Управління праці та соціального захисту населення

Версія для друкуВерсія для друку

Начальник: Петренко Зоя Іванівна

Адреса: 39200, м.Кобеляки вул. Комсомольська,1, вул. Жовтнева, 2

Телефон: 3-10-93

Ел.адреса: soczah@ukrpost.ua

 

Управління  праці та соціального захисту населення Кобеляцької райдержадміністрації відповідно до визначених повноважень виконує такі функції:

  1) організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів Мінсоцполітики та здійснює контроль за їх реалізацією;

  2) забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;

  3) надає адміністративні послуги;

  4) аналізує стан та тенденції соціального розвитку у межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці та вживає заходів до усунення недоліків;

  5) бере участь у підготовці пропозицій до проектів програм соціально-економічного розвитку району;

  6) вносить пропозиції щодо проекту районного бюджету;

  7) забезпечує ефективне і цільове використання бюджетних коштів;

  8) бере участь у підготовці заходів щодо регіонального розвитку;

  9) розробляє проекти розпоряджень голови районної державної адміністрації;

  10) бере участь у розробленні проектів розпоряджень голови районної державної адміністрації, проектів рішень, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи;

  11) бере участь у підготовці звітів голови районної державної адміністрації для їх розгляду на сесії районної ради;

  12) готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові районної державної адміністрації;

  13) забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

  14) готує (бере участь у підготовці) проекти угод, договорів, меморандум-мів, протоколів робочих груп у межах своїх повноважень;

  15) розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;

  16) опрацьовує запити і звернення народних депутатів України, депутатів обласної, районної та місцевих рад;

  17) забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої є управління;

  18) постійно інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень;

  19)здійснює повноваження, делеговані органами місцевого самоврядування;

  20) забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;

  21)організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів; 22) забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

  23) бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);

  24) забезпечує захист персональних даних;

  25) готує та подає в установленому порядку аналітичні матеріали і статистичну звітність з питань, що належать до його компетенції;

  26) залучає громадські та благодійні організації до виконання соціальних програм і здійснення відповідних заходів;

  27) здійснює нагляд за додержанням вимог законодавства під час призначення (перерахунку) та виплати пенсій органами Пенсійного фонду України; проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи;

  28) у сфері соціально-трудових відносин, оплати праці та зайнятості населення:

  організовує на засадах соціального діалогу проведення колективних переговорів і укладення територіальних угод між місцевими органами виконавчої влади, профспілками та їх об’єднаннями, організаціями роботодавців та їх об’єднаннями; сприяє розвитку соціального діалогу, організації співробітництва державної адміністрації з профспілками та їх об’єднаннями; здійснює повідомну реєстрацію територіальних угод у порядку, визначеному законодавством, їх перевірку на відповідність чинному законодавству та забезпечує зберігання копій;

  здійснює моніторинг показників заробітної плати та своєчасності її виплати працівникам підприємств, установ, організацій всіх форм власності, а також фізичних осіб-підприємців;

  забезпечує соціальний захист працівників, зайнятих на роботах зі шкідливими та важкими умовами праці, вживає заходів до якісного проведення атестації робочих місць;

  розробляє (бере участь у розробленні) територіальної програми зайнятості населення, бере участь у реалізації інших заходів щодо поліпшення ситуації на ринку праці;

  вивчає стан трудової міграції в районі, готує пропозиції щодо регулювання міграційних потоків;

  29) з питань реалізації заходів соціальної підтримки населення:

  здійснює координаційно-методичні функції та моніторинг у сфері надання:

  - державної допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам, особам, які не мають право на пенсію та інвалідам, тимчасової допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, допомоги особі, яка здійснює догляд за психічнохворою особою – інвалідом 1 чи 2 групи, компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги, одноразової матеріальної допомоги інвалідам та непрацюючим малозабезпеченим особам, а також інших видів державної допомоги відповідно до законодавства України;

  - субсидій на оплату житлово-комунальних послуг, на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу; компенсації особам, які згідно із Гірничим законом України мають право на безоплатне отримання вугілля на побутові потреби, але проживають у будинках, що мають центральне опалення;

  - пільг з оплати житлово-комунальних послуг, послуг зв’язку, пільг на придбання твердого палива і скрапленого газу та пільгового проїзду окремим категоріям громадян тощо;

  - здійснює контроль за правильністю і своєчасністю призначення та виплати місцевими органами соціального захисту населення компенсацій та інших соціальних виплат, виконанням інших заходів соціального захисту населення відповідно до законодавства України;

  - формує податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку отримувачів державних соціальних допомог;

  - проводить інвентаризацію особових справ і особових рахунків осіб, які одержують соціальну допомогу, субсидії та пільги в установленому законодавством порядку;

  - надає консультації з питань прийому документів для призначення усіх видів компенсацій, пільг, соціальної допомоги та послуг у сільській місцевості, у тому числі шляхом організації роботи „мобільних соціальних офісів”;

  - здійснює контроль відповідно до чинного законодавства за цільовим використанням коштів, спрямованих на надання державних соціальних допомог та інших видів соціальної підтримки, передбачених законодавством України;

  - організовує роботу головних державних соціальних інспекторів та державних соціальних інспекторів;

  30) у сфері реалізації державних соціальних гарантій окремим категоріям громадян: організовує призначення та виплату допомоги, компенсацій та надання інших соціальних гарантій громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, відповідно до законодавства України; здійснює підготовку документів щодо визначення статусу осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; організовує санаторно-курортне лікування інвалідів, ветеранів війни та праці, жертв нацистських переслідувань, громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, а також виплату грошових компенсацій вартості санаторно-курортного лікування деяким категоріям громадян відповідно до законодавства України; подає пропозиції до проектів районної програми із соціального захисту громадян та осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; організовує в межах своєї компетенції роботу з надання пільг пенсіонерам, інвалідам, ветеранам війни та праці, одиноким непрацездатним громадянам та іншим категоріям осіб, які мають право на пільги відповідно до законодавства України; аналізує стан виконання комплексних районних програм, здійснення заходів соціальної підтримки малозабезпечених верств населення, надання встановлених законодавством пільг України соціально незахищеним громадянам та подає голові районної держадміністрації пропозиції з цих питань; видає відповідні посвідчення категоріям громадян, які мають право на пільги відповідно до законодавства України; забезпечує призначення та виплату разової грошової допомоги до 5 травня відповідно до законів України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” та „Про жертви нацистських переслідувань”, а також виплати винагороди жінкам, яким присвоєно почесне звання України „Мати-героїня”; забезпечує виплату довічних державних стипендій учасникам бойових дій, особам, які зазнали переслідувань за правозахисну діяльність, особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, систематично здійснює аналіз призначених стипендій та інформує Мінсоцполітики про зміну їх одержувачів, організовує своєчасне подання документів на призначення довічних державних стипендій учасникам бойових дій та особам, які зазнали переслідувань за правозахисну діяльність;

  31) у сфері соціального обслуговування, здійснення соціальної роботи та надання соціальних послуг населенню: забезпечує облік осіб, які звертаються в управління з питань направлення в установи та заклади, що надають соціальні послуги, сприяє в оформленні документів цим особам; спрямовує та координує діяльність районного територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) в реалізації законодавства України; сприяє створенню дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей; подає пропозиції районній держадміністрації та органу місцевого самоврядування під час формування проекту районного бюджету щодо передбачення коштів у складі видатків на фінансування місцевих програм соціального захисту та соціального забезпечення на компенсацію фізичним особам, які надають соціальні послуги; забезпечує призначення та виплату компенсацій фізичним особам, які надають соціальні послуги; сприяє волонтерським організаціям та окремим волонтерам у наданні допомоги соціально незахищеним громадянам; сприяє влаштуванню за потреби до будинків-інтернатів (пансіонатів) громадян похилого віку, інвалідів та дітей-інвалідів; сприяє інтеграції у суспільство бездомних громадян та осіб, які відбули покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк відповідно до Закону України „Про соціальну адаптацію осіб, які відбували та відбули покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк”, їх соціальній адаптації;

  32) у сфері соціальної інтеграції інвалідів: здійснює облік інвалідів, дітей-інвалідів та інших осіб, які мають право на безоплатне забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації; здійснює роботу з оформлення документів для визначення права інвалідів та дітей-інвалідів на безоплатне та пільгове забезпечення автомобілями; здійснює виплату грошових компенсацій, передбачених законодавством України; визначає потребу у забезпеченні інвалідів та окремих категорій населення технічними та іншими засобами реабілітації, автомобілями, санаторно-курортним лікуванням, у здійсненні компенсаційних виплат, передбачених законодавством України, та направляє узагальнену інформацію департаменту праці та соціального захисту населення обласної державної адміністрації; інформує районний центр зайнятості та відділення Фонду соціального захисту інвалідів про інвалідів, які виявили бажання працювати; бере участь у створенні безперешкодного середовища для маломобільних категорій населення;

  33) забезпечує ведення єдиної інформаційно-аналітичної системи соціального захисту населення (ІАССЗН), Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги (ЄДАРП); централізованого банку даних з проблем інвалідності (ЦБІ), інших інформаційних систем та реєстрів, визначених Мінсоцполітики, підтримує єдине інформаційне і телекомунікаційне середовище у складі інформаційної інфраструктури Мінсоцполітики та власний сегмент локальної мережі;

  34) інформує населення з питань, що належать до його компетенції;

  35) здійснює інші передбачені законом повноваження.

 

 

Наверх ↑