Відстеження результативності

Версія для друкуВерсія для друку

Звіт про базове відстеження результативності регуляторного акту “Про затвердження Положення про центр надання адміністративних послуг при Кобеляцькій райдержадміністрації ”

 

Звіт про базове

відстеження результативності регуляторного акту “Про затвердження Положення про центр надання адміністративних послуг при Кобеляцькій райдержадміністрації ”

 

1. Вид та назва документа

       Розпорядження голови Кобеляцької районної державної адміністрації “Про затвердження Положення про центр надання адміністративних послуг при Кобеляцькій райдержадміністрації ” розроблено відповідно до Законів України  «Про адміністративні послуги», «Про дозвільну систему  у сфері господарської діяльності», Примірного положення про центр надання адміністративних послуг, затвердженого постановою  Кабінету Міністрів України від 20 лютого 2013 року  №118.

 

2. Виконавець заходів з відстеження

     Відділ економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації.

3. Цілі прийняття розпорядження

         Розпорядження голови Кобеляцької районної державної адміністрації “Про затвердження Положення про центр надання адміністративних послуг при Кобеляцькій райдержадміністрації ” було розроблено з метою забезпечення надання адміністративних послуг,  що дозволить:

         1) організувати надання адміністративних послуг у найкоротший строк та за мінімальної кількості відвідувань суб’єктів звернень;

         2) спростити процедури отримання адміністративних послуг та поліпшення якості їх надання;

         3) забезпечення інформування суб’єктів звернень щодо вимог та порядку надання адміністративних послуг, які надаються через адміністратора.

 

        З прийняттям розпорядження, відбудеться врегулювання інтересів держави, суб’єктів господарювання та населення, а саме:

         - надання адміністративних послуг через центр надання адміністративних послуг, у відповідності із вимогами Закону;

         - забезпечення оперативності, доступності та зручності для суб’єктів звернень при наданні адміністративних послуг;

     -  забезпечення оперативності, доступності та зручності для суб’єктів звернень при наданні адміністративних послуг.

            Передбачається, що видача документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності, буде здійснюватися у встановленому законодавством порядку в дозвільному центрі, утвореному відповідно до Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності", який є складовою частиною центру надання адміністративних послуг.

 

4. Тип відстеження

     Базове.

5. Строк виконання відстеження

     04.12.2013 – 05.12.2013

6. Метод одержання результатів відстеження

      Під час проведення базового відстеження результативності регуляторного акта був застосований статистичний метод одержання результатів відстеження.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність,  а також способи одержання даних.

       При здійсненні аналізу була використана статистична звітність, дані результатів діяльності виробничо-комерційним підприємством «Полтавапаливо».

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта

         Необхідність прийняття регуляторного акту щодо затвердження Положення про центр надання адміністративних послуг при Кобеляцькій райдержадміністрації виникла у зв’язку з тим, що на даний час адміністративні послуги, які надаються виконавчою владою та територіальними органами центральних органів виконавчої влади в Кобеляцькому районі, можна отримати в різних приміщеннях, суб’єкти звернення витрачають час на пошук місцезнаходження суб’єктів надання адміністративних послуг. Щоб отримати декілька адміністративних послуг доводиться стояти в різних чергах. Все це створює незручності для суб’єктів звернень.

        Тому виникла необхідність створення органу, який буде безпосередньо займатися наданням адміністративних послуг, у спосіб зручний для суб’єктів звернень.

 

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

       Виконання заходів даного регуляторного акта забезпечить:

- спрощення процедури надання адміністративних послуг, їх прозорість;

- скорочення часу та витрат суб'єктів звернень для отримання адміністративних послуг;

- отримання вичерпної інформації щодо вимог та порядку отримання адміністративних послуг;

- забезпечення контролю за посадовими особами суб’єктів надання адміністративних послуг, строків надання адміністративних послуг;

- тісну та ефективну співпрацю суб'єктів звернень з органами виконавчої влади, місцевого самоврядування, громадськими організаціями.

Наверх ↑