Відділ документообігу, контролю та розгляду звернень громадян

Версія для друкуВерсія для друку

Начальник: Жовтяк Оксана Іванівна

Адреса: 39200, м. Кобеляки, вул. Шевченка, 15/27

Телефон: 3-22-56

Ел.адреса: kob_rda@adm-pl.gov.ua

 

Основними завданнями відділу документообігу є:

1) встановлення єдиного порядку документування управлінської інформації і роботи з документами із застосуванням сучасних автоматизованих систем, методичне керівництво і контроль за дотриманням установленого порядку роботи з документами в райдержадміністрації;

2) розроблення інструкції з діловодства апарату райдержадміністрації та зведеної номенклатури справ апарату райдержадміністрації;

3) забезпечення реєстрації та ведення обліку документів;

4) організація документообігу, формування справ, їх зберігання та підготовка до передачі до архівного підрозділу апарату райдержадміністрації;

 5) забезпечення контролю за дотриманням управліннями, відділами,структурними підрозділами райдержадміністрації вимог інструкції з діловодства, регламенту райдержадміністрації та національних стандартів;

6) забезпечення дотримання єдиних вимог щодо підготовки документів та організації роботи з ними в умовах електронного документообігу;

7) проведення аналізу інформації про документообіг, необхідної для прийняття управлінських рішень;

8) надання методичних рекомендацій з питання ведення діловодства в управліннях, відділах, інших структурних підрозділах райдержадміністрації, органах місцевого самоврядування;

9) забезпечення опрацювання розпоряджень та доручень голови райдержадміністрації, протоколів засідання колегії райдержадміністрації, щотижневих нарад у голови райдержадміністрації, їх належне оформлення та зберігання протягом визначеного терміну;

10) здійснення контролю за виконанням управліннями, відділами, структурними підрозділами райдержадміністрації, представниками терито-ріальних органів центральних органів виконавчої влади в частині здійснення ними повноважень місцевих державних адміністрацій та органами місцевого самоврядування в частині здійснення ними делегованих повноважень органів виконавчої влади актів та доручень Президента України, Кабінету Міністрів України, актів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, розпоряджень і доручень голів облдержадміністрації та райдержадміністрації (далі - документи) та за станом роботи з реагування на звернення громадян, запити і звернення народних депутатів України та депутатів місцевих рад, а також аналіз причин порушення строків виконання документів і внесення пропозицій щодо їх усунення;

11) підготовка інформаційно-аналітичних та інших матеріалів з питань виконання документів та роботи з реагування на звернення громадян,  запити і звернення народних депутатів України та депутатів місцевих рад;

12) інформування голови райдержадміністрації про стан виконання документів та роботи з реагування на звернення громадян,  запити і звернення народних депутатів України та депутатів місцевих рад управліннями, відділами, структурними підрозділами райдержадміністрації, представниками територіальних органів центральних органів виконавчої влади та органами місцевого самоврядування;

13) підготовка проектів розпоряджень і доручень голови райдерж-адміністрації з питань, що належать до компетенції відділу;

14) забезпечення безперешкодної реалізації громадянами наданого їм Конституцією України права направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що зобов’язані розглянути звернення, і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк;

15) сприяння у підвищенні ефективності діяльності органів державної виконавчої влади та місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій по забезпеченню виконання ними Закону України "Про звернення громадян”, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, розпоряджень і доручень голови райдержадміністрації щодо роботи із зверненнями громадян;

16) забезпечення належної організації роботи по розгляду звернень, особистого, виїзного прийомів громадян в районній державній адміністрації;

17) здійснення контролю за своєчасним наданням виконавцями відповідей за результатами розгляду звернень громадян;

18) надання необхідної допомоги управлінням, відділам, структурним підрозділам райдержадміністрації, виконкомам міської, селищної, сільських рад, підприємствам, організаціям та установам в організації роботи із зверненнями, особистого, виїзного прийомів громадян;

19) здійснення у взаємодії з іншими управліннями, відділами, структурними підрозділами райдержадміністрації організаційно-технічного (матеріального) забезпечення заходів, що проводяться головою райдерж-адміністрації та його заступниками;

20) здійснення функцій із забезпечення доступу запитувачів до публічної інформації відповідно до Закону України „Про доступ до публічної інформації”.

Наверх ↑