Оформлення запиту

Версія для друкуВерсія для друку

 

                                                                                                                                       ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                                                                       Розпорядження голови
                                                                                                                                       районної державної
                                                                                                                                       адміністрації

                                                                                                                                                01.08.2011  №297

 

ФОРМА ЗАПИТУ НА ІНФОРМАЦІЮ

 

                                                                                                         Кобеляцька  районна      

                                                                                                        державна адміністрація
                                                                                                        вул. Шевченка, 15/27  

                                                                                                        м.Кобеляки

                                                                                                        39200

                                                                                                        (назва адреса структурного

                                                                                                        підрозділу районної державної

                                                                                                        адміністрації) 

Запитувач___________________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові — для фізичних осіб, найменування організації,
____________________________________________________________________
прізвище, ім’я, по батькові представника організації — для юридичних
____________________________________________________________________
осіб та об’єднань громадян, що не мають статусу юридичної особи,
____________________________________________________________________
поштова адреса або електронна адреса, контактний телефон)

 

 

ЗАПИТ НА ІНФОРМАЦІЮ

        Прошу відповідно до Закону України „Про доступ до публічної інформації“ надати:______________________________________________________________
                      (загальний опис інформації або вид, назва, реквізити чи зміст документа)

 

Запитувану інформацію прошу надати у визначений законом строк (необхідне зазначити):
на поштову адресу____________________________________________________
       (вулиця, будинок, корпус, квартира, населений пункт, район , область, поштовий індекс)

 

на електронну адресу _________________________________________________
телефаксом __________________________________________________________
за телефоном_________________________________________________________

_________                                                        _____________
   (дата)                                                                (підпис)

  

Примітки:

        1. "Система обліку, що містить інформацію про документи, які       перебувають у володінні Кобеляцької районної                           державної адміністрації та її структурних підрозділів, розміщується на веб-сайті Кобеляцької районної  державної                         адміністрації http://kobelyaki.adm-pl.gov.ua та веб-сайтах структурних          підрозділів райдержадміністрації:

          Управління агропромислового розвитку – відсутній;

          Управління праці та соціального захисту населення – http://upszn.at.ua;

          Фінансове управління  – відсутній;

          Відділ освіти  – http://osvita-kobelyak.at.ua;

          Відділ культури і туризму  –відсутній;

          Районний центр соціальних служб  для сім”ї, дітей та молоді - відсутній;

          Сектор у справах сім”ї, молоді та спорту – http://fst-kolos.pl.ua;

          Служба у справах дітей – відсутній”

.

          2. Запит    до   Кобеляцької   районної    державної   адміністрації  може  бути   поданий:

         на поштову адресу: вул. Шевченка,15/27,м.Кобеляки, 39200 (на конверті вказувати „Публічна інформація“);

         на електронну адресу: kob_rda@adm-pl.gov.ua.

         телефаксом: (05343) 3-13-53;

         за телефоном: (0243) 3-22-56. (Внесено  зміни розпорядженням голови РДА  від 03.07.2014 № 184).

         Інформацію      про       поштові,    електронні адреси, номери телефаксів та телефонів  структурних  підрозділів  районної   державної    адміністрації можна отримати на веб-сайті,   зазначеному  в   пункті 1. Додаткова інформація про роботу з  інформаційними запитами розміщена на веб-сайті Кобеляцької районної державної адміністрації в рубриці „Доступ до публічної інформації“.

 

         3. Запит на інформацію може бути подано особисто до відділу документообігу, контролю  та розгляду звернень громадян  апарату Кобеляцької районної  державної  адміністрації,   який  організовує у встановленому   порядку   доступ  до    публічної   інформації,    якою володіє Кобеляцька районна   державна   адміністрація,   у робочий   час згідно з правилами    внутрішнього    трудового  розпорядку за адресою: вул. Шевченка, 15/27 , м. Кобеляки,   39200, кімната 15,а   також    до     визначених  у  структурних підрозділах районної   державної    адміністрації   відділів (секторів)  або осіб, відповідальних за організацію доступу до публічної інформації. (Внесено  зміни розпорядженням голови РДА  від 03.07.2014 № 184).

 

          4. Форму  запиту  можна  отримати    в Кобеляцькій   районній  державній адміністрації за адресою: вул. Шевченка, 15/27 , м. Кобеляки,   39200; для громадян з обмеженими фізичними можливостями (за цією ж адресою) у кімнаті 7.

         У структурних підрозділах районної державної адміністрації – у посадових осіб, відповідальних за організацію доступу до публічної інформації.

 

         5. У запиті необхідно зазначити спосіб отримання інформації.                                                        

     

6. Відповідь на запит на інформацію надається у спосіб, обраний  запитувачем, протягом п’яти робочих днів  з дня надходження запиту.

 

         7. У разі, коли запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, інформації щодо стану навколишнього природного середовища, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних   природних явищ та інших надзвичайних ситуацій, що сталися   або   можуть   статися  і загрожують  безпеці     громадян,     відповідь надається  протягом 48 годин з дня отримання запиту.

 

         8. У разі, коли запит стосується   надання  великого  обсягу інформації або потребує   пошуку   інформації  серед  значної  кількості  даних, строк  розгляду запиту   може    бути   подовжено   до 20 робочих  днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку запитувачу повідомляється в письмовій формі не пізніше ніж протягом п’яти робочих днів з дня надходження запиту.

 

          9. Інформація на запит надається безоплатно.

 

         10. У разі,   коли    запитувана    інформація  містить  документи    обсягом понад 10 сторінок, про   це   протягом   п’яти    робочих  днів з дня надходження запиту   повідомляється    запитувачу із  зазначенням обсягу фактичних витрат, пов’язаних  із   копіюванням  або друком    документів,   та реквізитів і порядку відшкодування таких витрат. Надання інформації здійснюється протягом трьох робочих днів після підтвердження оплати вартості фактичних витрат.

 

           11. У задоволенні запиту може бути відмовлено в таких випадках:

          11.1. Кобеляцька    района   державна     адміністрація,   її структурні підрозділи    не  володіють  і не  зобов’язані      відповідно   до  їх  компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит.

                                                             4

         11.2. Інформація,  що   запитується,   належить   до  категорії  інформації

з обмеженим доступом.

         11.3. Запитувач не оплатив фактичні витрати, пов’язані з копіюванням або друком документів, відповідно до пункту цих приміток.

          11.4. Не    дотримано   вимог    щодо     складання    та    подання     запиту на інформацію, передбачених частиною п’ятою статті 19 Закону України „Про доступ  до  публічної  інформації“,   а   саме не  зазначено:  прізвище,  ім’я,  по батькові (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв’язку (якщо такий є); загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо); підпис і дату  (за умови подання письмового запиту).

 

Керівник апарату

райдержадміністрації                                                                       Л.Майданник

 

 

 

 

 

 

 

Наверх ↑