В порівнянні з аналогічним періодом 2019 року обсяг надходжень збільшився на 5 млн. 884,5 тис. грн.

До загального фонду  бюджету  району зараховано податків та зборів у сумі 34 млн. 107,6 тис. грн., що складає 98,6 відсотка до уточненого плану на звітній період.

Міським, селищним і сільськими бюджетами отримано надходжень 16 млн. 280,2 тис. грн., що складає 106,5 % до уточненого плану.

Податки та збори, які отримано до загального фонду районного бюджету складають 17 млн. 827,4 тис. грн., або 92,3 % до уточнених планових завдань. Недоотримано до плану 1 млн. 481,9 тис. грн. В порівнянні з аналогічним періодом 2019 року надходження зросли на 1 млн. 834,6 тис. грн.

Податкових надходжень загального фонду зведеного  бюджету району за звітний період отримано 33 млн. 363,0 тис. грн., при уточненому плані  34 млн. 63,7 тис. грн.

Неподаткових надходжень загального фонду бюджету при уточненому плані на І квартал 531,3 тис. грн., отримано – 676,2 тис. грн.

Із 27 місцевих бюджетів району, 15 бюджетів забезпечили виконання планових показників дохідної частини загального фонду бюджету.

Обсяг міжбюджетних трансфертів, які отримав Кобеляцький районний бюджет до загального фонду з державного та місцевих бюджетів різних рівнів складає 30 млн. 439,4 тис. грн.

Видатки

Протягом  першого кварталу 2020 року здійснено видатків загального  та спеціального фондів зведеного бюджету району на суму 72 млн. 84,4 тис. грн., що менше показника за відповідний період 2019 року на 47 млн. 610,8 тис. грн. Видатки загального фонду складають 66 млн. 178,5 тис. грн., що менше 2019 року на 49 млн. 252,2 тис. грн. Видатки спеціального фонду бюджету становлять 5 млн. 905,8  тис. грн.

Із обсягу видатків загального фонду видатки на освіту склали – 63,5% (42 млн. 24,5 тис. грн.), на охорону здоров"я – 2,3 % (1 млн. 710,5 тис. грн.), соціальний захист та соціальне забезпечення – 3,8 % (2 млн. 495,0 тис. грн.), культуру і мистецтво – 4,5 % (2 млн. 981,7 тис. грн.), фізичну культуру і спорт – 1,3 % (856,9 тис. грн.).

Видатки на забезпечення діяльності районної, міської, селищної та сільських рад склали 9 млн. 623,9 тис. грн., що становить 14,5 % обсягу видатків загального фонду місцевих бюджетів.

На галузь "Житлово–комунальне господарство" використано 2 млн. 879,9 тис. грн.

Видатки на утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури з бюджетів місцевого самоврядування за рахунок коштів спеціального фонду – 20,3 тис. грн.

На забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони, а саме  Озерянської та Білицької місцевих пожежних команд видатки становлять по загальному фонду 414,0 тис. грн.

Видатки на охорону навколишнього природного середовища склали 280,4 тис. грн. (загальний фонд).    

Пріоритетними у виконанні видаткової частини місцевих бюджетів залишаються питання своєчасної виплати заробітної плати у бюджетній сфері, проведення розрахунків за спожиті бюджетними установами енергоносії та комунальні послуги, забезпечення інших виплат соціального спрямування.

Так, на оплату праці і нарахування на заробітну плату працівників бюджетної сфери по загальному фонду бюджету спрямовано 49 млн. 133,1 тис. грн., що складає 74,2 % від загальної суми видатків загального фонду бюджету району, на оплату за використані енергоносії – 6 млн. 439,4 тис. грн., або 9,7 %, на продукти харчування – 1 млн. 290,7 тис. грн. (2,0 %) на соціальні виплати населенню – 399,1 тис. грн., або 0,6 %.

Станом на 01.01.2020 року загальний обсяг коштів вільного залишку органів місцевого самоврядування (включаючи районний бюджет) складав 14 млн. 642,9 тис. грн., що більше обсягу залишку бюджетних коштів на 01.01.2019 року на 33%.  Впродовж звітного періоду бюджетами місцевого самоврядування розподілено таких залишків на суму 10 млн. 601,6 тис. грн., або 72,4%, в тому числі на видатки загального фонду – 4 млн. 307,6 тис. грн., на видатки спеціального фонду (бюджет розвитку) – 6 млн. 294,0 тис. грн.

Заборгованість

Станом на 01.04.2020 року дебіторська заборгованість по загальному фонду бюджетних установ становить 389,3 тис. грн. по галузям «Державне управління» та «Житлово-комунальне господарство».

Кредиторська заборгованість по районному бюджету станом на 01.04.2020 року становить 1 млн. 32,4 тис. грн. У порівнянні з обсягом заборгованості на початок року, її обсяг зменшився на 2 млн. 432,8 тис. грн.


Інформація

про виконання бюджету

Кобеляцького району

за 2019 рік

 

Доходи

Бюджет району за доходами загального та спеціального фондів бюджету (з урахуванням міжбюджетних трансфертів) за 2019 рік склав 419 млн. 782,9 тис.грн. В порівнянні з відповідним періодом 2018 року обсяг надходжень зменшився на 97 млн. 202,2 тис.грн.

Планові показники за доходами загального фонду (без урахування міжбюджетних трансфертів) виконано в сумі 150 млн. 369,1 тис.грн. або 96,6%. Недовиконання становить 12 млн. 685,5 тис.грн.

Податкових надходжень загального фонду зведеного  бюджету району за звітний період отримано 147 млн. 963,5 тис. грн., при уточненому плані – 153 млн. 807,7 тис. грн., з них:

- податок та збір на доходи фізичних осіб – 80 млн. 067,0 тис. грн. (54,1%),

- земельний податок та орендна плата з юридичних та фізичних осіб – 29 млн. 677,2 тис. грн. (20,1%),

- єдиний податок - 23 млн. 988,0 тис. грн. – (16,2%),        

- податки на нерухоме  майно – 2 млн. 146,9 тис. грн. (1,5%).

Неподаткових надходжень загального фонду зведеного бюджету за звітний період отримано 2 млн. 405,6 тис. грн., при уточненому плані 1 млн. 899,0 тис. грн., з них:

 • адміністративні збори та платежі – 2 млн. 007,2 тис. грн.,

 • державне мито – 169,0 тис. грн.,

 • інші неподаткові надходження –  270,8 тис. грн.

Із 27 місцевих бюджетів району, 25 бюджетами забезпечено виконання планових показників доходної частини загального фонду бюджету. Невиконання планових показників загального фонду по сільських бюджетах допустила Озерянська сільська рада – 41,8 тис.грн. (98,2%).

До складу доходів спеціального фонду бюджету району входять наступні податки та збори:

 • екологічний податок – 59,5 тис. грн.,

 • грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону НПС – 23,3 тис. грн.,

 • надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту – 56,4 тис.грн.,

 • власні надходження бюджетних установ - 13 млн. 080,9 тис. грн.,

 • кошти від продажу землі – 485,2 тис. грн.,

 • цільові фонди – 3 млн. 017,4 тис. грн.

Обсяг міжбюджетних трансфертів, які надійшли  до загального фонду районного бюджету з державного бюджету складає  88 млн. 451,8 тис. грн., в тому числі:

- базова дотація  з державного бюджету – 4 млн. 028,1 тис. грн.,

- освітня субвенція з державного бюджету – 71 млн. 410,2 тис. грн.,

- медична субвенція з державного бюджету - 6 млн. 424,9 тис. грн.,

- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально – економічного розвитку окремих територій  - 6 млн. 588,6 тис. грн.

Обсяг міжбюджетних трансфертів, які надійшли  до загального фонду районного бюджету з місцевих бюджетів різних рівнів складає  151 млн. 323,0 тис. грн., в тому числі:

- дотація з місцевого бюджету за рахунок стабілізаційної дотації з державного бюджету – 858,2 тис.грн.,

- додаткова дотація на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я - 10 млн. 161,2 тис. грн.,

- інші дотації з місцевого бюджету – 2 млн. 200,0 тис.грн.,

- субвенції  на соціальний захист  та соціальне забезпечення - 100 млн. 897,4 тис. грн.,

- субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок  коштів освітньої субвенції - 12 млн. 023,1 тис. грн.,

- субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 501,1 тис. грн.,

- субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти `Нова українська школа` за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 410,2 тис. грн.,

- субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я  за рахунок коштів медичної субвенції – 2 млн. 236,9 тис. грн.,

- субвенція з місцевого бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 218,6 тис. грн.,

- субвенції з місцевого бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету - 6 млн. 291,6 тис. грн.,

- субвенція з місцевого бюджету на утримання об`єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об`єктів спільного користування – 838,2 тис. грн.,

- субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах – 199,0 тис. грн.,

- інші субвенції з місцевого бюджету - 14 млн. 487,5 тис. грн.

До спеціального фонду районного бюджету надійшло іншої субвенції з місцевого бюджету  у сумі 9 млн. 535,7 тис. грн.

 

Видатки

За 2019 рік здійснено видатків загального та спеціального фондів зведеного бюджету району  у сумі 419 млн. 992,0 тис. грн., що менше показника за відповідний період 2018 року на 104 млн. 469,0 тис. грн. Видатки загального фонду складають 368 млн. 532,2 тис. грн., що менше 2018 року на 86 млн. 910,1тис. грн.. Видатки спеціального фонду бюджету становлять 50 млн. 459,7 тис. грн.

Із загального обсягу видатків загального фонду видатки на соціально – культурну сферу складають 81,1 % (298 млн. 950,2 тис. грн.), з них на освіту – 50,9 % (152 млн. 051,4 тис. грн.), на охорону здоров’я – 5,8 % (17 млн. 240,9 тис. грн.), соціальний захист та соціальне забезпечення – 37,5 % (112 млн. 108,0 тис. грн.), культуру і мистецтво – 4,2 % (12 млн. 663,3 тис. грн.), фізичну культуру і спорт – 1,6 % (4 млн. 886,6 тис. грн.).

Видатки на забезпечення діяльності районної, міської, селищної та сільських рад склали 39 млн. 519,2 тис. грн., що становить 10,7 % обсягу видатків загального фонду місцевих бюджетів.

На галузь "Житлово–комунальне господарство" використано 11 млн. 698,7 тис. грн.

Видатки на утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури з бюджетів місцевого самоврядування за рахунок коштів загального фонду склали 1 млн. 645,2 тис. грн., спеціального фонду – 1 млн. 510,5 тис. грн.

На забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони, а саме  Озерянської та Білицької місцевих пожежних команд видатки становлять по загальному фонду 1 млн. 654,7 тис. грн., спеціальному фонду – 1 млн. 353,1 тис. грн.

Видатки на охорону навколишнього природного середовища склали 1 млн. 267,7 тис. грн. по загальному фонду та 565,1 тис. грн. по спеціальному фонду.     

Пріоритетними у виконанні видаткової частини місцевих бюджетів залишаються питання своєчасної виплати заробітної плати у бюджетній сфері, проведення розрахунків за спожиті бюджетними установами енергоносії та комунальні послуги, забезпечення інших виплат соціального спрямування.

Так, на оплату праці і нарахування на заробітну плату працівників бюджетної сфери по загальному фонду бюджету спрямовано 202 млн. 791,9 тис. грн., що складає 55,0 % від загальної суми видатків загального фонду бюджету району, на соціальні виплати населенню – 104 млн. 880,3 тис. грн., або 28,5 %, на оплату за використані енергоносії – 19 млн. 483,9 тис. грн., або 5,3 %, на медикаменти та продукти харчування – 591,4 тис. грн. (0,2 %) та 3 млн. 538,9 тис. грн., відповідно (1,0 %).

Одним із проблемних питань протягом всього звітного періоду залишалося невиконання дохідної частини районного бюджету. З метою своєчасної та в повному обсязі виплати заробітної плати працівникам бюджетних установ, проведення розрахунків за спожиті енергоносії, за придбані медикаменти та продукти харчування постійно проводилася робота щодо оформлення та отримання в органах держказначейства у районі позичок на покриття тимчасових касових розривів, що виникають у процесі виконання бюджету. Так, за звітний період отримано позичок у сумі 70 млн. 239,0 тис. грн., які на кінець року повернуто в повному обсязі.

На виконання вимог статті 77 Бюджетного кодексу України та з метою підвищення рівня забезпеченості та збалансованості показників місцевих бюджетів району впродовж 2019 року сільськими, селищною та міською радами згідно рішень сесій додатково спрямовано вільні залишки бюджетних коштів.

 • Станом на 01.01.2019 року загальний обсяг коштів вільного залишку органів місцевого самоврядування (включаючи районний бюджет) складав 11 млн. 11,4 тис. грн., що менше обсягу залишку бюджетних коштів на 01.01.2018 року на 46%. Впродовж звітного періоду бюджетами місцевого самоврядування розподілено таких залишків на суму 10 млн. 533,1 тис. грн., або 96,3 %, в тому числі на видатки загального фонду – 6 млн. 797,1 тис. грн., на видатки спеціального фонду (передано до бюджету розвитку) – 3 млн. 736,0 тис. грн.

За економічною класифікацією видатків маємо такі напрями використання:

 • на оплату праці працівників – 1 млн. 402,1 тис. грн. (13,3 %);

 • на оплату енергоносіїв  - 18,6 тис. грн. (0,2 %);

 • на інші поточні видатки – 5 млн. 376,4 тис. грн. (51,0 %);

 • на капітальні видатки (передано до спеціального фонду) – 3 млн. 736,0  тис. грн. (35,5 %).

 

Кошти, отримані від перевиконання доходної частини загального фонду місцевих бюджетів району протягом 2019 року спрямовано за такими кодами економічної класифікації:

 • на оплату праці і нарахування на заробітну плату– 1 млн. 935,0 тис. грн.,

 • на оплату енергоносіїв – 23,5 тис. грн.,

 • на капітальні видатки (передано до спеціального фонду) – 1 млн. 815,6 тис. грн.,

 • інші видатки – 6 млн. 131,2 тис. грн.

 

Використання коштів спеціального фонду  бюджетних установ району за звітний період складає 50 млн. 459,7 тис. грн. Із загального обсягу видатків спеціального фонду, поточні видатки проведено на суму 4 млн. 714,4 тис. грн., капітальні видатки проведено на суму 45 млн. 745,3 тис. грн.

 

Заборгованість

За даними звітності, станом на 01.01.2020 року:

дебіторська заборгованість по загальному фонду бюджетних установ, що утримуються із місцевих бюджетів району становить 84,7 тис. грн. (незахищені видатки бюджету);  

кредиторська заборгованість по загальному фонду зведеного бюджету району становить 3 млн. 465,2 тис. грн. У порівнянні із заборгованістю на початок року, її обсяг зменшився на 17 млн. 245,8 тис. грн.

На звітну дату заборгованість по заробітній платі працівникам бюджетних установ та розрахунках за спожиті енергоносії – відсутня, по продуктах харчування заборгованість складає – 953,5 тис. грн., за оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 1 млн. 678,5 тис. грн.,  інші виплати населенню – 337,8 тис.грн., по незахищених статтях заборгованість складає – 495,4 тис.грн.

 


 

Інформація

про виконання бюджету Кобеляцького району

за 9 місяців 2019 року

Доходи

За січень - вересень 2019 року до бюджету району надійшло доходів загального та спеціального фондів з урахуванням міжбюджетних трансфертів 314 млн. 547,3 тис. грн. У порівнянні з відповідним періодом 2018 року, обсяг надходжень зменшився на 77 млн. 957,0 тис. грн.

Планові показники по податках та зборах загального фонду виконано  на 96,7%, що становить 105 млн. 33,3 тис. грн., при плані 108 млн. 628,4 тис. грн. Недоотримано надходжень у сумі 3 млн. 595,1 тис. грн. У порівнянні з аналогічним періодом 2018 року, обсяг надходжень збільшився на 8 млн. 725,8 тис. грн. (на 9,0%)

          Із загального обсягу податкових та неподаткових надходжень до міського, селищного і сільських бюджетів зараховано 48 млн. 780,1 тис. грн., що становить 46,4% усіх надходжень та виконано планові показники на 109,2 % до уточненого плану. Минулорічний показник надходжень становив 41 млн. 775,0 тис. грн. Приріст податків та зборів складає 7 млн. 5,1 тис. грн.

         До районного бюджету зараховано 56 млн. 253,2 тис. грн. – це 53,6% обсягу надходжень та виконано планові показники на 87,8 %,  недоотримано податків та зборів у сумі  7 млн. 785,4 тис. грн. Минулорічний показник надходжень становив 54 млн. 532,5 тис. грн. Приріст податків та зборів складає 1 млн. 720,7 тис. грн. (+3,2%).

           Податкових надходжень загального фонду зведеного  бюджету району за звітний період отримано 103 млн. 254,3 тис. грн., при уточненому плані – 107 млн. 269,4 тис. грн., з них:

         - податок та збір на доходи фізичних осіб – 55 млн. 933,1 тис. грн. (53,1%),

         - земельний податок та орендна плата з юридичних та фізичних осіб – 22 млн. 465,9 тис. грн. (21,8%),

         - єдиний податок - 14 млн. 643,0 тис. грн. – (14,2%),        

         - податки на нерухоме  майно – 1 млн. 543,5 тис. грн. (11,6%).

          Неподаткових надходжень загального фонду зведеного бюджету за звітний період отримано 1 млн. 779,0 тис. грн., при уточненому плані 1 млн. 359,0 тис. грн., з них:

 • адміністративні збори та платежі – 1 млн. 481,0 тис. грн.,

 • державне мито – 147,6 тис. грн.,

 • інші неподаткові надходження –  183,2 тис. грн.

Із 27 місцевих бюджетів району, 16 бюджетами забезпечено виконання планових показників доходної частини загального фонду бюджету. Найбільше невиконання планових показників загального фонду по сільських бюджетах допустили: Жуківська сільська рада – 180,7 тис грн. (75,6%), Придніпрянська сільська рада – 181,7 тис. грн. (84,3%), Червоноквітівська сільська рада – 100,9 тис.грн. (89,9%).

До складу доходів спеціального фонду бюджету району входять наступні податки та збори:

 • екологічний податок – 45,9 тис. грн.,

 • грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону НПС – 16,3 тис. грн.,

 • власні надходження бюджетних установ - 6 млн. 532,1 тис. грн.,

 • кошти від продажу землі – 453,9 тис. грн.,

 • цільові фонди – 79,9 тис. грн.

         Обсяг міжбюджетних трансфертів, які надійшли  до загального фонду районного бюджету з державного бюджету складає  69 млн. 89,4 тис. грн., в тому числі:

          - базова дотація  з державного бюджету – 3 млн. 21,3 тис. грн.,

- освітня субвенція з державного бюджету – 54 млн. 852,3 тис. грн.,

- медична субвенція з державного бюджету - 6 млн. 424,9 тис. грн.,

- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально – економічного розвитку окремих територій  - 4 млн. 790,9 тис. грн.

Обсяг міжбюджетних трансфертів, які надійшли  до загального фонду районного бюджету з місцевих бюджетів різних рівнів складає  124 млн. 805,6 тис. грн., в тому числі:

- додаткова дотація на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я - 9 млн. 932,1 тис. грн.,

         - субвенції  на соціальний захист  та соціальне забезпечення - 84 млн. 786,2 тис. грн.,

- субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок  коштів освітньої субвенції - 9 млн. 268,2 тис. грн.,

- субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 388,0 тис. грн.,

- субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти `Нова українська школа` за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 496,5 тис. грн.,

- субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я  за рахунок коштів медичної субвенції – 1 млн. 622,0 тис. грн.,

- субвенція з місцевого бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету - 222,6 тис. грн.,

- субвенції з місцевого бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету - 4 млн. 427,7 тис. грн.,

- субвенція з місцевого бюджету на утримання об`єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об`єктів спільного користування – 602,5 тис. грн.,

- субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах – 199,0 тис. грн.,

- субвенція з місцевого бюджету на реалізацію заходів спрямованих на підвищення якості освіти за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 1 млн. 299,5 тис. грн.,

          - інші субвенції з місцевого бюджету - 11 млн. 561,3 тис. грн.

            До спеціального фонду районного бюджету надійшло іншої субвенції з місцевого бюджету  у сумі 8 млн. 487,7 тис. грн.

 

Видатки

За 9 місяців 2019 року здійснено видатків загального  та спеціального фондів зведеного бюджету району  у сумі 302 млн. 384,2 тис. грн., що менше показника за відповідний період 2018 року на 88 млн. 750,4 тис. грн. Видатки загального фонду складають 279 млн. 774,8 тис. грн., що менше 2018 року на 86 млн. 910,1тис. грн.. Видатки спеціального фонду бюджету становлять 22 млн. 609,4 тис. грн.

Із загального обсягу видатків загального фонду видатки на соціально – культурну сферу складають 79,4 % (231млн. 28 тис. грн.), з них на освіту – 48,2 % (111 млн. 442,6 тис. грн.), на охорону здоров’я – 6,3 % (14 млн. 599,6 тис. грн.), соціальний захист та соціальне забезпечення – 40 % (92 млн. 403,2 тис. грн.), культуру і мистецтво – 3,8 % (8 млн. 877,2 тис. грн.), фізичну культуру і спорт – 1,7 % (3 млн. 705,4 тис. грн.).

Видатки на забезпечення діяльності районної, міської, селищної та сільських рад склали 27 млн. 986,0 тис. грн., що становить 10 % обсягу видатків загального фонду місцевих бюджетів.

На галузь "Житлово–комунальне господарство" використано 7 млн. 861,1 тис. грн.

Видатки на утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури з бюджетів місцевого самоврядування за рахунок коштів загального фонду склали 1 млн. 384,5 тис. грн., спеціального фонду – 247,5 тис. грн.

На забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони, а саме  Озерянської та Білицької місцевих пожежних команд видатки становлять по загальному фонду 1 млн. 176,8 тис. грн., спеціальному фонду – 23,1 тис. грн.

Видатки на охорону навколишнього природного середовища склали 963,1 тис. грн.  по загальному фонду та 145,3 тис. грн. по спеціальному фонду.     

Пріоритетними у виконанні видаткової частини місцевих бюджетів залишаються питання своєчасної виплати заробітної плати у бюджетній сфері, проведення розрахунків за спожиті бюджетними установами енергоносії та комунальні послуги, забезпечення інших виплат соціального спрямування.

Так, на оплату праці і нарахування на заробітну плату працівників бюджетної сфери по загальному фонду бюджету спрямовано 149 млн. 38,1 тис. грн., що складає 53,3 % від загальної суми видатків загального фонду бюджету району, на соціальні виплати населенню – 86 млн. 864,2 тис. грн., або 31 %, на оплату за використані енергоносії – 16 млн. 70,9 тис. грн., або 5,7 %, на медикаменти та продукти харчування – 531,6 тис. грн. (0,2 %) та 3 млн. 10,6 тис. грн., відповідно (1,1 %).

Одним із проблемних питань звітного періоду залишається невиконання дохідної частини районного бюджету. З метою своєчасної та в повному обсязі виплати заробітної плати працівникам бюджетних установ, проведення розрахунків за спожиті енергоносії, за придбані медикаменти та продукти харчування постійно проводилася робота щодо оформлення та отримання в органах держказначейства у районі позичок на покриття тимчасових касових розривів, що виникають у процесі виконання бюджету. Так, за звітний період отримано позичок у сумі 58 млн. 390,2 тис. грн., повернуто – 53 млн. 134,5 тис. грн. Станом на 01.10.2019 року невиконання доходів у районному бюджеті та постійна заборгованість по поверненню позичок не дає можливості для своєчасного здійснення фінансування зареєстрованих фінансових зобов'язань головними розпорядниками коштів районного бюджету, навіть за захищеними статтями бюджету. Відповідно, за кожен звітний період по районному бюджету існує кредиторська заборгованість.

На виконання вимог статті 77 Бюджетного кодексу України та з метою підвищення рівня забезпеченості та збалансованості показників місцевих бюджетів району впродовж січня – вересня 2019 року сільськими, селищною та міською радами згідно рішень сесій додатково спрямовано вільні залишки бюджетних коштів.

Станом на 01.01.2019 року загальний обсяг коштів вільного залишку органів місцевого самоврядування (включаючи районний бюджет) складав 11 млн. 11,4 тис. грн., що менше обсягу залишку бюджетних коштів на 01.01.2018 року на 46%. Впродовж звітного періоду бюджетами місцевого самоврядування розподілено таких залишків на суму 10 млн. 282,9 тис. грн., або 93,3 %, в тому числі на видатки загального фонду – 6 млн. 593,1 тис. грн., на видатки спеціального фонду (передано до бюджету розвитку) – 3 млн. 689,8 тис. грн. За галузями бюджетної сфери маємо такі напрями використання загального фонду бюджету:

 • на державне управління – 1 млн. 736,8 тис. грн.,

 • на соціальний захист та соціальне забезпечення – 157,1 тис. грн.,

 • культуру і мистецтво – 59,6 тис. грн.,

 • на фізичну культуру і спорт – 149,3 тис. грн.,

 • на житлово – комунальне господарство – 1 млн. 30,2 тис. грн.,

 • на економічну діяльність – 1 млн. 5,6 тис. грн.,

 • на іншу діяльність – 261,0 тис. грн.,

 • на міжбюджетні трансферти – 2 млн. 543,0 тис. грн.,

 • кошти передані із загального фонду до спеціального (бюджет розвитку) – 3 млн. 689,8 тис. грн.

За економічною класифікацією видатків маємо такі напрями використання:

 • на оплату праці працівників – 1 млн. 334,8 тис. грн. (13 %);

 • на оплату енергоносіїв  - 18,6 тис. грн. (0,2 %);

 • на інші поточні видатки – 5 млн. 239,7 тис. грн. (51 %);

 • на капітальні видатки (передано до спеціального фонду) – 3 млн. 689,8  тис. грн. (35,9 %).

 

Кошти, отримані від перевиконання доходної частини загального фонду місцевих бюджетів району станом на 01.10.2019 року, спрямовано за такими кодами економічної класифікації:

 • на оплату праці працівників – 929,7 тис. грн.,

 • на оплату енергоносіїв – 14,5 тис. грн.,

 • на капітальні видатки (передано до спеціального фонду) – 1 млн. 238,1 тис. грн.,

 • інші видатки – 2 млн. 792,0 тис. грн.

 

         Використання коштів спеціального фонду  бюджетних установ району за січень - вересень 2019 року складає 22 млн. 609,4 тис. грн. Із загального обсягу видатків спеціального фонду, поточні видатки проведено на суму 3 млн. 271,4 тис. грн., капітальні видатки проведено на суму 19 млн. 338,0 тис. грн. В складі  видатків спеціального фонду бюджету, видатки, проведені за рахунок коштів, отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами складають – 3 млн. 550,4 тис. грн., за рахунок коштів, отриманих з інших джерел власних надходжень – 3 млн. 246,3 тис. грн., видатки, проведені за рахунок доходів спеціального фонду бюджету, що направляються на спеціальні видатки становлять 15 млн. 812,7 тис. грн.

 

Заборгованість

За даними звітності, станом на 01.10.2019 року:

дебіторська заборгованість по загальному фонду бюджетних установ, що утримуються із місцевих бюджетів району становить 23,0 тис. грн., а саме по галузях державне управління – 22,0 тис. грн., соціальний захист та соціальне забезпечення – 1,0 тис. грн.;  

кредиторська заборгованість по загальному фонду становить 1 млн. 681,9 тис. грн. У порівнянні із заборгованістю на початок року, її обсяг зменшився на 19 млн. 29,1 тис. грн.

На звітну дату заборгованість по заробітній платі працівникам бюджетних установ та розрахунках за спожиті енергоносії – відсутня, по продуктах харчування заборгованість складає – 45,6 тис. грн., по виплатах, які проводяться за рахунок субвенцій з державного бюджету за надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату комунальних послуг – 64,4 тис. грн.,  надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного палива і скрапленого газу – 120,1 тис. грн.; надання пільг за рахунок коштів місцевих бюджетів з оплати послуг зв’язку, інших, передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян та компенсації за пільговий проїзд – 299,3 тис. грн.

 


Інформація

про виконання районного бюджету

Кобеляцького району

за 9 місяців 2019 року

         Видатків загального фонду районного бюджету з урахуванням міжбюджетних трансфертів за 9 місяців 2019 року проведено у сумі 237 млн. 367,2 тис. грн., або 85,6 % до уточненого плану на звітний період. У порівнянні з минулорічним показником, це на 91 млн. 826,9 тис. грн. менше.

Фінансування установ районного бюджету по галузях бюджетної сфери проведено за наступними напрямками:

- на  освіту використано кошти в сумі – 111 млн. 442,6 тис. грн., з яких на заробітну плату з нарахуваннями спрямовано 95 млн. 888,8 тис. грн., або 86%, з них за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету та освітньої субвенції з бюджету Бутенкіської ОТГ на оплату праці педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів використано 56 млн. 50,9 тис. грн., субвенції з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 112,6 тис.грн.; іншої субвенції з бюджету Бутенкіської ОТГ – 3 млн. 16,8 тис. грн. На оплату комунальних послуг та енергоносіїв  спрямовано 10 млн. 396,1 тис. грн.  (9,3 %), з них за рахунок коштів іншої субвенції Бутенківської ОТГ – 677,4 тис. грн.;

- на  охорону здоров’я використано 14 млн. 599,6 тис. грн., з яких на оплату праці з нарахуваннями - 8 млн. 552,8 тис. грн. (58,6 %), з них за рахунок медичної субвенції з державного бюджету та медичної субвенції з бюджету Бутенківської ОТГ - 7 млн. 59,1 тис. грн., іншої субвенції з бюджету Бутенківської ОТГ – 91,4 тис. грн., іншої субвенції від сільських бюджетів – 883,2 тис. грн. На оплату за спожиті енергоносії спрямовано 3 млн. 101,1 тис. грн. (21,2 %);

- на соціальний захист  та соціальне  забезпечення – 91 млн. 179,8 тис. грн., в тому числі на оплату праці і  нарахування  на  заробітну  плату  використано 6 млн. 305,9 тис. грн. (6,7 %), на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 65,9 тис. грн.;

- на галузь "Культура і мистецтво" спрямовано – 8 млн. 83,4 тис. грн., з яких на оплату праці з нарахуваннями використано – 7 млн. 332,1 тис. грн. (90,7%), на енергоносії та комунальні послуги – 664,5 тис. грн. (8,2 %);

- на фізичну культуру і спорт використано бюджетних коштів у сумі 2 млн. 610,5 тис. грн., з них на оплату праці – 2 млн. 114,9 тис. грн. (81 %), на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 213,0 тис. грн. (8,2 %);  

- на забезпечення діяльності районної ради використано 2 млн. 644,5 тис. грн., з них на оплату праці з нарахуваннями – 2 млн. 505,4 тис. грн. (94,7 %), оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 85,5 тис. грн. (3,2 %);

- на утримання РЛП "Нижньоворсклянський" використано кошти у сумі 953,3 тис. грн., з них на заробітну плату з нарахуваннями спрямовано 948,6 тис. грн.;  

- видатки на забезпечення діяльності районного трудового архіву склали за звітний період 283,8 тис. грн., з них на оплату праці з нарахуваннями  – 264,5 тис. грн. (93,2 %), на енергоносії – 12,7 тис. грн. (4,5 %).                       

         Протягом звітного періоду поточного року всі надходження податків та зборів, що надійшли до районного бюджету у обсязі 56 млн. 253,2 тис. грн., отримана базова дотація у сумі 3 млн. 21,3 тис. грн., дотація з місцевих бюджетів на здійснення переданих видатків у сфері освіти та охорони здоров’я у сумі 9 млн. 932,1 тис. грн. та позичка на покриття тимчасових касових розривів, що виникають у процесі виконання бюджету у обсязі 58 млн. 390,2 тис. грн. були спрямовані в першу чергу на погашення кредиторської заборгованості, яка станом на 01.01.2019 року за захищеними статтями бюджету склала 3 млн. 663,8 тис. грн. (в тому числі по енергоносіях – 2 млн. 638,9 тис. грн.) та на оплату поточних видатків на заробітну плату, енергоносії, придбання продуктів харчування, медикаментів.

На повернення отриманих в управлінні Держказначейства позик щоденно здійснюється відрахування 80% усіх надходжень до районного бюджету, відповідно станом на 01.10.2019 повернено 53 млн. 134,5 тис. грн.

Залишок надходжень у розмірі 20%  не дає можливості своєчасно провести розрахунки за захищеними статтями районного бюджету, внаслідок чого на звітну дату виникла заборгованість по продуктах харчування у сумі 45,6 тис. грн. По оплаті праці працівників бюджетних установ, що фінансуються за рахунок коштів районного бюджету та по розрахунках за спожиті бюджетними установами енергоносії та комунальні послуги заборгованість відсутня.

 

Основними проблемами виконання районного бюджету 2019 року є:

 

1) необхідність погашення кредиторської заборгованості за захищеними і незахищеними статтями видатків, яка склалася на початок року (станом на 01.10.2019 року залишок непогашеної заборгованості по незахищених статтях бюджету становив – 185,1 тис. грн., за захищеними статтями (пільги) - 205,3 тис. грн.;

2) невиконання дохідної частини районного бюджету і відповідно відсутність коштів на котловому рахунку. За звітний період поточного року виконання дохідної частини районного бюджету становить 87,8 %, або менше планових показників на 7 млн. 785,4 тис. грн.;

3) обсяг позичок на покриття тимчасових касових розривів, що виникають у процесі виконання районного бюджету, наданих управлінням Держказначейства часто не дозволяє профінансувати захищені статті. Позички надаються у розмірі не більше граничного обсягу, а у випадку менших ніж передбачалося розрахунком надходжень податків та зборів в період розгляду документів (2 дні) не коригується. У січні – вересні підготовлено документи на отримання позики згідно зареєстрованих фінансових зобов’язань головними розпорядниками коштів на загальну суму 78 млн. 525,9 тис. грн., фактично надано позик за рахунок коштів єдиного казначейського рахунка у сумі 58 млн. 390,2 тис. грн.  Станом на 01.10.2019 року заборгованість по позичці становить – 5 млн. 255,7 тис. грн.

Враховуючи критичну ситуацію, яка склалася у районному бюджеті та з метою недопущення надалі кредиторської заборгованості за захищеними статтями бюджету, пропонується вжити наступні заходи:

- перенести терміни виплати заробітної плати за І та ІІ половину місяця;

- видатки із стимулювання, преміювання працівників здійснювати виключно після погашення будь – якої кредиторської заборгованості, в тому числі простроченої;

- встановити контроль за використанням енергоносіїв відповідно до встановлених лімітів споживання, не допускаючи їх збільшення;

- до погашення кредиторської заборгованості не брати бюджетних зобов’язань за незахищеними статтями видатків.  


Інформація

про виконання бюджету Кобеляцького району

 за перше півріччя 2019 року

Доходи

Бюджет району за доходами загального та спеціального фондів бюджету (з урахуванням міжбюджетних трансфертів) за I півріччя 2019 року   склав 226 млн. 250,8 тис. грн. В порівнянні з відповідним періодом 2018 року обсяг надходжень зменшився на 72 млн. 297,2 тис. грн..

Планові показники за доходами загального та спеціального фондів (без урахування міжбюджетних трансфертів) виконано в сумі 71 млн. 438,6 тис. грн., при плані 73 млн. 248,0 тис. грн. або 97,5 %. Недовиконання становить 1 млн. 809,4 тис. грн..

          До загального фонду міського, селищного і сільських бюджетів зараховано 29 млн. 931,9 тис. грн., що складає 113 % до уточненого плану. До районного бюджету -  35 млн. 840,6 тис. грн., або 89,2 % до уточнених планових завдань,  недоотримано податків та зборів у сумі  4 млн. 329,6 тис. грн.

           Податкових надходжень загального фонду зведеного  бюджету району за звітний період отримано 64 млн. 696,5 тис. грн., при уточненому плані  65 млн. 734,0 тис. грн. Найбільшу питому вагу по сплаті до бюджету займають:

         - податок та збір на доходи фізичних осіб – 35 млн. 619,0 тис. грн. (89,0%),

         - плата за землю – 13 млн. 424,4 тис. грн. (108,2%),

         - єдиний податок - 9 млн. 572,6 тис. грн. – 108,7% до плану,        

         - податок на нерухоме  майно – 889,3 тис. грн. (241,2%).

          Неподаткових надходжень загального фонду бюджету при уточненому плані на  1 півріччя отримано – 1млн. 76,0 тис. грн. З них найбільшу питому вагу займають:

 • адміністративний збір  -  765,4 тис. грн.,

 • державне мито – 106,9 тис. грн.,

 • інші надходження – 62,8 тис. грн.

Із 27 місцевих бюджетів району, 16 бюджетів забезпечили виконання планових показників дохідної частини загального фонду бюджету. Найбільше недовиконання планових показників за доходами загального фонду допустили Орлицька сільська рада -136,6 тис грн., Придніпрянська сільська рада – 130,0 тс.грн. та Червоноквітівська сільська рада – 310,7 тис.грн.

До складу доходів спеціального фонду бюджету району входять наступні податки та збори:

 • екологічний податок – 34,4 тис. грн.,

 • грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону НПС – 7,3 тис. грн.,

 • власні надходження бюджетних установ - 5 млн. 129,9 тис. грн.,

 • кошти від продажу землі – 424,1 тис. грн.,

 • цільові фонди – 66,9 тис. грн.

                    Обсяг міжбюджетних трансфертів, які отримав Кобеляцький районний бюджет до загального фонду з державного та місцевих бюджетів інших рівнів складає 151 млн. 913,4 тис. грн. з них:

          - базової дотації  з державного бюджету – 2 млн. 14,2 тис. грн.,

- додаткової дотації на здійснення переданих з державного бюджету видатків на утримання закладів освіти та охорони здоров'я - 9 млн. 166,1 тис. грн.,

- освітньої субвенції з державного бюджету – 43 млн. 988,8 тис. грн.,

- медичної субвенції з державного бюджету - 6 млн. 424,9 тис. грн.,

- субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально – економічного розвитку окремих територій  - 3 млн. 480,0 тис. грн.;

         - субвенцій з місцевого бюджету  на соціальний захист населення - 66 млн. 513,3 тис. грн.,

- субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок  коштів освітньої субвенції надійшло 7 млн. 391,6 тис. грн.

- субвенції з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 252,0 тис. грн.

- субвенції з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти `Нова українська школа` за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету - 467,6 тис. грн.

-субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я  за рахунок коштів медичної субвенції – 1 млн. 292,7 тис. грн., що відповідає запланованому.

- субвенції з місцевого бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету надійшло 222,6 тис. грн.

-субвенції з місцевого бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету надійшло 1 млн. 426,7 тис. грн.

-субвенції з місцевого бюджету на утримання об`єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об`єктів спільного користування отримано 387,6 тис. грн.

          - іншої субвенції з місцевого бюджету по загальному фонду отримано в сумі 8 млн. 885,2 тис. грн..     

- іншої субвенції з місцевого бюджету по спеціальному фонду надійшло 2 млн.898,8 тис. грн.

 

Видатки

Протягом  першого півріччя 2019 року здійснено видатків загального  та спеціального фондів зведеного бюджету району на суму 217 млн. 257,6 тис. грн., що менше показника за відповідний період 2018 року на 79 млн. 742,0 тис. грн. Видатки загального фонду складають 208 млн. 378,3 тис. грн., що менше 2018 року на 74 млн. 366,9 тис. грн.. Видатки спеціального фонду бюджету становлять 8 млн. 879,3 тис. грн.

Із загального обсягу видатків загального фонду видатки на соціально – культурну сферу складають 85,6 % (178 млн. 269,6 тис. грн.), з них на освіту – 48,0 % (85 млн. 600,8 тис. грн.), на охорону здоров’я – 7,3 % (12 млн. 941,7 тис. грн.), соціальний захист та соціальне забезпечення – 40,2 % (71 млн. 575,6 тис. грн.), культуру і мистецтво – 3,2 % (5 млн. 784,2 тис. грн.), фізичну культуру і спорт – 1,3 % (2 млн. 367,3 тис. грн.).

Видатки на забезпечення діяльності районної, міської, селищної та сільських рад склали 17 млн. 818,7 тис. грн., що становить 8,6 % обсягу видатків загального фонду місцевих бюджетів.

На галузь "Житлово–комунальне господарство" використано 5 млн. 268,3 тис. грн.

Видатки на утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури з бюджетів місцевого самоврядування за рахунок коштів загального фонду склали 612,4 тис. грн., спеціального фонду – 247,5 тис. грн.

На забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони, а саме  Озерянської та Білицької місцевих пожежних команд видатки становлять по загальному фонду 766,4 тис. грн., спеціальному фонду – 23,1 тис. грн.

Видатки на охорону навколишнього природного середовища склали 497,6 тис. грн. (загальний фонд).     

Пріоритетними у виконанні видаткової частини місцевих бюджетів залишаються питання своєчасної виплати заробітної плати у бюджетній сфері, проведення розрахунків за спожиті бюджетними установами енергоносії та комунальні послуги, забезпечення інших виплат соціального спрямування.

Так, на оплату праці і нарахування на заробітну плату працівників бюджетної сфери по загальному фонду бюджету спрямовано 105 млн. 561,6 тис. грн., що складає 50,7 % від загальної суми видатків загального фонду бюджету району, на соціальні виплати населенню – 67 млн. 967,3 тис. грн., або 32,6 %, на оплату за використані енергоносії – 14 млн. 896,3 тис. грн., або 7,1 %, на медикаменти та продукти харчування – 450,1 тис. грн. (0,2 %) та 2 млн. 162,7 тис. грн., відповідно (1,0 %).

Одним із проблемних питань звітного періоду залишається невиконання дохідної частини районного бюджету. З метою своєчасної та в повному обсязі виплати заробітної плати працівникам бюджетних установ, проведення розрахунків за спожиті енергоносії, за придбані медикаменти та продукти харчування постійно проводиться робота щодо оформлення та отримання в органах держказначейства у районі позичок на покриття тимчасових касових розривів, що виникають у процесі виконання бюджету. Так, за звітний період отримано позичок у сумі 42 млн. 110,0 тис. грн., повернуто - 35 млн. 386,0 тис. грн. Станом на 01.07.2019 року невиконання доходів у районному бюджеті та постійна заборгованість по поверненню позичок не дає можливості для своєчасного здійснення фінансування зареєстрованих фінансових зобов'язань головними розпорядниками коштів районного бюджету, навіть за захищеними статтями бюджету. Відповідно, за кожен звітний період по районному бюджету існує кредиторська заборгованість.

На виконання вимог статті 77 Бюджетного кодексу України та з метою підвищення рівня забезпеченості та збалансованості показників місцевих бюджетів району впродовж січня – червня 2019 року сільськими, селищною та міською радами згідно рішень сесій додатково спрямовано вільні залишки бюджетних коштів.

Станом на 01.01.2019 року загальний обсяг коштів вільного залишку органів місцевого самоврядування (включаючи районний бюджет) складав 11 млн. 11,4 тис. грн., що менше обсягу залишку бюджетних коштів на 01.01.2018 року на 46%. Впродовж звітного періоду бюджетами місцевого самоврядування розподілено таких залишків на суму 8 млн. 685,4 тис. грн., або 78,8 %, в тому числі на видатки загального фонду – 5 млн. 876,2 тис. грн., на видатки спеціального фонду (бюджет розвитку) – 2 млн. 809,2 тис. грн. За галузями бюджетної сфери маємо такі напрями використання загального фонду бюджету:

 • на державне управління – 1 млн. 397,7 тис. грн.,

 • на соціальний захист та соціальне забезпечення – 95,1 тис. грн.,

 • культуру і мистецтво – 50,6 тис. грн.,

 • на фізичну культуру і спорт – 130,2 тис. грн.,

 • на житлово – комунальне господарство – 831,7 тис. грн.,

 • на економічну діяльність – 1 млн. 5,6 тис. грн.,

 • на іншу діяльність – 261,0 тис. грн.,

 • на міжбюджетні трансферти – 2 млн. 104,3 тис. грн.,

 • кошти передані із загального фонду до спеціального (бюджет розвитку) – 2 млн. 809,2 тис. грн.

За економічною класифікацією видатків маємо такі напрями використання:

 • на оплату праці працівників – 962,3 тис. грн. (11,1 %);

 • на оплату енергоносіїв  - 18,6 тис. грн. (0,2 %);

 • на інші поточні видатки – 4 млн. 895,3 тис. грн. (56,4 %);

 • на капітальні видатки (передано до спеціального фонду) – 2 млн. 809,2  тис. грн. (31,4 %).

Кошти, отримані від перевиконання доходної частини загального фонду місцевих бюджетів району станом на 01.07.2019 року, спрямовано за такими кодами економічної класифікації:

 • на оплату праці працівників – 180,8 тис. грн.,

 • на оплату енергоносіїв – 3,0 тис. грн.,

 • на капітальні видатки (передано до спеціального фонду) – 483,7 тис. грн.,

 • інші видатки – 1 млн. 893,2 тис. грн.

         Використання коштів спеціального фонду  бюджетних установ району за перше півріччя 2019 року складає 8 млн. 879,3 тис. грн. Із загального обсягу видатків спеціального фонду, поточні видатки проведено на суму 2 млн. 141,0 тис. грн., капітальні видатки проведено на суму 6 млн. 738,3 тис. грн.. В складі  видатків спеціального фонду бюджету, видатки, проведені за рахунок коштів, отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами складають – 2 млн. 317,3 тис. грн., за рахунок коштів, отриманих з інших джерел власних надходжень – 2 млн. 811,0 тис. грн., видатки, проведені за рахунок доходів спеціального фонду бюджету, що направляються на спеціальні видатки становлять 3 млн. 751,0 тис. грн.

Заборгованість

За даними звітності, станом на 01.07.2019 року:

дебіторська заборгованість по загальному фонду бюджетних установ, що утримуються із місцевих бюджетів району становить 45,6 тис. грн., а саме по галузях державне управління – 43,5 тис. грн., соціальний захист та соціальне забезпечення – 2,1 тис. грн.;  

кредиторська заборгованість існує по районному бюджету, та станом на 01.07.2019 року становить 3 млн. 315,7 тис. грн. У порівнянні із сумою заборгованості на початок року, її обсяг зменшився на 17 млн. 395,3 тис. грн.

Заборгованість по заробітній платі працівникам бюджетних установ, які фінансуються за рахунок коштів районного бюджету складала 580,0 тис. грн., по розрахунках за спожиті енергоносії і комунальні послуги заборгованість становить 120,2 тис. грн.  По інших захищених видатках рахується заборгованість: за продукти харчування – 481,3 тис. грн., по виплатах, які проводяться за рахунок субвенцій з державного бюджету за надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату комунальних послуг – 143,1 тис. грн. та  надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного палива і скрапленого газу – 261,9 тис. грн.; надання пільг за рахунок коштів місцевих бюджетів з оплати інших пільг, послуг зв’язку, пільгового проїзду – 323,5 тис. грн.

 


Інформація

про виконання районного бюджету

Кобеляцького району

за І півріччя 2019 року

         Видатків загального фонду районного бюджету з урахуванням міжбюджетних трансфертів за І півріччя 2019 року проведено у сумі 181 млн. 89,6 тис. грн., або 84,9 % до уточненого плану на звітний період. У порівнянні з минулорічним показником, це на 79 млн. 969,8 тис. грн. менше.

Фінансування установ районного бюджету по галузях бюджетної сфери проведено за наступними напрямками:

- на  освіту використано кошти в сумі – 85 млн. 600,8 тис. грн., з яких на заробітну плату з нарахуваннями спрямовано 72 млн. 384,8 тис. грн., або 84,6%, з них за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету та освітньої субвенції з бюджету Бутенкіської ОТГ на оплату праці педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів використано 44 млн. 572,4 тис. грн., субвенції з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 66,5 тис.грн.; іншої субвенції з бюджету Бутенкіської ОТГ – 2 млн. 350,0 тис. грн. На оплату комунальних послуг та енергоносіїв  спрямовано 9 млн. 820,6 тис. грн.  (11,5 %), з них за рахунок коштів іншої субвенції Бутенківської ОТГ – 610,2 тис. грн.;

- на  охорону здоров’я використано 12 млн. 941,7 тис. грн., з яких на оплату праці з нарахуваннями - 7 млн. 989,2 тис. грн. (61,7 %), з них за рахунок медичної субвенції з державного бюджету та медичної субвенції з бюджету Бутенківської ОТГ - 7 млн. 59,1 тис. грн., іншої субвенції з бюджету Бутенківської ОТГ – 87,8 тис. грн., іншої субвенції від сільських бюджетів – 323,3 тис. грн. На оплату за спожиті енергоносії спрямовано 2 млн. 874,1 тис. грн. (22,2 %);

- на соціальний захист  та соціальне  забезпечення – 70 млн. 860,8 тис. грн., в тому числі на оплату праці і  нарахування  на  заробітну  плату  використано 3 млн. 197,3 тис. грн. (4,5 %), на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 61,8 тис. грн.;

- на галузь "Культура і мистецтво" спрямовано – 5 млн. 302,7 тис. грн., з яких на оплату праці з нарахуваннями використано – 4 млн. 642,7 тис. грн. (87,6%), на енергоносії та комунальні послуги – 628,7 тис. грн. (11,9 %);

- на фізичну культуру і спорт використано бюджетних коштів у сумі 1 млн. 641,0 тис. грн., з них на оплату праці – 1 млн. 258,7 тис. грн. (76,7 %), на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 174,6 тис. грн. (10,6 %);  

- на забезпечення діяльності районної ради використано 1 млн. 701,8 тис. грн., з них на оплату праці з нарахуваннями – 1 млн. 594,9 тис. грн. (93,7 %), оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 83,7 тис. грн. (4,9 %);

- на утримання РЛП "Нижньоворсклянський" використано кошти у сумі 497,6 тис. грн., всі вони спрямовані на заробітну плату з нарахуваннями;  

- видатки на забезпечення діяльності районного трудового архіву склали за звітний період 193,2 тис. грн., з них на оплату праці з нарахуваннями  – 177,7 тис. грн. (92 %), на енергоносії – 12,4 тис. грн. (6,4 %).                       

         Протягом звітного періоду поточного року всі надходження податків та зборів, що надійшли до районного бюджету у обсязі 35 млн. 840,6 тис. грн., отримана базова дотація у сумі 2 млн. 14,2 тис. грн., дотація з місцевих бюджетів на здійснення переданих видатків у сфері освіти та охорони здоров"я у сумі 9 млн. 166,2 тис. грн. та позичка на покриття тимчасових касових розривів, що виникають у процесі виконання бюджету у обсязі 42 млн. 110,0 тис. грн. були спрямовані в першу чергу на погашення кредиторської заборгованості, яка станом на 01.01.2019 року за захищеними статтями бюджету склала 3 млн. 663,8 тис. грн. (в тому числі по енергоносіях – 2 млн. 638,9 тис. грн.) та на оплату поточних видатків на заробітну плату, енергоносії, придбання продуктів харчування, медикаментів.

На повернення отриманих в управлінні Держказначейства позик щоденно здійснюється відрахування 80% усіх надходжень до районного бюджету, відповідно станом на 01.07.2019 повернено 35 млн. 386,0 тис. грн.

Залишок надходжень у розмірі 20% не дає можливості вчасно провести розрахунки за захищеними статтями районного бюджету. Відповідно, на 01.07.2019 року маємо кредиторську заборгованість по оплаті праці працівникам бюджетних установ, що фінансуються за рахунок коштів районного бюджету,  яка становить – 762,7 тис. грн. (з них по розпорядниках коштів – 580,0 тис .грн., по одержувачах бюджетних коштів – 182,7 тис. грн.); по розрахунках за спожиті бюджетними установами енергоносії та комунальні послуги становить 125,8 тис. грн. (з них по розпорядниках коштів – 120,2 тис. грн., по одержувачах бюджетних коштів – 5,6 тис. грн.).

Основними причинами виникнення вищезазначеної проблеми є:

1) необхідність погашення кредиторської заборгованості за захищеними і незахищеними статтями видатків, яка склалася на початок року;

2) невиконання дохідної частини районного бюджету і відповідно відсутність коштів на котловому рахунку. За звітний період поточного року виконання дохідної частини районного бюджету становить 89,2 %, або менше планових показників на 4 млн. 329,6 тис. грн.;

3) обсяг позичок на покриття тимчасових касових розривів, що виникають у процесі виконання районного бюджету, наданих управлінням Держказначейства у розмірі граничного обсягу, а не до фактичної потреби. У січні – червні підготовлено документи на отримання позики згідно зареєстрованих фінансових зобов’язань головними розпорядниками коштів на загальну суму 62 млн. 39,3 тис. грн., фактично надано позики за рахунок коштів єдиного казначейського рахунка у сумі 42 млн. 110,0 тис. грн.  Станом на 01.07.2019 року заборгованість по позичці становить – 6 млн. 724,0 тис. грн.

Враховуючи критичну ситуацію, яка склалася у районному бюджеті та з метою недопущення надалі кредиторської заборгованості за захищеними статтями бюджету, пропонується вжити наступні заходи:

- перенести терміни виплати заробітної плати за І та ІІ половину місяця;

- видатки із стимулювання, преміювання працівників здійснювати виключно після погашення будь – якої кредиторської заборгованості, в тому числі простроченої;

- встановити контроль за використанням енергоносіїв відповідно до встановлених лімітів споживання, не допускаючи їх збільшення;

- до погашення кредиторської заборгованості не брати бюджетних зобов’язань за незахищеними статтями видатків. 


Інформація

про виконання районного бюджету Кобеляцького району

за І квартал 2019 року

За підсумками виконання районного бюджету Кобеляцького району за І квартал 2019 року, маємо такі результати:

Доходи

За І квартал  2019 року  до районного бюджету надійшло податків та зборів загального і спеціального фондів (без урахування трансфертів з Державного бюджету)  у сумі  17 млн. 638,2 тис. грн., при плані  17 млн. 897,0 тис. грн., що становить 98,5 відсотка до уточненого  плану. Недовиконання становить  258,8 тис. грн. В порівнянні з отриманими доходами за відповідний період 2018 року надходження збільшилися на 1 млн. 559,7 тис. грн.

Із загальної суми надходжень бюджету податки та збори загального фонду складають 15 млн. 992,8 тис. грн., або 93,2 % до уточнених планових завдань, або  недоотримано податків та зборів у сумі  1 млн. 184,2 тис. грн.

Основним бюджетоутворюючим  джерелом районного бюджету є податок  та збір на доходи фізичних осіб, який складає 99,3 % обсягу надходжень до загального фонду бюджету. Даного податку отримано  15  млн. 878,7 тис. грн., або 92,3 %, до плану (невиконання становить 1 млн. 207,5 тис. грн.). В порівнянні з відповідним періодом минулого року обсяг надходжень збільшився  на 1 млн. 326,3 тис. грн., або на 9,1 %.

Рентної плата за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування надійшло у сумі 15,8 тис. грн.

Адміністративного збору за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців та громадських формувань отримано 21,3 тис. грн., за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень – 62,9 тис. грн., адміністративних штрафів та інших санкцій – 0,9 тис. грн.

Інші надходження склали 13,2 тис. грн. - це кошти отримані, як відшкодування витрат за рішеннями суду.

Базової дотації  з державного бюджету отримано – 1 млн. 7,1  тис. грн.,                  

Дотації з місцевого бюджету  на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров"я за рахунок  відповідної додаткової дотації з державного бюджету надійшло в сумі 2 млн. 536,9 тис. грн.

Освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам надійшло 16 млн. 495,8 тис.грн., що відповідає запланованому.

Медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам отримано в сумі 6 млн. 424,9 тис.грн., відповідно до планових призначень.

Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій - 1 млн. 400,0 тис.грн.

          Субвенцій з державного бюджету на надання пільг окремим категоріям громадян та субсидій населенню, виплату допомоги сім’ям з дітьми та на дітей – сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування отримано – 47 млн. 184,7 тис. грн., що становить 98,0 % до затвердженого.

Субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок  коштів освітньої субвенції надійшло 2 млн. 822,2 тис.грн.

Субвенції з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 90,4 тис.грн.

Субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров"я  за рахунок коштів медичної субвенції – 690,6 тис. грн., що відповідає запланованому.

Субвенції з місцевого бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету надійшло 222,6 тис. грн.

Іншої субвенції з місцевого бюджету по загальному фонду отримано в сумі 3 млн. 437,4 тис.грн..

Доходи спеціального фонду районного бюджету з урахуванням міжбюджетних трансфертів виконано на 185,7 %. Із запланованих  946,5 тис. грн. отримано 1 млн. 757,3 тис. грн., що на 810,8 тис. грн. більше.

          Власних надходжень бюджетних установ отримано 1 млн. 645,4  тис. грн., з яких: плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством надійшло 526,4 тис. грн., плати за оренду майна бюджетних установ – 8,3 тис. грн., надходження бюджетних установ від реалізації майна – 6,0 тис. грн., благодійні внески, гранти та дарунки –1 млн. 44,6 тис. грн.,  кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів –  60,1 тис. грн.

Іншої субвенції з місцевого бюджету по спеціальному фонду надійшло 111,9 тис. грн.

Видатки

         Видатки загального фонду районного бюджету з урахуванням міжбюджетних трансфертів за перший квартал 2019 року освоєно в сумі 102 млн. 808,2 тис. грн., або 85,1 % до уточненого плану та менше видатків за перший квартал 2018 року на 46 млн. 266,8 тис. грн.

Фінансування установ районного бюджету по галузях бюджетної сфери проведено за наступними напрямками: на  освіту використано кошти в сумі – 37 млн. 261,0 тис. грн., що становить  76,4% до уточнених призначень та на 4 млн. 243,8 тис. грн. більше видатків аналогічного періоду 2018 року; на  охорону здоров’я – 10 млн. 368,3 тис. грн. (80,8 % до плану), що менше показника першого кварталу 2018 року на 2 млн. 309,9 тис. грн.; соціальний захист  та соціальне забезпечення –  49 млн. 367,0 тис. грн. (97,1% запланованого), або на 49 млн. 545,8 тис. грн. (50%) менше минулорічного показника; на галузь  "Культура і мистецтво" – 2 млн. 668,5 тис. грн. (виконання 70,1%) та на 41,6 тис. грн. менше видатків першого кварталу 2018 року; на фізкультуру і спорт спрямовано – 601,4 тис. грн. (50,9% ) та на 247,9 тис. грн. менше профінансованого у січні – березні 2018 року; на органи місцевого самоврядування – 907,5 тис. грн. (79,6%), на іншу діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів використано – 207,7 тис. грн.

         За звітний період, в першу чергу бюджетні кошти спрямовувались на захищені статті, а саме: на оплату праці і нарахування на заробітну плату спрямовано 43 млн. 478,2 тис. грн., або на 744,0 тис. грн. більше відповідних видатків за перший квартал 2018 року, на медикаменти – 445,7 тис. грн., на продукти харчування використано 1 млн. 111,4 тис. грн., або більше на 270,7 тис. грн. минулого року, на оплату енергоносіїв 7 млн. 723,5 тис. грн., або на 632,4 тис. грн. більше касових видатків за січень – березень минулого року.

Загалом, видатки на захищені статті бюджету за звітний період склали 100 млн. 621,1 тис. грн., або 97,9% проведених касових видатків.

 

         Детальніше по галузям маємо такі показники: із загальної суми видатків на утримання районної ради та районного трудового архіву по галузі "Державне управління", спрямовано 907,5 тис. грн., що більше видатків аналогічного періоду 2018 року на 195,8 тис. грн. Витрати на захищені статті бюджету склали – 883,7 тис. грн. ( на оплату праці і нарахування на заробітну плату – 868,1 тис. грн., на оплату за спожиті енергоносії – 15,6 тис. грн.).

         Галузь Освіта профінансовано у сумі 37 млн. 261,0 тис. грн., що становить 76,4% уточненого плану на квартал.

Із загальної суми видатків на галузь “Освіта”, витрати на надання дошкільної освіти склали 5 млн. 769,2 тис. грн., або 15,5% обсягу видатків на галузь, видатки на надання загальної середньої освіти за звітний квартал склали - 28 млн. 145,5 тис. грн., що становить 75,5 % загального обсягу видатків по галузі, на надання спеціальної освіти школами естетичного виховання використано 1 млн. 762,0 тис. грн.

 Із загального обсягу фінансування, за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам проведено видатків на оплату праці педагогічним працівникам у сумі 15 млн. 826,8 тис. грн.; за рахунок субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції, отриманої із бюджету Бутенківської ОТГ – 1 млн. 736,3 тис. грн., із обласного бюджету на утримання інклюзивно -  ресурсного центру – 203,4 тис. грн.; за рахунок субвенції з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами – 38,3 тис. грн.; за рахунок дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров"я за рахунок відповідної дотації з державного бюджету (на оплату праці непедагогічним працівникам та утримання закладів) – 449,7 тис. грн., за рахунок іншої субвенції, отриманої із сільських бюджетів та бюджету Бутенківської ОТГ – 927,2 тис. грн.

За звітний період на оплату праці і нарахування на заробітну плату працівників освіти використано 30 млн. 25,9 тис. грн., на продукти харчування – 1 млн. 18,3 тис. грн., оплату енергоносіїв та комунальних послуг – 5 млн. 770,6 тис. грн.

         На утримання закладів охорони здоров’я спрямовано 10 млн. 678,3 тис грн., або 80,8% бюджетних призначень, з яких видатки проведені за рахунок медичної субвенції склали – 6 млн. 480,1 тис. грн., за рахунок субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров"я за рахунок коштів медичної субвенції, отриманої із бюджету Бутенківської ОТГ – 1 млн. 188,7 тис. грн., за рахунок дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів охорони здоров"я за рахунок відповідної дотації з державного бюджету на оплату енергоносіїв – 1 млн. 80,4 тис. грн., за рахунок іншої субвенції, отриманої із сільських бюджетів та бюджету Бутенківської ОТГ – 9,7 тис. грн.

Із загального обсягу видатків на галузь, видатки на багатопрофільну стаціонарну медичну допомогу населенню склали 9 млн. 696,5 тис. грн., на первинну медичну допомогу населенню – 267,8 тис. грн., на інші заклади у сфері охорони здоров"я – 191,0 тис. грн.

На захищені статті видатків бюджету по галузі "Охорона здоров"я" спрямовано 9 млн. 714,8 тис. грн., що становить 93,7 % загальних видатків, а саме: на оплату праці працівників охорони здоров’я витрачено 7 млн. 357,3 тис. грн.; на придбання медикаментів використано 445,7 тис. грн.; на продукти харчування спрямовано 93,1 тис. грн.; на енергоносії -  1 млн. 494,3 тис. грн., пільгові пенсії та медикаменти – 324,4 тис. грн.

Галузь “Соціальний захист  та соціальне забезпечення” за січень – березень 2019 року профінансовано у сумі 49 млн. 367,0 тис. грн.  Найбільшу питому вагу у загальному обсязі видатків на галузь займають видатки, які здійснюються за рахунок субвенцій з державного бюджету на надання пільг окремим категоріям громадян, субсидій та допомоги населенню та становлять 97,9 %, або 46 млн. 832,1 тис. грн. Так, на надання пільг окремим категоріям громадян на оплату комунальних послуг, енергоносіїв, придбання скрапленого газу та твердого палива спрямовано 5 млн. 44,1 тис. грн., що більше минулорічних видатків на 2 млн. 745,6 тис. грн., на надання субсидій населенню – 27 млн. 160,8 тис. грн., та менше проведених касових видатків за перший квартал минулого року на 51 млн. 996,5 тис. грн., на надання допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, тимчасової допомоги дітям, надання допомоги  особам з інвалідністю, дітям  з інвалідністю спрямовано – 14 млн. 627,2 тис. грн., що менше відповідного періоду минулого року на  423,8 тис. грн., на виплату державної соціальної допомоги на дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам – вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у трьох дитячих будинках сімейного типу та двох  прийомних сім’ях становлять 349,6 тис. грн.

За рахунок субвенції з обласного бюджету надано пільги на медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи – 2,7 тис. грн., та проведено видатків на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни на суму 1,2 тис. грн. 

На утримання та забезпечення діяльності центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді  використано 74,3 тис. грн. Із загального обсягу касових видатків на оплату праці і нарахування на заробітну плату спрямовано 73,9 тис. грн. 

Видатки на забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв"язку із похилим віком, хворобою, інвалідністю, які надаються районним територіальним центром соціального обслуговування (надання соціальних послуг) становлять 1 млн. 934,8 тис. грн., що становить 95% до плану. Із загального обсягу кошторисних призначень, які  освоєно,  на заробітну плату з нарахуваннями  спрямовано 1 млн. 897,6 тис. грн., або 98% загального обсягу касових видатків. На оплату за спожиті енергоносії використано 36,1 тис. грн.  На інші поточні видатки спрямовано 1,1 тис. грн. 

 Видатків на надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги за звітний період проведено на суму 52,8 тис. грн. Фінансування заходів районних програм соціального спрямування за звітний період складає 71,8 тис. грн., а саме: Комплексна програма соціального захисту осіб з особливими потребами, ветеранів війни, учасників антитерористичної операції – 46,6 тис. грн., програма відшкодування компенсації за перевезення окремих пільгових категорій громадян на приміських маршрутах загального користування автомобільним транспортом – 13,2 тис. грн., залізничним транспортом – 12,0 тис. грн.  

По галузі Культура і мистецтво кошторисні призначення за звітний період використано у сумі 2 млн. 668,5 тис. грн., що менше видатків першого кварталу 2018 року на 41,6 тис. грн. Із загальної суми витрат, на оплату праці і нарахування на заробітну плату направлено 87,7% (2 млн. 339,0 тис. грн.), на оплату за спожиті енергоносії використано 319,5 тис. грн., на незахищені статті кошторису спрямовано 9,9 тис. грн. На забезпечення діяльності бібліотек використано – 916,0 тис. грн., забезпечення діяльності музеїв – 95,2 тис. грн., забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів – 1 млн. 540,1 тис. грн.

По галузі Фізична культура і спорт видатки на утримання та навчально – тренувальну роботу дитячої юнацької спортивної школи становлять 421,1 тис. грн., або 53,2% кошторисних призначень. Із загальної суми витрат, на оплату праці і нарахування на заробітну плату направлено 353,3 тис. грн. Питома вага заробітної плати в загальній сумі витрат складає 83,9%. На оплату енергоносіїв використано 66,4 тис. грн.

Фінансова підтримка  апарату Кобеляцької районної організації ВФСТ „Колос” за січень – березень 2019 року складає 22,6 тис. грн., або 65,3% кошторисних призначень. На фінансову підтримку спортивних споруд спрямовано 68,3 тис. грн., або 73,2% планових призначень, на фінансову підтримку для проведення навчально – тренувальної та спортивної роботи спрямовано 89,5 тис. грн.

         На виконання районної програми фінансової підтримки регіонального ландшафтного парку "Нижньоворсклянський" на 2016 - 2020 роки  спрямовано кошти в сумі 207,7 тис. грн., що більше касових видатків за перший квартал минулого року на 12,1 тис. грн.

Видаткову частину  спеціального фонду районного бюджету виконано у сумі 1 млн. 577,6 тис. грн., що становить  15 % кошторисних призначень із змінами на рік.

Заборгованість

Станом на 01.04.2019 року кредиторська заборгованість по районному бюджету складає 8 млн. 68,0 тис. грн. У порівнянні з обсягом кредиторської заборгованості по районному бюджету на початок року (20 млн. 711,0 тис. грн.), її обсяг зменшився на 12 млн. 643,0 тис. грн. 

Заборгованість по заробітній платі працівникам бюджетних установ, які фінансуються за рахунок коштів районного бюджету становить 1 млн. 618,1 тис. грн., по розрахунках за спожиті енергоносії і комунальні послуги – 2 млн. 663,1 тис. грн., по розрахунках за продукти харчування – 449,4 тис. грн., по інших виплатах населенню (КЕКВ 2730) - 1 млн. 181,9 тис. грн., з якої: 828,7 тис. грн. - це заборгованість по виплатах, які проводяться за рахунок субвенцій з державного бюджету за надання субсидій населенню; 27,7 тис. грн. – це заборгованість місцевого бюджету по наданих пільгах окремим категоріям громадян з оплати послуг зв"язку, компенсаційних виплатах на пільговий проїзд автомобільним транспортом – 1,3 тис. грн., залізничним транспортом – 247,8 тис. грн., інших пільгах окремим категоріям громадян відповідно до законодавства – 6,8 тис. грн., інших заходах у сфері соціального захисту і соціального забезпечення – 43,5 тис. грн. (на матеріальну допомогу згідно програми), наданню соціальних гарантів фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам – 26,1 тис. грн. Кредиторська заборгованість за незахищеними статтями районного бюджету за звітний період становить – 2 млн. 155,6 тис. грн., з якої 602,6 тис. грн. – прострочена.


Інформація

про виконання бюджету Кобеляцького району

за І квартал 2019 року

Одним з основних показників економічного і соціального розвитку району є стан виконання зведеного бюджету. Проаналізувавши підсумки виконання місцевих бюджетів Кобеляцького району за І квартал 2019 року, маємо такі результати:

                                                                                                       Доходи

Бюджет району за доходами загального та спеціального фондів бюджету (з урахуванням міжбюджетних трансфертів) за I квартал 2019 року   склав 117 млн. 416,3 тис. грн.. В порівнянні з відповідним періодом 2018 року обсяг надходжень зменшився на 41 млн. 205,7 тис. грн..

Планові показники за доходами загального та спеціального фондів (без урахування міжбюджетних трансфертів) виконано в сумі 33 млн. 380,0 тис. грн., при плані 32 млн. 760,8 тис. грн. або 101,9 %. Перевиконання становить 619,2 тис. грн..

          До загального фонду  бюджету зараховано (без урахування міжбюджетних трансфертів) 29 млн. 304,3 тис. грн., що складає 99,5 відсотка до уточненого плану на звітній період.

          До міського, селищного і сільських бюджетів зараховано 13 млн. 311,5 тис. грн., що складає 109,5 % до уточненого плану.

Із загальної суми надходжень районного бюджету податки та збори загального фонду складають 15 млн. 992,8 тис. грн., або 93,2 % до уточнених планових завдань, або  недоотримано податків та зборів у сумі  1 млн. 184,2 тис. грн. Зменшення  надходжень відбулося у зв'язку із об'єднанням Бутенківської та Дрижиногреблянської сільських рад у Бутенківську об'єднану територіальну громаду, реорганізацією та ліквідацією підприємств.

           Податкових надходжень загального фонду зведеного  бюджету району за звітний період отримано 28 млн. 793,8 тис. грн., при уточненому плані  28 млн. 871,3 тис. грн.

Неподаткових надходжень загального фонду бюджету при уточненому плані на  1 квартал 448,5 тис. грн. отримано – 510,5 тис. грн.

Із 27 місцевих бюджетів району, 16 бюджетів забезпечили виконання планових показників дохідної частини загального фонду бюджету. Найбільше недовиконання планових показників за доходами загального фонду допустили  Орлицька сільська рада на суму 105,4 тис. грн.,  Червоноквітівська сільська рада на суму 118,8 тис. грн

         Обсяг міжбюджетних трансфертів, які отримав Кобеляцький районний бюджет до загального фонду з державного та місцевих бюджетів різних рівнів складає 82 млн. 312,7 тис. грн.

Видатки

Протягом  першого кварталу 2019 року здійснено видатків загального  та спеціального фондів зведеного бюджету району на суму 119 млн. 695,2 тис. грн., що менше показника за відповідний період 2018 року на 40 млн. 717,1 тис. грн. Видатки загального фонду складають 115 млн. 430,7 тис. грн., що менше 2018 року на 42 млн. 780,3 тис. грн.. Видатки спеціального фонду бюджету становлять 4 млн. 264,4  тис. грн.

Із загального обсягу видатків загального фонду видатки на соціально – культурну сферу складають 87,3 % (100 млн. 816,5 тис. грн.), з них на освіту – 37 % (37 млн. 261,0 тис. грн.), на охорону здоров"я – 10,3 % (10 млн. 368,3 тис. грн.), соціальний захист та соціальне забезпечення – 49,1 % (49 млн. 568,3 тис. грн.), культуру і мистецтво – 2,8 % (2 млн. 821,0 тис. грн.), фізичну культуру і спорт – 0,8 % (797,9 тис. грн.).

Видатки на забезпечення діяльності районної, міської, селищної та сільських рад склали 8 млн. 961,6 тис. грн., що становить 7,8 % обсягу видатків загального фонду місцевих бюджетів.

На галузь "Житлово–комунальне господарство" використано 2 млн. 63,8 тис. грн.

Видатки на утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури з бюджетів місцевого самоврядування за рахунок коштів загального фонду склали 392,5 тис. грн., спеціального фонду – 19,8 тис. грн.

На забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони, а саме  Озерянської та Білицької місцевих пожежних команд видатки становлять по загальному фонду 374,9 тис. грн., спеціальному фонду – 23,1 тис. грн.

Видатки на охорону навколишнього природного середовища склали 207,7 тис. грн. (загальний фонд).    

Пріоритетними у виконанні видаткової частини місцевих бюджетів залишаються питання своєчасної виплати заробітної плати у бюджетній сфері, проведення розрахунків за спожиті бюджетними установами енергоносії та комунальні послуги, забезпечення інших виплат соціального спрямування.

Так, на оплату праці і нарахування на заробітну плату працівників бюджетної сфери по загальному фонду бюджету спрямовано 50 млн. 788,8 тис. грн., що складає 44 % від загальної суми видатків загального фонду бюджету району, на соціальні виплати населенню – 47 млн. 813,9 тис. грн., або 41,4 %, на оплату за використані енергоносії – 8 млн. 649,2 тис. грн., або 7,5 %, на медикаменти та продукти харчування – 445,7 тис. грн. (0,4 %) та 1 млн. 111,4 тис. грн., відповідно (1 %).

Середньомісячна заробітна плата в бюджетній сфері у розрахунку на 1 працюючого склала  6 115  гривень.

Одним із проблемних питань звітного періоду є невиконання дохідної частини районного бюджету. З метою своєчасної та в повному обсязі виплати заробітної плати працівникам бюджетних установ, проведення розрахунків за спожиті енергоносії, за придбані медикаменти та продукти харчування постійно проводиться робота щодо оформлення та отримання в органах держказначейства у районі позичок на покриття тимчасових касових розривів, що виникають у процесі виконання бюджету. Так, за звітний період отримано позичок у сумі 19 млн. 966,3 тис. грн., повернено - 13 млн. 398,8 тис. грн. (80% від суми щоденних надходжень доходів до районного бюджету). Станом на 01.04.2019 року невиконання доходів у районному бюджеті та постійна заборгованість по поверненню позичок не дає можливості для своєчасного здійснення фінансування зареєстрованих фінансових зобов'язань головними розпорядниками коштів районного бюджету навіть за захищеними статтями бюджету. Відповідно, за кожен звітний період по районному бюджету існує кредиторська заборгованість.

На виконання вимог статті 77 Бюджетного кодексу України та з метою підвищення рівня забезпеченості та збалансованості показників місцевих бюджетів району впродовж січня – березня 2019 року сільськими, селищною та міською радами згідно рішень сесій додатково спрямовано вільні залишки бюджетних коштів.

Станом на 01.01.2019 року загальний обсяг коштів вільного залишку органів місцевого самоврядування (включаючи районний бюджет) складав 11 млн. 11,4 тис. грн., що менше обсягу залишку бюджетних коштів на 01.01.2018 року на 46%.  Впродовж звітного періоду бюджетами місцевого самоврядування розподілено таких залишків на суму 5 млн. 896,0 тис. грн., або 53,5 %, в тому числі на видатки загального фонду – 3 млн. 978,0 тис. грн., на видатки спеціального фонду (бюджет розвитку) – 1 млн. 918,0 тис. грн.

         Використання коштів спеціального фонду  бюджетних установ району за перший квартал 2019 року складає 4 млн. 264,4 тис. грн. Із загального обсягу видатків спеціального фонду, поточні видатки проведено на суму 819,7 тис. грн., капітальні видатки проведено на суму 3 млн. 444,7 тис. грн.. В складі  видатків спеціального фонду бюджету, видатки, проведені за рахунок коштів, отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами складають – 1 млн. 699,7 тис. грн., за рахунок коштів, отриманих з інших джерел власних надходжень – 2 млн. 148,9 тис. грн., видатки, проведені за рахунок доходів спеціального фонду бюджету, що направляються на спеціальні видатки становлять 415,8 тис. грн.

Заборгованість

Дебіторська заборгованість по загальному фонду бюджетних установ, що утримуються із місцевих бюджетів становить 65,7 тис. грн., а саме по галузі державне управління. 

 

Кредиторська заборгованість по районному бюджету станом на 01.04.2019 року становить 8 млн. 68,0 тис. грн. У порівнянні з обсягом заборгованості на початок року, її обсяг зменшився на 12 млн. 643,0 тис. грн.


Інформація

про виконання бюджету Кобеляцького району за 2018 рік

Одним з основних показників економічного і соціального розвитку району є стан виконання зведеного бюджету. Проаналізувавши підсумки виконання місцевих бюджетів Кобеляцького району за 2018 рік, маємо такі результати:

Доходи

Бюджет району за доходами загального та спеціального фондів бюджету (з урахуванням міжбюджетних трансфертів) за  2018 рік  склав 516 млн. 985,1 тис. грн.. В порівнянні з відповідним періодом 2017 року обсяг надходжень збільшився на 55 млн. 277,8 тис. грн..

Планові показники за доходами загального та спеціального фондів (без урахування міжбюджетних трансфертів) виконано в сумі 154 млн. 463,9 тис. грн., при плані 160 млн. 395,8 тис. грн. або 96,3 %. Недовиконання становить 5 млн. 931,9 тис. грн..

          До загального фонду районного бюджету зараховано (без урахування міжбюджетних трансфертів) 79 млн. 482,5 тис. грн., що складає 85,9 відсотка до уточненого плану на звітній період.

          До міського, селищного і сільських бюджетів зараховано 60 млн. 298,2 тис. грн., що складає 106,8 % до уточненого плану.

           В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження податків та зборів до загального фонду бюджету зменшилися на 6 млн. 654,9 тис. грн. Зменшення  надходжень відбулося у зв'язку із об'єднанням Бутенківської та Дрижиногреблянської сільських рад у Бутенківську об'єднану територіальну громаду, реорганізацією та ліквідацією підприємств.

           Податкових надходжень загального фонду зведеного  бюджету району за звітний період отримано 137 млн. 445,4 тис. грн., при уточненому плані  147 млн. 164,7 тис. грн. Найбільшу питому вагу по платежах до бюджету займають:

-         єдиний податок - 20 млн. 825,7 тис. грн. – 105,6% до плану        

-         податок на нерухоме  майно – 1 млн. тис. грн. (184,3%),

-         плата за землю – 26 млн. 499,7 тис. грн. (100,5%);

-         податок та збір на доходи фізичних осіб – 79 млн. 163,7 тис. грн. (85,9%),

Основним бюджетоутворюючим платежем дохідної частини загального фонду місцевого бюджету є податок та збір на доходи фізичних осіб, питома вага якого у загальному обсязі доходів складає 57,6 %, основними платниками району  по даному податку є:

-         Відділ освіти РДА;

-         Сектор культури і туризму РДА;

-         Центральна районна лікарня;

-         ТОВ агрофірма "Добробут";

-         ТОВ агрофірма "Аршиця";

-         ТОВ "Цукроагропром";

-         ТСТ "Колос";

-         СК "Радянський".

         

Неподаткових надходжень загального фонду бюджету при уточненому плані на рік 1 млн. 857,5 тис. грн. отримано – 2 млн. 335,3 тис. грн. З них найбільшу питому вагу займають:

-         адміністративний збір  - 1 млн. 561,7 тис. грн.,

-         державне мито – 267,4 тис. грн.,

-         інші надходження – 201,1 тис. грн.

Із 27 місцевих бюджетів району, 19 бюджетів забезпечили виконання планових показників дохідної частини загального фонду бюджету. Найбільше недовиконання планових показників за доходами загального фонду допустили  Лучківска сільська рада на суму 509,4 тис. грн.,  Придніпрянська сільська рада на суму 328,5 тис. грн

До складу доходів спеціального фонду бюджету району входять наступні податки та збори:

-         екологічний податок – 92,1 тис. грн.,

-         грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону НПС – 1 млн. 880,1 тис. грн.,

-         власні надходження бюджетних установ - 11 млн. 923,8 тис. грн.,

-         кошти від  відчуження майна, що перебуває у комунальній власності – 78,0 тис. грн.;

-         кошти від продажу землі – 232,7 тис. грн.,

-         цільові фонди – 500,2 тис. грн.

                    Обсяг міжбюджетних трансфертів, які отримав Кобеляцький районний бюджет до загального фонду з державного та місцевих бюджетів інших рівнів складає 349 млн. 522,3 тис. грн. з них:

          - базової дотації  з державного бюджету -  870,5 тис. грн.,

          - дотації з місцевого бюджету за рахунок стабілізаційної дотації з ддержавного бюджету – 217,0 тис. грн.,

- додаткової дотації на здійснення переданих з державного бюджету видатків на утримання закладів освіти та охорони здоров'я - 10 млн. 687,1 тис. грн.,

- освітньої субвенції з державного бюджету – 65 млн. 978,9 тис. грн.,

- медичної субвенції з державного бюджету - 31 млн. 649,1 тис. грн.,

-  субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально – економічного розвитку окремих територій  - 895,0 тис. грн.;

         - субвенцій з місцевого бюджету  на соціальний захист населення - 210 млн. 356,7 тис. грн.,

                   - субвенції на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" з державного бюджету – 433,2 тис. грн.,

- субвенції на відшкодування лікарських засобів для лікування окремих захворювань з державного бюджету – 997,3 тис. грн.,

- субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами з держбюджету – 298,0 тис. грн.,

           - субвенції з місцевих бюджетів на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах отримано 1 млн. 124,5 тис. грн. та перераховано до обласного бюджету.

          - субвенції від Бутенківської ОТГ на здійснення переданих видатків у сфері освіти  та охорони здоров'я – 12 млн. 826,1 тис. грн.,

         - інших субвенцій з місцевих бюджетів - 13 млн. 188,9 тис. грн

          До спеціального фонду районного бюджету іншої субвенції надійшло 9 млн. 46,0 тис. грн

           Субвенції з обласного бюджету на здійснення природоохоронних заходів надійшло 407,0 тис. грн.

            Субвенція з місцевого бюджету на співфінансування інвестиційних проектів 1 млн. 350,0 тис.грн.

 

Видатки

Протягом 2018 року здійснено видатків загального  та спеціального фондів зведеного бюджету району на суму 524 млн. 461,0 тис. грн., що більше показника за відповідний період 2017 року на 62 млн. 632,2 тис. грн. Видатки загального фонду складають 480 млн. 406,0 тис. грн., що більше 2017 року на 83 млн. 484,7 тис. грн.. Видатки спеціального фонду бюджету становлять 44 млн. 055,0 тис. грн.

Із загального обсягу видатків загального фонду видатки на соціально – культурну сферу складають 88,5 % (425 млн. 323,2 тис. грн.), з них на освіту – 32,2 % (137 млн. 258,5 тис. грн.), на охорону здоров"я – 11,6 % (49 млн. 371,5 тис. грн.), соціальний захист та соціальне забезпечення – 52,0 % (220 млн. 539,7 тис. грн.), культуру і мистецтво – 3,1 % (13 млн. 223,5 тис. грн.), фізичну культуру і спорт – 1,1 % (4 млн. 930,0 тис. грн.).

Видатки на забезпечення діяльності районної, міської, селищної та сільських рад склали 33 млн. 776,8 тис. грн., що становить 7,0 % обсягу видатків загального фонду місцевих бюджетів.

На галузь "Житлово–комунальне господарство" використано 7 млн. 251,4 тис. грн.

Видатки на утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури з бюджетів місцевого самоврядування за рахунок коштів загального фонду склали 3 млн. 281,3 тис. грн., спеціального фонду – 2 млн. 247,5 тис. грн.

На забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони, а саме  Озерянської та Білицької місцевих пожежних команд видатки становлять 1 млн. 401,2 тис. грн.

Видатки на охорону навколишнього природного середовища склали 1 млн. 101,7 тис. грн. по загальному фонду та 407,0 тис. грн. по спеціальному фонду.    

Пріоритетними у виконанні видаткової частини місцевих бюджетів залишаються питання своєчасної виплати заробітної плати у бюджетній сфері, проведення розрахунків за спожиті бюджетними установами енергоносії та комунальні послуги, забезпечення інших виплат соціального спрямування.

Так, на оплату праці і нарахування на заробітну плату працівників бюджетної сфери спрямовано 212 млн. 970,3 тис. грн., що складає 44,3 % від загальної суми видатків загального фонду бюджету району, на соціальні виплати населенню – 214 млн. 774,9 тис. грн., або 44,7 %, на оплату за використані енергоносії – 17 млн. 981,6 тис. грн., або 3,7 %, на медикаменти та продукти харчування – 1 млн. 97,7 тис. грн. (0,2 %) та 3 млн. 733,0 тис. грн., відповідно (0,8 %).

Середньомісячна заробітна плата в бюджетній сфері у розрахунку на 1 працюючого склала  5 964  гривень.

Одним із проблемних питань звітного бюджетного року було невиконання доходної частини районного бюджету. З метою своєчасної та в повному обсязі виплати заробітної плати працівникам бюджетних установ, проведення розрахунків за спожиті енергоносії, за придбані медикаменти та продукти харчування постійно проводилася робота щодо оформлення та отримання в органах держказначейства у районі позичок на покриття тимчасових касових розривів, що виникають у процесі виконання бюджету. Так, за звітний період отримано та повернено позичку у загальній сумі 37 млн. 865,3 тис. грн. (80% від суми щоденних надходжень доходів до районного бюджету). Станом на 01.01.2019 року невиконання доходів у районному бюджеті не дало можливості для своєчасного здійснення фінансування зареєстрованих фінансових зобов'язань головними розпорядниками коштів районного бюджету за незахищеними статтями видатків.

На виконання вимог статті 77 Бюджетного кодексу України та з метою підвищення рівня забезпеченості та збалансованості показників місцевих бюджетів району впродовж 2018 року сільськими, селищною та міською радами додатково спрямовувалися вільні залишки бюджетних коштів та кошти від перевиконання дохідної частини бюджетів на вищезазначені видатки.

Станом на 01.01.2018 року загальний обсяг коштів вільного залишку органів місцевого самоврядування (включаючи районний бюджет) складав 23 млн. 787,8 тис. грн. Впродовж звітного періоду бюджетами місцевого самоврядування розподілено таких залишків на суму 22 млн. 167,4 тис. грн., або 93,4 %, в тому числі:

-         на оплату праці працівників – 2 млн. 560,8 тис. грн. (11,6 %);

-         на оплату енергоносіїв  - 100,2 тис. грн. (0,5 %);

-         на медикаменти – 104,7 тис. грн. (0,5 %);

-         на продукти харчування – 427,9 тис. грн. (1,9 %);

-         на інші поточні видатки – 9 млн. 274,3 тис. грн. (41,8 %);

-         на капітальні видатки (передано до спеціального фонду) – 9 млн. 699,5 тис. грн. (43,7 %).

Станом на 01.01.2019 року загальний обсяг коштів, отриманих від перевиконання дохідної частини місцевих бюджетів складає 10 млн. 159,8 тис. грн. (не менше ніж 5%).

Кошти, отримані від перевиконання дохідної частини місцевих бюджетів міської, селищної та сільських рад  розподілено таким чином:

-         на оплату праці працівників – 1 млн. 689,6 тис. грн. (16,6 %);

-         на оплату комунальних послуг – 50,5 тис. грн. (0,5 %);

-         на інші поточні видатки – 4 млн. 393,6 тис. грн. (43,2%)

-         на капітальні видатки (передано до спеціального фонду) – 4 млн. 26,1 тис. грн. (39,6 %).

         Використання коштів спеціального фонду  бюджетних установ району за 2018 рік складає 44 млн. 055,0 тис. грн.. Із загального обсягу видатків спеціального фонду, поточні видатки проведено на суму 7 млн. 068,6 тис. грн., капітальні видатки проведено на суму 36 млн. 986,4 тис. грн.. В складі  видатків спеціального фонду бюджету, видатки, проведені за рахунок коштів, отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами складають – 3 млн. 234,9 тис. грн., за рахунок коштів, отриманих з інших джерел власних надходжень – 8 млн. 283,0 тис. грн., видатки, проведені за рахунок доходів спеціального фонду бюджету, що направляються на спеціальні видатки становлять 32 млн. 537,1 тис. грн.

 

Заборгованість

За даними звітності, станом на 01.01.2019 року:

Дебіторська заборгованість по загальному фонду бюджетних установ, що утримуються із місцевих бюджетів становить 68,9 тис. грн., а саме по галузі державне управління.  

Кредиторська заборгованість по районному бюджету станом на 01.01.2019 року становить 20 млн. 711,0 тис. грн. У порівнянні з обсягом заборгованості на початок року, її обсяг зменшився на 50 млн. 158,8 тис. грн.

Заборгованість по заробітній платі працівникам бюджетних установ, які фінансуються за рахунок коштів місцевих бюджету відсутня. По розрахунках за спожиті енергоносії і комунальні послуги станом на 01.01.2019 року заборгованість становить 2 млн. 6,4 тис. грн.  По інших захищених статтях бюджету за звітний рік кредиторська заборгованість складає 16 млн. 543,4 тис. грн., з них: за продукти харчування – 1 млн. 24,7 тис. грн., по виплатах, які проводяться за рахунок субвенцій з державного бюджету за надання пільг окремим категоріям громадян з оплати житлово – комунальних послуг у сумі 40,2 тис. грн. та субсидій населенню - 15 млн. 168,3 тис. грн., за надання інших пільг окремим категоріям громадян за рахунок коштів місцевого бюджету – 264,7 тис. грн. (заборгованість по компенсаційних виплатах за пільговий проїзд громадян на залізничному транспорті – 205,3 тис. грн. - 175,3 тис. грн. прострочена; по компенсаційних виплатах за пільговий проїзд громадян на автомобільному транспорті – 13,2 тис. грн. – 1,1 тис. грн. – прострочена; по пільгах окремим категоріям громадян з оплати послуг зв"язку – 39,3 тис. грн. – 15,0 тис. грн. – прострочена заборгованість).

 

 

Інформація про виконання районного бюджету Кобеляцького району за 2018 рік

 
       

(тис.грн.)

 

Доходи районного бюджету                                                                                        

 

Найменування

2017 рік

2018 рік

Відхилення

 

Сума

%

 
 

Загальний  фонд

 

 

 

 

 

Податкові надходження (податок та збір на  доходи фізичних осіб)

73 715,4

79 163,7

5 448,3

7,4

 

Неподаткові надходження

286,5

318,8

32,3

11,3

 

Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам

23 534,8

870,5

-22 664,3

-96,3

 

Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам

250 517,7

98 523,0

-151 994,7

-60,7

 

Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам

0,0

10 904,1

10 904,1

#ДЕЛ/0!

 

Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам

5 502,3

239 224,7

233 722,4

4247,7

 

Разом доходів  загального фонду

353 556,7

429 004,8

75 448,1

21,3

 

Спеціальний  фонд

 

 

Власні надходження бюджетних установ

7 556,1

8 394,9

838,8

11,1

 

Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам

2 150,0

10 803,0

8 653,0

402,5

 

Інші трансферти (інші субвенції)

10 125,0

 

 

 

 

Разом доходів  спеціального фонду

19 831,1

19 197,9

-633,2

-3,2

 

Видатки районного бюджету                                                                                        

 

Найменування

2017 рік

2018 рік

Відхилення

 

Сума

%

 
 

Загальний  фонд

 

 

 

 

 

Організаційне, інформаційно - аналітичне та матеріально - технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради ( у разі її створення), міської, селищної, сільської рад

2 436,9

3 353,8

916,9

37,6

 

Освіта

104 234,2

137 258,6

33 024,4

31,7

 

Охорона  здоров'я

46 376,5

49 371,5

2 995,0

6,5

 

Соціальний  захист та соціальне забезпечення

169 394,5

219 074,3

49 679,8

29,3

 

Культура і мистецтво

15 719,7

12 115,0

-3 604,7

-22,9

 

Фізична культура і спорт

3 176,5

3 540,3

363,8

11,5

 

Економічна діяльність

0,0

367,9

367,9

 

 

Інша діяльність

2 081,4

1 201,7

-879,7

-42,3

 

Разом видатків загального  фонду

343 419,7

426 283,1

82 863,4

24,1

 

Міжбюджетні трансферти

3 123,5

1 828,6

-1 294,9

-41,5

 

Всього видатків загального фонду з трансфертами

346 543,2

428 111,7

81 568,5

-17,3

 

Спеціальний  фонд

 

 

Організаційне, інформаційно - аналітичне та матеріально - технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради ( у разі її створення), міської, селищної, сільської рад

                24,4     

 

-24,4

-100,0

 

Освіта

11 404,8

7 131,5

-4 273,3

-37,5

 

Охорона здоров"я

7 358,5

6 541,8

-816,7

-11,1

 

Соціальний  захист та соціальне забезпечення

2 840,7

1 482,2

-1 358,5

-47,8

 

Культура і мистецтво

2 504,4

2 133,0

-371,4

-14,8

 

Фізична культура  і  спорт

35,0

299,9

264,9

756,9

 

Економічна діяльність

955,2

856,3

-98,9

-10,4

 

Інша діяльність

1 334,6

434,3

-900,3

-67,5

 

Разом видатків спеціального фонду

26 457,6

18 879,0

-7 578,6

-28,6

 

Міжбюджетні трансферти

2 524,7

3 407,8

883,1

35,0

 

Всього видатків спеціального фонду з трансфертами

28 982,3

22 286,8

-6 695,5

6,3

 

 

Наверх ↑