Порядок подання та складання запитів на інформацію

Версія для друкуВерсія для друку

                                                                                                                                                               ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                                                                                               Розпорядження голови

                                                                                                                                                               районної державної
                                                                                                                                                               адміністрації

                                                                                                                                                               01.08.2011  №297

 

                                                                                                                                                               Зареєстроване в Кобеляцькому

                                                                                                                                                               районному управління юстиції

                                                                                                                                                               Полтавської області

                                                                                                                                                               08.08.2011 за №11/174

 

                                      

 

ПОРЯДОК
 складання та подання  запитів на інформацію до

Кобеляцької  районної  державної адміністрації

 

 1. Цей Порядок розроблений з метою створення механізму реалізації права фізичних, юридичних осіб, об’єднань громадян без статусу юридичної особи доступу до публічної інформації, розпорядником якої є Кобеляцька районна державна адміністрація та її структурні підрозділи (далі – розпорядник інформації).

2. Запит на інформацію подається суб’єктами, визначеними в пункті 1 цього Порядку, до розпорядника інформації  в усній чи  письмовій формі під час особистого прийому або шляхом надсилання поштою, електронною поштою, телефаксом або по телефону.

3. Запит на інформацію подається в довільній формі.

4.Запит на інформацію повинен містити: прізвище, ім’я, по батькові (найменування) запитувача, поштову адресу, адресу електронної пошти або номер засобу зв’язку (якщо такий є);

загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо);
підпис і дату (за умови подання письмового запиту).

5. Для подання  письмового  запиту запитувач   може використати  форму, яку  надає   розпорядник  інформації  або  яка  розміщується  на офіційному веб-сайті або на інформаційному стенді розпорядника.

6. Запит  на  інформацію може бути подано особисто до відділу документообігу,  контролю та розгляду звернень громадян апарату Кобеляцької районної  державної адміністрації (у структурних підрозділах районної державної адміністрації – до визначених відповідальних  осіб), який організовує  у встановленому порядку доступ до публічної інформації, якою володіє розпорядник інформації, у робочий час згідно з правилами внутрішнього трудового розпорядку. (Внесено  зміни розпорядженням голови РДА  від 03.07.2014 № 184).

7. Під   час   подання   запиту   на   інформацію   запитувач зазначає зручну  для  нього форму отримання інформації.

8. У  разі,  коли  з  поважних причин (інвалідність,  обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий  запит, його оформляє представник відділу документообігу, контолю та розгляду звернень громадян  апарату районної державної адміністрації (у структурних підрозділах районної державної адміністрації – представники визначених підрозділів або призначені відповідальні особи) із зазначенням прізвища,  ім’я,  по батькові, контактного телефону в запиті та надає копію запиту особі, яка його подала. (Внесено  зміни розпорядженням голови РДА  від 03.07.2014 № 184).

9. На  вимогу запитувача на  першому аркуші копії запиту проставляється відбиток  штампа із зазначенням найменування розпорядника  інформації, дати надходження та вхідного номера запиту. Така копія повертається запитувачу.

 

Керівник апарату

райдержадміністрації                                                            Л.Майданник                                                             

Наверх ↑