Оголошення та конкурси

Версія для друкуВерсія для друку

Перейти на вкладку оголошення ->>


Інформація

щодо вступу до Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління

при Президентові України у 2020 році

Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України (далі – Інститут) у 2020 році розпочав прийом документів від вступників на навчання за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» галузі знань «Публічне управління та адміністрування» з наданням освітнього ступеня магістра:

- за денною, вечірньою, заочною (заочно-дистанційною) формами навчання;

- за державним замовленням та за договорами.

 

Прийом документів триває з 1 квітня по 22 липня 2020 року.

Термін навчання складає 16 місяців за усіма формами навчання.

Вимоги до вступників для здобуття освітнього ступеня магістра

за державним замовленням:

- наявність вищої освіти (диплом бакалавра, спеціаліста або магістра);

- не менш ніж один рік стажу роботи в органах влади;

за договорами:

- наявність вищої освіти (диплом бакалавра, спеціаліста або магістра).

На денну форму навчання приймаються державні службовці категорій А, Б, В, а також інші особи за договорами.

На вечірню, заочну (заочно-дистанційну) форми навчання приймаються державні службовці категорії А та підкатегорій Б1–Б2–Б3 категорії Б та категорії В, а також інші особи за договорами.

Голови райдержадміністрацій та їх заступники, які не є державними службовцями, можуть навчатися в Інституті за договорами.

Вступні випробування проходитимуть з 23 липня по 31 липня:

на денну форму навчання для державних службовців категорій А, Б, В;

на вечірню та заочну (заочно-дистанційну) форми навчання – для державних службовців категорії А та підкатегорій Б1–Б2 категорії Б:

- комп’ютерне тестування з державно-управлінських питань;

- співбесіда з актуальних питань публічного управління;

- тестування з іноземної мови.

За заочною (заочно-дистанційну) формою навчання – для державних службовців підкатегорії Б3 категорії Б та категорії В:

- з основ держави і права та основ економіки;

- співбесіда з актуальних питань публічного управління;

- тестування з іноземної мови.

Вступники, які мають освітній ступінь бакалавра, мають скласти єдиний вступний іспит з іноземної мови за технологіями ЗНО.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 року №211 "Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19", прийом документів від вступників до Інституту тимчасово буде здійснюватися в електронному вигляді.

Додаткову інформацію можна отримати за телефоном (066) 705-84-82 (Соловей Валентина Іванівна – начальник відділу профорієнтації та конкурсного відбору) та на офіційному сайті Харківського регіонального інституту державного управління НАДУ при Президентові України.


 

 

ОГОЛОШЕННЯ

про проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надаватиметься фінансова підтримка за рахунок коштів обласного бюджету в 2019 році

Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Полтавської облдержадміністрації оголошує конкурс з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надаватиметься фінансова підтримка за рахунок коштів обласного бюджету в 2019 році.

Порядок проведення конкурсу регламентується Порядком проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2011 р. №1049 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка» (зі змінами).

1. Проекти (програми, заходи), що подаються для участі у конкурсі, мають бути спрямовані на реалізацію таких цілей та пріоритетних завдань: територіальна оборона, допомога ЗСУ, сприяння у підтримці громадського порядку на території області, захист прав і свобод громадян; формування національної свідомості, любові до свого народу, його історії, культурних та історичних цінностей, гордості за минуле і сучасне та поваги до державної символіки; підвищення рівня громадянської активності членів територіальних громад, забезпечення їх участі у реалізації державної політики на місцевому рівні; підвищення рівня екологічної обізнаності та проведення заходів з охорони довкілля; підтримка творчо обдарованих дітей та молоді; захист прав дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах; популяризація культурної спадщини, народних традицій та духовності, підтримка актуальних тенденцій сучасного мистецтва; розвиток туристичної привабливості Полтавщини.

2. Департаментом інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації можуть бути підтримані наступні види діяльності: проведення семінарів, тренінгів, навчань, конференцій, форумів, пленерів; виготовлення друкованої, сувенірної продукції, інформаційних та методичних матеріалів; виставкова діяльність; виготовлення та розміщення соціальних роликів та соціальної реклами; проведення правоосвітніх, масових заходів, акцій, фестивалів.

3. Вимоги до конкурсної пропозиції. Для участі у конкурсі громадські об’єднання подають конкурсну пропозицію, яка має бути підготовлена державною мовою, у друкованому та електронному вигляді у форматі *.pdf. Паперова версія конкурсної пропозиції має бути віддрукована машинним способом на аркушах паперу форматом А4 без обмеження кількості аркушів. Конкурсна пропозиція та додатки до неї мають бути прошиті, пронумеровані та скріплені печаткою інституту громадянського суспільства (у разі наявності) та підписом керівника організації.

4. Орієнтовний обсяг фінансування за рахунок бюджетних коштів однієї програми (проекту, заходу) – до 40,0 тис. грн.

5. Строк подання конкурсних пропозицій: конкурсні пропозиції подаються протягом 30 (тридцяти) календарних днів від дня оприлюднення 01 вересня 2018 року оголошення про конкурс на офіційному веб-сайті Полтавської обласної державної адміністрації та Департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Полтавської облдержадміністрації.

6. Конкурс проводиться у такі строки: перший етап: індивідуальне оцінювання членами конкурсної комісії конкурсних пропозицій – 7 (сім) календарних днів від останнього дня прийому конкурсних пропозицій; другий етап: відкритий захист конкурсних пропозицій - 10 (десять) календарних днів від останнього дня прийому конкурсних пропозицій; третій етап: індивідуальне оцінювання членами конкурсної комісії конкурсних пропозицій шляхом проставлення балів - 3 (три) календарних дні від дня відкритого захисту конкурсних пропозицій. 7. Конкурсні пропозиції приймаються щоденно, крім вихідних та святкових днів, з 09-00 до 12.00 та з 13.00 до 16-00, за адресою: м.Полтава, вул.Соборності, 45, каб. 533.

ДОДАТКИ

1. ФОРМА ЗАЯВИ на участь у конкурсі з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надаватиметься фінансова підтримка за рахунок коштів обласного бюджету у 2019 році.

2. Опис програми (проекту, заходу) та кошторис витрат, необхідних для виконання (реалізації) програми (проекту, заходу).

 

Оголошення

22 лютого 2018 року відбудеться публічний звіт голови Кобеляцької районної державної адміністрації Таміли Шевченко за підсумками роботи у 2017 році, відповідно до частини третьої статті 45 Закону України від 10 грудня 2015 року № 889-VIII «Про державну службу», Типового порядку проведення публічного звіту керівника органу виконавчої влади, затвердженого наказом Національного агентства України з питань державної служби від 20.12.2016 №277, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11.01.2017  за  №28/29896.

Під час заходу буде презентована інформація про проведені заходи, виконані завдання та їх результати, використані кошти державного бюджету та інші питання щодо діяльності райдержадміністрації.

Регламент заходу:

     14:00 – 14:40 – презентація публічного звіту головою райдержадміністрації Тамілою Шевченко.

     14:40 – 15:20 – запитання та відповіді.

До участі запрошуються представники Громадської ради при Кобеляцькій райдержадміністрації, громадських об’єднань, організацій роботодавців, професійних спілок, некомерційних організацій, експертів відповідних галузей та засобів масової інформації.

Місце проведення: зал засідань Кобеляцької райдержадміністрації (м. Кобеляки, вул. Шевченка 15/27, другий поверх).

Відповідальні структурні підрозділи: сектор економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації, сектор з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю апарату райдержадміністрації,  відділ управління персоналом та організаційної роботи апарату райдержадміністрації.

Контактні особи: завідувач сектору економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації Тюпка Микола Васильович (тел. 3-23-33, e-mail: kob_ekonomika@ukr.net), оператор комп’ютерного набору сектору з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю апарату райдержадміністрації Жук Юлія Миколаївна (тел. 3-23-33, e-mail: vn-polit@ukr.net), начальник відділу управління персоналом та організаційної роботи апарату райдержадміністрації Шипко Олександр Юрійович (тел. 3-27-02, e-mail: kob.orgwid@ukr.net).

 
Наверх ↑